Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Als we op de vorige ansicht direct rechts van de ophaalbrug over de Oudegracht kijken, zien we het huis van Dr. Fijn van Draat op de Herengracht-hoek Kerklaan. Dit huis is nog altijd een doktershuis gebleven.

44

De eerste Zwaantjesbrug; we Iopen nu aljaren over de derde van die naam. Het grate oude gebouw met een paar bomen ervoor stoffeerde de omgeving van deze dubbele klapbrug weI bijzonder. Links daarvan het huis van de smid Nolke en daarnaast, het huis met een kleine halsgevel, de bakkerswinkel van Gilg van Asselt, nu reisbureau "Groeneveld". Onder de rechter balans van de brug zien we de achterkant van het huis van G. L. van Gog, stadsomroeper (1903).

Weesp

Links op de ansicht staat nog het huis met een grote halsgevel. Er was een cafe in gevestigd, met de naam van "De Rode Leeuw", lets meer naar rechts is de houten ophaalbrug over de Achtergracht zichtbaar. In 't midden de dubbele houten klapbrug, genaamd de Zwaantjesbrug. Boven de huizen die er toen stonden (1906), voordat het Bernardus-gesticht gebouwd werd, steekt de molen van Pfeiffer uit.

45

WEESP

Zwaan:jesbrua: met R. K. GeSl,cnt

46

Het Bernardusgesticht is hier al gebouwd. Op de hoek het woonhuis van de fam. Schrijver. AI is Weesp een stad, toch doet dit hoekhuis met die bomen ervoor, zeer dorps aan. (1910),

I r.

Weesp

Heerengracbt met R. K. Pensicnaat

Het R.K. gestieht van de vorige ansieht is hier uitgebreid. Geheel reehts de nieuwe Zwaantjesbrug uit 1914.

47

,., . v· ._

De oude Zwaantjesbrug werd te oud. Net voor de mobilisatie in 1914 was de nieuwe (tweede) Zwaantjesbrug gereed. Op het bord in de boog staat: Anno 1914. Hoe het met de melkleverantie ging in die tijd is duidelijk te zien. Twee stevige melkbussen met deksels werden daarvoor gebruikt. Bij elke bestelde hoeveelheid melk plompte de melkboer met ziin melkmaat in de bus. Kranen om uit de bus te tappen kwamen later. Och, 't was niet geheel hygienisch, maar we zijn toch ook in 't leven gebleven.

Gaande over de oude dubbele klapbrug van de Herengracht naar het Binnenveer, zag men een heel oud huis, hier geheellinks op deze atbeelding van 1890. Het is de achterzijde van het huis waarin onze stadsomroeper Van Gog woonde. Tegenwoordig staat er een nieuwgebouwd huis waarin een slagerij is gevestigd.

49

In het linkse huis woonde dan de stadsomroeper F. L. van Gog. Zijn reklamebord zit op de muur boven het raam gespijkerd. 't Is jammer dat ik de twee regels met fijner schrift niet kan ontcijferen, maar 't zal wel de mededeling zijn dat hij voor particulieren ook omriep wat ze hem opdroegen. Met de ratel voor de stad, met het koperen bekken voor particulieren; ja, er moet orde zijn. In het onderhuis was een snoepwinkel gevestigd. Voor de schoolkinderen van "de Geinbrug" en omgeving was deze winkel vaak nog een laatste pleisterplaats voor ze hun tocht naar huis gingen maken. (1903)

WEE S P, - Molen .Het Anker". 111.

~ .: eL~~~

Omstreeks 1770 werd aan het eind van de Herengracht-hoek Papelaan de korenmolen "Het Anker" gebouwd, het trotse be zit van de toenmalige jeneverstokerij. De stenen onderbouw van de molen (waarin nu de graanmalerij "Het Anker" van de fa. R. Pfeiffer is gevestigd) staat nog hecht en sterk ter p1aatse. De bovenbouw van deze molen is in 1913 overgeplaatst naar Oldenzaal, waar deze nog (echter zonder wiekenkruis) staat en waarin ook nog een graanmaalbedrijf wordt uitgeoefend. De molen was een der allergrootste uit de wijde omtrek en daarbij hooggebouwd boven de omringende huizen om geen windbelemmering te hebben. (1900)

51

De afbraak van de bovenbouw van de molen (1913). Een triest gezicht en een aantrekkelijkheid voor Weesp minder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek