Weert in oude ansichten deel 2

Weert in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Henkens en J. van der Velden
Gemeente
:   Weert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1229-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weert in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Alles wat met het niet al te verre verleden heeft te maken is tegenwoordig "in". Of dit moet worden ver-

klaard uit een soort heimwee naar "de goeie ouwe tijd" of dat het meer een vlucht is uit de eigen tijd met zijn jachtig tempo en zijn onvrede, is moeilijk uit te maken, doch het feit van een bijzondere belangstelling voor "grootvaders tijd" kan niet worden ontkend. De nostalgie wint op alle fronten. Hieruit kan ook het succes worden verklaard van de uitgaven "Weert in oude ansichten" (1969), samengesteld door de eerste ondertekenaar van deze inleiding en "Kent u ze nog ... de Weertenaren" (1972) van de hand van beide ondertekenaars. Stond in de eerste uitgave de stád Weert centraal, in de vorm van oude stadsgezichten en gebouwen, in het tweede werkje stond de méns in die stad centraal, de Weertenaar van de wieg tot het graf. De belangstelling van de Weertenaren voor hun vroegere stad en de vroegere bewoners ervan heeft de uitgeverij Europese Bibliotheek te Zaltbommel doen besluiten om, in navolging van wat in enkele andere plaatsen is gebeurd, ook voor Weert een tweede uitgave van "Weert in oude ansichten" op de

helling te zetten. Ondergetekenden ontvingen het vererende verzoek om ook voor deze uitgave de foto's te verzamelen en de begeleidende teksten te schrijven. Met veel genoegen hebben zij zich aan het werk gezet en het resultaat ervan hebt u thans voor u.

Eigenlijk is dit deeltje een combinatie van oude ansichten en van oude groepfoto's, doch overeenkomstig de titel van het boekje hebben oude afbeeldingen van straten en gebouwen toch de overhand. Daarnaast zijn ook enkele foto's opgenomen van bijzondere gebeurtenissen en van groepen Weertenaren. Alle afbeeldingen dateren van de periode 1900/1940; een enkele foto kan van iets oudere of iets recentere datum zijn. Afbeeldingen die reeds waren opgenomen in de beide vorige uitgaven komen hierin niet voor; de collage is geheel nieuw. Om meerdere redenen is er niet naar gestreefd om een chronologische volgorde aan te houden. Beter leek het om eerst een soort rondwandeling door de binnenstad en langs de vroegere wallen te maken - waar-

bij de lezer in gedachten Weert binnenkomt met het treintje Antwerpen-Weert - en daarna enkele opnamen van oude verenigingen en dergelijke te plaatsen. Bij deze laatste categorie afbeeldingen zijn, vanwege de plaatsruimte, niet altijd alle weergegeven personen met name genoemd; de lezer zelf zal zonder veel moeite vele bekenden kunnen identificeren.

Bij het verzamelen van het fotomateriaal mochten wij veel hulp en medewerking van derden ontvangen, waardoor de zeldzaamheid van het materiaal werd verhoogd. Onze oprechte dank aan deze medewerkers voor het beschikbaar stellen van het materiaal en hun hulp bij het speurwerk naar de namen van de afgebeelde personen.

Graag wensen wij u veel kijk- en leesgenot toe.

Jan Henkens Jo van der Velden

UiIg. Emman' el Smeets, Weert. No. 96!l1

De Spoorbrug over de Zuid Willernavaart bij WEERT.

1. Bijna honderd jaar geleden kreeg Weert zijn eerste spoorverbinding, namelijk de lijn Antwerpen-Hamont-Roermond-Mönchen-Gladbach. Deze werd in 1879 geopend en was eigendom van de Belgische maatschappij "Grand Central BeIge". De passage over de Zuid-Willemsvaart in Weert geschiedde via een lage draaibrug, die werd open gedraaid voor de doorvaart van de schepen. Zij heeft dienst gedaan tot 1913. Wij zien hier deze oudste spoorbrug van Weert in de voor treinen geopende en voor schepen gesloten toestand.

2. In 1910 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Weert, die de bouw van een nieuwe spoorbrug noodzakelijk maakte. De vroegere draaibrug moest plaats maken voor een vaste hoog brug, waar de schepen onderdoor voeren. De brug was samengesteld uit vier bogen en telde vier sporen, twee voor de lijn Eindhoven-Weert en twee voor de lijn Antwerpen-Weert. Tijdens de wereldoorlog 1914-1918 werd zij dag en nacht bewaakt door Nederlandse bewakingstroepen, merendeels gemobiliseerde Weerter jongemannen, aan wie het was toegestaan de militaire dienst in eigen woonplaats te verrichten. Wij zien hier, staande als tweede van links, Driek Heijmans (Driek de slachter), als derde van links Harry de Goey en als vijfde Pier Timmermans (Pedommes Pièr).

3. Tijdens de meidagen van 1940 werd dit knap staaltje van Nederlandse bruggebouw in enkele seconden teniet gedaan. Om de vijandelijke opmars te vertragen, ging de brug bij de nadering van de Duitse troepen in de vroege morgen van 10 mei met dynamiet de lucht in, of beter gezegd: het water in. Zij zou naderhand niet meer in dezelfde toestand worden opgebouwd.

4. Voordat het huidige stationsgebouw met de verhoogde spoorbaan werd aangelegd in de jaren 1910/1913, lag het stationnetje van Weert langs de Parallelweg, ongeveer tegenover de Wilhelminastraat, destijds "het Statiepaadje" geheten. Het was een van die karakteristieke gebouwtjes zoals die langs de lijn Antwerpen-Mönchen-Gladbach werden gebouwd. Men ziet hier het spoorwegpersoneel in lijn opgesteld, poserend voor de fotograaf, iets wat in de jaren vóór 1910 een bijzonderheid was. Ongetwijfeld staan in dit rijtje de stationschef, de administrateurs, de controleur, de conducteur en het personeel weg en werken, alsmede de werkster.

5. De eerste kennismaking met het stadje Weert, wanneer men rond de eeuwwisseling met het spoorlijntje Antwerpen-Weert in Weert aankwam op het oude stationnetje. Links "De Lange Jan" van Weert en rechts "D'n Drees" of de huidige Stationsstraat. Op de voorgrond staat Clercx' molen, gebouwd rond 1844 als run-, schors- of eekmolen, die de grondstof leverde voor de plaatselijke leerlooierijen, doch die na 1900 enkel werd gebruikt als windgraanmolen., Hij was gelegen ongeveer op de plaats van het latere Van Home-hotel, thans een Chinees-Indisch restaurant. Duidelijk blijkt uit deze foto het vroegere agrarische karakter van de plaats, want de akkergronden strekten zich uit tot vlak bij de bebouwde stadskom.

6. In de jaren 1910/1912 werd deze molen van Clercx gesloopt en met de onderdelen ervan werd de Annamolen op Keent opgebouwd. Vlak bij de molen lag het zakenpand van Peeters en Co, handel in hooi en stro en tevens een café bedrijf. Het huis met het torentje maakte deel uit van de drukkerij van Emm. Smeets. Het wegdek is pas van nieuwe klinkers voorzien. Op de molenromp staat reclame voor een Weerter produkt.

7. In september 1910 ging de eerste spade in de grond voor de spoorlijn Eindhoven-Weert, maar het zou nog tot eind 1913 duren eer alle werkzaamheden waren voltooid. Omdat nabij de stad Weert de lijn op een verhoogde spoordijk werd aangelegd, moest er naast het station een viaduct worden gebouwd voor de verbinding tussen het centrum en het zuidelijk gedeelte van de gemeente. Wij zien hier de aanleg van dit viaduct met op de achtergrond de huidige Stationsstraat. Op de voorgrond staan een rij "kiep-karretjes" voor de aanvoer van de benodigde grond. Deze grond werd gehaald op Altweert . en daar ontstond een enorme waterkuil, die naar de graafmachine de naam "IJzeren Man" ontving.

Stationstraat

WEERT.

8. Rond 1920 zag "D'n Drees" of de Stationsstraat er zó uit. Waar op deze foto links een schutting staat, liggen nu onder andere hotel "Neerlandia", de Wema-kledingzaak en "Textilia". In het wegdek ligt een zijspoor van de tramlijn Weert-Maaseik (1910-1934), welk zijspoor vanaf de remise aan de Langpoort naar het emplacement van de Nederlandse Spoorwegen op de Parallelweg voerde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek