Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

"Vi"at", Arnst. No .. 5223 Heerensingel.

=-~~~"~ }j,~//~-~ / ¥

" /,/

WEESP,

Met de komst van de spoorweg breidde Weesp zieh beseheiden uit in de riehting van het station. De Heerensingel, het beloop volgend van een vroeger ontworpen vestingwal (echter nooit uitgevoerd) werd bebouwd. Links op de ansieht de z.g. Amsterdamse Huizen. Dit waren voor Weesp de eerste hoge huizen, welke in tweeen bewoond werden en in een blok te samen gebouwd waren. Aan de overzijde eengezinswoningen. Ongeveer in 't midden de Wilhelminaboom, hier nog maar een pril boompje. (Kaart van 1895)

33

34

Ongeveer aansluitend aan de vorige ansicht liep de Heerensingel in een schuine lijn naar de Muiderbinnenweg, om zo nog een verbinding te geven met het Stationsplein. (1912)

Heerensingel

WEESP

Hier wordt de Heerensingel gezien in de richting van de Kerklaan (l91 0). Het gelijkt hier werkelijk nog een beetje op een singel door de boombeplanting. Het laatste huizenblok, bijna geheellinks op de ansicht bestaat nu nog.

35

36

Bijna aan het eind van de Herensingel verbindt de Kerklaan de Herengracht met de Herensingel. Links ziet men de acht woningen die daar omstreeks 1895 gebouwd zijn. V66r de huizen een voortuintje en een sloot met een brug voor twee huizen, verbinding gevend met de Kerklaan. Rechts waren de moestuinen en later ook de Gemeente-kweekplaats. De naam Tuinkade leeft nog altijd voort in de vroegere aanwezigheid van de "tuinen". Het alleenstaande huisje is enkele jaren geleden gesloopt, om plaats te maken voor een school op de hoek van de Herenstraat. (Kaart van 1915)

We hebben zojuist de Kerklaan vanaf de Herensingel bekeken. Hier kijken we deze laan in vanafde Herengracht (1916). Rechts een gedeelte muur en houten schutting van de tuin der R.K. pastorie. Als men deze afbeelding beziet, met de boombeplanting is de naam "Laan" meer op z'n plaats dan tegenwoordig. Na de schutting van de pastorietuin komen de boerderijen in de Kerklaan. Een daarvan is wat gemoderniseerd, maar ze zijn er nog.

37

De R.K. Kerk is ingewijd op 24 augustus 1876. De pastorie is gebouwd in 1883 en de toren is pas in 1900 gereedgekomen. Het Deboragrachtje (nu Blomstraat) is voor de bouw van de kerk in 1883 gedempt. AIleen de kleine toren op de kruising van het koor en het schip der kerk is wel in 1883 gebouwd. (Foto van 1890)

De uitgever Nauta noemt hier de Herengracht (1905) "de Heerenweg", We raken er gelukkig niet van in de war. Rechts op de voorgrond de toen bestaande wagenmakerij van de heer Van Sijtveld. Voor 't cafe "Het Loosje" de bekende stamligusters in de houten kuipen, Het verkeer was nog niet zo druk. De kip voelt zich op de lege Herengracht kiplekker.

WEESP, - R. K. Kerk a/d. Heerenweg.

UITG. KAUTA, '·ELSE};. 3307.

40

Op de vorige ansicht zag u nog de oude wagenmakerij van de heer Van Sijtveld. Op deze afbeelding is de verbouwing bijna gereed en is boven de wagenmakerij een woonhuis verrezen. Het ambacht wordt goed geetaleerd door de "tilbury" die daar op reparatie wacht (1910). Geheel rechts de stoffeerderij van J. de Graaf.

Links boven de bomen ziet u de spits van de kleine toren der R.K. kerk. Geheellinks, met een ijzeren hek ervoor, de villa van de heer Van Mesdag. De tuin van deze villa grensde aan de Julianastraat en verder tot aan de achterzijde van de moestuinen en de gerneentekweekplaats. De Herengracht had toen een houten walbeschoeiing (1890).

41

\'eesp

.. '~':tl' 011''':

42

Nog even eengezieht op de Herengraeht vanaf de Nieuwstad in 1905. Geheellinks de villa van "Van Mesdag". Ongeveer in 't midden ziet men de brug over de oudegraeht, ook weI in die tijd de Voorgraeht genoemd. Geheel reehts het winkelhuis van Lubbers, daarvoor bewoond door Frits Vermolen. De hittewagen, waarmede de klan ten buiten Weesp hun bestellingen thuis kregen, staat op de hoek geparkeerd. Ter hoogte van het etalagekozijn een bord, waarop staat "oprechte Weespermoppen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek