Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

De bomen, die we op de vorige ansicht in het water zagen liggen om de schadelijke sappen kwijt te raken en daardoor geschikt te worden voor timmerhout, liggen hier op de helling (1908). Ais de wieken draaien en daardoor de zaagmachines kunnen werken, worden de bomen Iangzaam, maar zeker naar de zagen gesleept, waar ze tot plank en verzaagd worden. Daama worden de kletsnatte planken in de buitenlucht gedroogd.

De Molena WEESP

104

Kent u ze nog in hun arbeidzaam leven? Links de houtzaagmolen D'Eendragt, rechts de korenmolen De Vriendschap omstreeks 1908. De eerste is gerestaureerd en dient thans tot woning. De tweede wordt met de dag minder. Het wiekenkruis is al afgenomen en op de kruikop zit niet veel riet meer, zodat de houten kapconstructie in al z'n kaalheid tentoongesteld wordt.

Groene Singel

Voordat we de Klompbmg weer overgaan, richten we onze blik naar de Groene Singel, meestal het Singeltje genoemd. 't Wordt bijna vervelend, maar wat was er in 1913 een mooie beplanting met zware iepebomen, vindt u niet? Het water draagt de naam van Vest. 's Winters gingje en gaje nog schaatsen op de Vest en dan zagje elkaar wel bij de Klompbmg ofbij het Dijkje (aan 't eind van de Wilhelminastraat).

- ... ~ .'-.~ -:~-. ~

Weesp

105

Weesp

106

Daar we zojuist de Klompbrug en de Vest hebben bekeken, neem ik u nu mee naar de andere zijde van Weesp, naar de 's-Gravelandse kant. Ook hier een zeJfde soort brug als de Klompbrug, met deuren en een uitneembaar stuk brugdek. De schansen (wallen) ziin aan deze zijde van het water beplant met populieren. Links het huis van de .fortwachter".

De 's-Gravelandseweg nog echt in ouden doen. Ter meerdere veiligheid staat langs de gehele vestinggracht een stevig hek. 't Is heel wonderlijk dat hier een hek is en bij de Klompbrug niet. Misschien hebben de Commissarissen van het Zandpad deze eis indertijd weI gesteld. Op dit hek kon je je evenwicht beproeven als je niet al te bang was uitgevallen. Een vierwielig bestelwagentje met paard illustreert goed het drukke en snelle verkeer in 1911.

107

108

Voordat we van de 's-Gravelandsebrug weer terugwandelen naar de Nieuwstad bij de Klompbrug, gaan we de Hoogstraat op in de richting van het Achter 't Vosje. We zien op de afbeelding uit 1890 links de kerk, rechts Ds. Tazelaar op de kansel.

Op 9 juni 1928 is de eerste steen gelegd door Ds. J. P. Tazelaar, emeritus-predikant van Weesp voor de nieuwe Gereformeerde kerk. Door deze eerste-steen-Iegging werd tevens gesymboliseerd het vele en zegenrijke werk dat Ds. Tazelaar ook voor het tot standkomen van dit grote gebeuren had verricht. De ingebruikneming van de nieuwe kerk yond plaats op donderdag 24 april 1929.

109

~ .. ,".'

(f~:;". r:

." .

110

Bij het 50-jarig ambtsjubileum van de heer Hofland is deze foto gemaakt. De heer en mevrouw Hofland zijn hier omringd door de leden van het huldigingscomite. De heer Hofland was hoofdonderwijzer aan de school voor kosteloos onderwijs. Deze school staat in z'n hoofdvorm nog aan het "achter 't Vosje". Meester Hofland is lange tijd voorlezer geweest in de Nederl. Hervormde kerk. Met het noemen van een laan in Weesp-Zuid naar de heer Hofland, nl. Hoflandlaan is zijn naam voor het Weesper nageslacht bewaard. Hierboven staat nog een versje van een van de feestliederen ter gelegenheid van de 50-jarige ambtsvervulling van de Weled. Heer H.I. Hofland als hoofd der school.

Oude Gracht

WEESP

Officieel heet dit bruggetje Dobbelaarsbrug. De naam Kippenbrug zal wel ontstaan zijn doordat precies tegenover deze brug een bewaarschool stond, in de volksmond "het kippenschooltje" genoemd.

111

,.,

Il e 1. LIUlC 'Vl n,~

Links de Bewaarschool op de Nieuwstad tegenover de Kippenbrug. Bet gebouw van deze school is een gedeelte van een vroegere jongenskostschool die daar gehuisvest is geweest. Rechts de nieuwe bewaarschool op de Oudegracht, gebouwd op het reeds vrijgekomen terrein van de fabriek van Van Houten, Achter het ingangsgebouw rijzen de bestaande fabrieksgebouwen er nog bovenuit.

112

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek