Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Na de Pleinbrug het Grote Plein. We zeggen altijd het Stadhuis, dat gebouwd is in de jaren 1772 tot 1776, staat op het Grote Plein; maar de huisnummering van 't Stadhuis is Nieuwstraat 41. In het "woord vooraf" vertelde ik reeds, dat de tegenwoordige Nieuwstraat en het Grote Plein gescheiden waren door het water van de Grobbe. Het tweede stadhuis stond aan de Grobbe. Eerst bij de bouw van dit stadhuis, het derde voor Weesp, is de Grobbe voor een gedeelte gedempt en de brug, die ervoor lag, genaamd St.-Jorisbrug, afgebroken. (foto van 1895)

In 1906 is de watertoren gebouwd. Deze toren is enkele jaren geleden uit het Weesper stadsbeeld verdwenen. Maar op 5 januari 1907 is er een plechtigheid in verband met die watertoren. Voor het Stadhuis op het Grote Plein was een bouwsel verschenen van allerlei rotsformaties, waaruit in het midden een enorme waterstraal spoot, ten teken dat de Gemeente Waterleiding offici eel een feit was geworden. In dit jaar was de heer P. de Haan Azn. burgemeester van Weesp.

De ansicht geeft de zijkant van het stadhuis in 1911 weer. Duidelijk kan men de hardstenen lantaarnpalen, die voor de stoep stonden, onderscheiden. Helaas werden deze lichtdragers door het drukker wordende verkeer omvergereden en na enkele moeilijke reparaties maar helemaal weggenomen. Ten tijde van burgemeester BUhrman zijn de twee lantaarns als gevellantaarn teruggekomen. Rechts naast het stadhuis de brandweer van Weesp. In de Schoolsteeg was naast de opgang naar het bovenhuis, waar agent Eikelboom woonde, een soort cae hot.

126

Deze officiele foto van ons politieeorps is gemaakt voor de installatie van burgemeester Cleveringa in 1908. Van links naar reehts zijn het de heren: Bos, Pleiter, Eikelboom, Knol (Rijksveldwaeht), van Rossum en Post. De politie had zijn standplaats in het Stadhuis. Later, toen het nieuwe postkantoor op de Oudegraeht in gebruik genomen werd, verhuisde de politie naar het ontruimde postkantoor t.o. de Hervormde kerk, waar nog steeds het politiebureau gevestigd is.

In 1922 was het vrouwenkiesrecht er doorgekomen en als oudste vrouwelijke kiezer van Weesp ziet U hier: mevrouw de weduwe Van Rumpt. Toen zij ter stembus ging injuli 1922, was ze 84 jaar oud. Als oudste stemgeefster werd zij met een boeket bloemen vereerd. Links naast haar op de stoep de heer Smorenburg en geheel rechts, voor de stoep, de heer Rixoort.

127

Pietemella Antonia van Rumpt, geboren Van der Horst. Ze zag het levenslicht te Naarden op de 20e mei 1838. Zij was gehuwd met Willem van Rumpt, die werd geboren op 14 oktober 1836 te Weesp, en was vanaf 22 maart 1915 weduwe. Later is zij opgenomen in het St.-Bartholomeus Gast- en Armenweeshuis, waardoor verklaard wordt, dat op de vorige foto "vader Rixoort" voorkomt. Op de foto het krasse oudje met het boeket bloemen op de binnenplaats van het "Weeshuis".

Het St.-Bartholomeus Gast- en Armenweeshuis in 1906. Links van de pomp op de binnenplaats is een opschrift boven de deuren aangebracht. Er staat op: "Het Gasthuis van S. Bartholomeus anno 1623". Precies in 't midden van dit opschrift is de atbeelding van de heilige Bartholomeus.

129

130

In 1910 is het vriendelijk aandoend gebouwtje van de vorige afbeelding gesloopt, om plaats te maken voor een iets moderner. Op de afbeelding zijn ongeveer 12 man aan de touwen om met de z.g. handhei de palen voor 't nieuwe gebouw in de grond te krijgen. Rechts staan de heren Prent, Smit en Moreau. De eerste als aannemer, de tweede als directeur van Gemeente Werken, de derde als de toenmalige Vader van het Weeshuis. Geheel aan de rechterkant de heer Kuiper, raadslid en ambtenaar van de Burgerlijke Stand Weesp.

Heel duidelijk ziet men in de Nieuwstraat (1911) de kar van de groentehande1 Haas. lets links daarvan het postkantoor met het Rijkswapen boven de toegang en een lantaarn aan de gevel. In het midden ziet u de toen gangbare keienbestrating. Geheellinks de horlogewinkel van Van Enk.

131

132

Op de hoek van de Nieuwstraat-Kerkstraat staat "de Boerenwinkel" van G. C. du Plessis. De heer du Plessis was uit Transvaal gekomen, vandaar de naam Boerenwinkel. Bijna de gehele zijmuur staat vol met artikelen die hij verkocht; van houtlijm, Haarlemmer-olie, droespoeder, secatief, slaolie, eau-de-cologne tot raapolie toe en niet te vergeten borstelen touwwerk.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek