Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Aan de linkerkant van deze ansicht uit 1915 ziet men de voormalige expeditie-lokalen en kantoren van Van Houten. In het "woord vooraf' heb ik reeds medegedeeld, dat dit gebouw vroeger een kostschool voor Jongejuffrouwen geweest is. Op de hoek van de Jan Gortersteeg nog een woonhuis, waarin de heer Helder een vatenmakerij had. Wat kon het een sterke brandlucht zijn als hier de duigen voor de vaten gebogen werden. De ene kant van de duig drijfnat, de andere kant boven een fel vuurtje van krullen afkomstig van het gebruikte materiaal voor de vaten om de duig de gewenste buiging te geven. Dat was nog echt ouderwets handwerk.

113

114

In het gebouw, op de voorgaande ansicht reeds besproken, heeft zich na de verplaatsing van de fabriek van Van Houten de N.V. v.h. J. Geesink & Zonen gevestigd, fabriek van Reinigings- en Brandweermaterieel, Carrosserie's en Bedrijfs-automobielen.

Op de ansicht van de Groene Weg zagen we op de achtergrond het stadhuis. In de richting daarvan gaan we de Breedstraat terug en staan hier dan op een hoge standplaats bij de Grote Pleinbrug, waar juist een man met een paard overgaat. Het kleine draaibruggetje (in 't midden der afbeelding) was speciaal door Van Houten gebouwd voor het vervoer per 10rrie van de ene zijde der gracht naar de andere, t.W. naar het pakhuis, genaamd "De Oranjeboom". De beide bomen bij de Grote Pleinbrug waren nu eens bij uitzondering geen iepe-, maar ahornbomen. Met de grote najaarsmarkt tevens kermis, stond bij de ene boom een oliebollenkraam van de weduwe Brouwer, bij de andere een zuur- en mosselenkraam.

115

Muziek- en Zangvereeniging

"

, der KON, CACAO-FABRIEK van

C. J. VAN HOUTEN & ZOO

T£ WEESP.

In het "woord vooraf" verteide ik reeds, dat de fabriek van C. J. van Houten en Zoon de naam droeg van "De Adelaar", dat zang- en muziekverenigingen van die naam in 't leven werden geroepen en tevens cursussen in handwerken en koken werden gegeven. "De Adelaar" werd gevormd door het Personeel der Kon. Cacaofabriek van C. J. van Houten & Zoon te Weesp. Bij de slotbepalingen van het Reglement luidt het laatste artikel nl. art. 26: "Ieder lid, dat zijn best doet de vereeniging met zijn medewerking, waar die mogelijk is, te steunen, rijst daardoor in achting van het Bestuur."

Op de fabriek van Van Houten werkten veel meisjes. De meesten kwamen van buiten Weesp en daar het .forensen" in die tijd nog niet ingeburgerd was en ook niet zo gemakkelijk 'ging, zochten de meisjes een kosthuis in Weesp. Vandaar dat er zo grappig staat:

.Recepten van den Kookcursus 1897

gehouden voor vrouwen der werklieden

en kostvrouwen der meisjes van de

van Houten's Cacaofabriek te Weesp".

118

Er werkten veel meisjes op de fabriek, hebik bij de vorige afbeelding geschreven. Dit is een gezicht in de "Pak- en Verzendafdeeling" omstreeks 1905, waar een klein gedeelte zichtbaar is van aIle vrouwelijke medewerkers. Achter en opzij nog weer ruimte waar meisjes werken. Ze droegen een soort bedrijfskleding in de vorm van lange schorten met een hoofdmuts. Elegant staat het niet, maar 't zal de reinheid en zuiverheid weI bevorderd hebben.

De oudste der Weesper verenigingen is wel de Zang- en Muziekvereniging "De Adelaar". Als contrabas-bespeler staat in dit gezelschap nit 1929 geheel rechts de heer Schweiger.

119

In 1952, toen de heer Willem Schweiger 81 jaar oud was, is hij gehuldigd omdat hij gedurende zestig jaar actief lid was van Harmonie "De Adelaar". Veertig jaar daarvan heeft hij de contrabas gespeeld. Bij die gelegenheid ontving de heer Schweiger de eremedaille van de Stad Weesp. Hij overleed 22 mei 1960.

We gaan nog even door op het thema "Van Houten". Een van de firmanten nl. de heer G. van Mesdag, getrouwd met een kleindochter van Coenraad Johannes van Houten, kwam vanuit Hilversum, waar hij de villa "Quatre Bras" aan de's Gravelandseweg bewoonde, met een koetsje naar de fabriek. De heer G. van Mesdag werd in 1893 als firmant opgenomen. De foto dateert uit ongeveer 1900.

121

weesp. J3reedstraat.

Onder deze ansicht uit 1915 staat "Breedstraat", maar het beeid wordt bijna geheel ingenomen door de gietijzeren pIeinbrug. Rechts van de brug onderscheidt men nog een soort duc-dalf's, dat nog wijst op echte scheepvaart door deze ophaaibrug. De Breedstraat had een beplanting van stevige iepebomen, die hier op de ansicht weI erg kort gesnoeid zijn, vermoedeIijk wel uit praktische overwegingen: nl. het Iicht in de woningen.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek