Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Ter gelegenheid van het lOO-jarig bestaan van "De Koninklijke van Houten's Cacaofabriek" in 1928, heeft Weesp feest gevierd. Waar men vroeger bij illuminatie vetpotjes moest gebruiken, kon nu deze verlichting elektrisch gemaakt worden. Zo te zien zullen weI enkele duizenden lampjes op steekkabels voor de brugverlichting zijn gebruikt. Rechts ziet men het Gemeentehuis van Weesperkarspel in feestverlichting, Iedere Weesper zal nog weI weten, dat het weer bijzonder slecht was in die feestweek. De glans van de verlichte brug in het water geeft duidelijk aan dat het Vechtwater niet rimpeloos stillag.

13

221 '-to

Groet uit WEESP, - Hoog iraat.

14

De Hoogstraat gezien vanaf de Kerkstraat naar de "Langebrug". Op de hoek van de Kerkstraat het cafe van de weduwe Ashof, die voor deze gelegenheid in de deur heeft postgevat. De ouderwetse entourage van de cafe-ingang bestaande uit groenblijvende stam-liguster in houten kuipen en wat stoeltjes completeren het cafe-tetras, Een uithangbord schuin op de hoek gehangen met het reclamebord aan de zijgevel duiden het bestaan van Cafe 't Heft, tevens uitspanning aan. Links geven de zware iepebomen een duidelijk beeld hoe de Hoogstraat toen in het "groen" was. (F oto van 1900)

Hoogstraat WEESP

Links, achter de lantaarnpaal, staat het enige monument, dat Weesp lange tijd is rijk geweest. In 1913 werd alom Neerlands 100-jarige onafhankelijkheid gevierd, Ter gelegenheid daarvan heeft het toenmalige gemeentebestuur van Weesp gemeend een herinnering in de vorm van een drinkfontein in onze stad te moeten plaatsen. Er is over gedelibereerd waar het monument moest staan, n.l. Grote Plein of Hoogstraat. De beslissing viel en het is geplaatst op de Hoogstraat voor de Kerkstraat. Helaas leek dit monument van brons; het was echter van ijzer en dus niet bestand tegen roest. Het heeft ruim 20 jaar stand gehouden; de laatste jaren met grote gaten in het basement en is toen opgeruimd en op de gemeenteopslagplaats bij de watertoren terecht gekomen. (Foto van 1915)

15

16

Juist op de tegenovergestelde hoek van Cafe 't Hert dit voorname huis, bewoond door de familie Van der Mue1en. Bij dit grote huis behoorde een tuinmanswoning, een koetsierswoning, stalling voor de rijtuigen, een orangerie (nu garage) die zich aan de Middenstraat beyond, voorts een grote tuin met enkele zware bomen w.o. een enorme kastanje. Aan de zijkant van het huis op de hoofdverdieping een serre, waarboven een loggia, welke in de zomer met palmen, varens en bloeiende planten bezet was. (Kaart van 1908)

Het echtpaar F. van der Muelen-Vastwijk had zelf geen kinderen en heeft misschien daarom zoveel voor kinderen gedaan. Zij hebben metterdaad de opgerichte Christelijke lagere school gesteund, hierbij inbegrepen de Bewaarschool. Tegen de kerstvakantie kwam het echtpaar naar deze school om een kijkje te nemen bij het feest, door hen aan de kleintjes aangeboden. Ieder kind ging na afloop met een kerstcadeautje naar huis. Op de "grote school" kreeg iedere leerling een boek.

u. Y. H" 1 r w ~-;;.

:t211.

1; 'C., > - 1"£1->1'.

18

Vanaf de sluisbrug kijken we mer links op de schans en naar rechts op de Ossenmarkt. De vestingwallen waren met iepebomen beplant en deze waren tot een flinke groei gekomen. Als men van het station kwam deed de stad Weesp zelfs bosrijk aan. Reel Weesp was beplant met iepebomen, wat prachtig was, maar to en omstreeks 1925 de iepeziekte uitbrak was Weesp in enkele jaren boomloos. Toen het eeuwfeest van "Van Houten" in 't zicht kwam, werden haastig overal weer boompjes geplant, vrijwel allemaal kastanjes. Sommige van die kastanjebomen leken meer op een herdersstaf. De goe-gerneente sprak dan ook van de bloeiende staf van Aaron toen de boompjes bloeiden.

Al wandelende naderen wij de Sluisbrug, die zoals de naarn reeds zegt, over de sluis gelegen is. De sluis welke oorspronkelijk aan de zuidzijde der stad lag (waar nu de openbare D.L.G.-school staat aan het Achter 't Vosje) is later naar de Herengracht verplaatst. De Muider- of Noorderpoort die hier stond, is in 1839 afgebroken. Op de plaats van deze zijn de beide woningen gebouwd, links op de atbeelding zichtbaar. De reeds besproken iepeborn en staan ook langs de Herengracht. (Afb. van 1905)

19

20

Op deze afbeelding uit 1883 bekijken we de Sluisbrug vanaf het Achterom, op de vorige vanaf de schans. De iepebomen, die zelfs tot aan de grote sluiskolk stonden, hadden nog niet die omvang zoals op enkele voorgaande afbeeldingen. Links op de foto kunnen we nog juist de kalkmolens onderscheiden, die ongeveer op de plaats van de tegenwoordige Spoorstraat stonden. De twee mannen links in 't beeld, staan bij de Kaapstander, een werktuig nodig om de sluisdeuren open en dicht te doen.

De Kaapstander was voorzien van een houten roI, de Z.g. horizontale koning, waaraan vier houten handspaken. Over de horizontale koning Ioopt een staalkabeI, die weer verbonden is met het einde van de sluisdeur. Hiermee werd dan de sluisdeur, al draaiend door middel van de handspaken, naar de sluiswand getrokken en werd daardoor de sluis geopend. In dit eenvoudig mechanisme was ook nog een liggende paal of mast aangebracht, die de functie had om de sluisdeur weer naar het midden te duwen en met de andere deur het water weer af te sluiten, dus de sluiskoik te sluiten.

Uit[. D. J. 'cethals ?. W"".

-;;

:IuiderbinnenweO'. \TI:S P.

s:-~//L~£L-~

22

Na de sluisbrug slaan we de binnenweg naar Muiden in, welke later de benaming "Stationsweg" heeft gekregen, ik meen in de Tweede WereJdoorlog. De naam Muiderbinnenweg sluit meer aan bij de bistorie dan de nieuwe naam. De schipper beeft aangelegd en de schippersvrouw benut meteen de gelegenheid om te was sen en dit wasgoed rustig aan waslijnen tot aan de straat te hangen. Rechts zien we het zwembad en daarbovenuit de hoge iepebomen van het kikkerlandje bij bet station. (Kaart van 1905)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek