Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Groet ui WEESP.

Bu j-enveer.

10622

Weesp heeft waterleiding gekregen. Links naast de molen is de watertoren verrezen in 1906. De toren beconcurreert hier weI een beetje de molen. 't Is maar goed om niet alles vooruit te weten. De rnolen werd voor het grootste gedeelte in 1913 afgebroken en zo troonde de watertoren daar aIleen. Ook de watertoren is niet meer; bleek niet meer nodig te zijn en werd omstreeks 1962 afgebroken. Bij goede be schou wing ziet men rechts op de ansicht nog de ophaalbrug over het water van de Achterherengracht.

53

Bij een van de vorige afbeeidingen schreef ik: de watertoren is niet meer! Toch vind ik het weI interessant om de opbouw van deze toren te Iaten zien. Op 24 juli 1906 is de bouw al aardig gevorderd en lijkt het met een beetje fantasie al op een toren.

Enkele maanden later, op 12 oktober 1906, is de bouw van de toren een heel stuk verder. Nu is fantasie niet meer nodig; het hele bouwwerk toont zeer duidelijk, dat Weesp een watertoren rijker wordt.

In 1906 is deze toren gebouwd. Voor Weesp een hele gebeurtenis daar men voordien was aangewezen op water nit welpompen en regenbakken. De stadspompen staande op de Nieuwstraat, een bij garage Knol, een bij de Kerkstraat, een voor 't Naauwe Steegje en een op het Kleine Plein, gaven ook water, maar dat kwam regelrecht uit de Vecht. Bij hoge waterstand van de Vecht begonnen de pompen als waterbronnen te werken. Voor onze jongens in die tijd een leuke gebeurtenis. In de wintertijd werden deze pompen helemaal bekleed met een echte winterjas van heel dikke strokabels.

Even verder dan de molen "Het Anker" staat (1901) aan de Stammerdijk de wipkorenmolen "Het Haantje", vroeger in bet bezit van de weduwe Van den Akker, later door Van Houten gekocbt, die vrijwel al bet land daarombeen in z'n bezit bad. Soms spreekt men van de cacaomolen "Het Haantje", maar er is in dit wipkorenmolentje geen enkele cacaoboon gemalen.

57

58

Tijdens het eeuwfeest van C. J. van Houten & Zn in 1928, was het molentje en het dicht daarbij gebouwde z.g, Ronde Huis feestelijk geil1umineerd.

Ret huis aan de Stammerdijk staat er niet meer, er loopt ook geen goederentreintje meer. Als vanuit de fabriek veel goederen per spoor verzonden moesten worden, kwam het locomotiefje "Coenraad Johannes". In Smal Weesp kon geen spoorbrug gebouwd worden, daarom werd tussen twee landhoofden waarop spoorrails lagen, een drijvende spoorbrug gevaren, die, nadat het treintje erover was, weer aan de kant gevaren werd. Officieel was er ook een overwegwachter bij, die voor de afsluiting tijdens de korte rit Amsterdamseweg-Stammerdijk voor de veiligheid moest zorgen. (1895)

59

VCCS?

Villa "Ca 'paris"

Uitgave G. Posthuma.

xe. Sl5

60

De villa "Casparus" was in 1901 in aanbouw. Casparus van Houten woonde toen, als hij op't werk wilde zijn bij de in aanbouw zijnde villa, in de koetsierswoning, die toen al gereed was. Casparus woonde met zijn zusters in een huis op de Oude Gracht, ongeveer op de plek van 't tegenwoordige postkantoor. Voor de bouw van de villa hebben een Nederlandse architect, Franse stucadoors en Italiaanse marmerwerkers samengewerkt. Helaas is de man voor wie de villa gebouwd werd en wiens voomaam hij droeg in 1901 overleden op 57-jarige leeftijd.

Villa "Caspari ., tuinzicht

Deze ansicht geeft de wintertuin van opzij gezien (1904). In het front van de villa zag u deze wintertuin op de ansicht hiervoor. Ais de Weespers familie te logeren hadden, stond vrij zeker altijd een wandeling naar de villa op 't program. De villa werd dan bewonderd, maar een wintertuin, daar waren eenvoudig geen w66rden voor.

61

1%7.

staiumerdiik.

62

Het gaat hier niet direct om de ingang van de villa, waarvan de zware massieve pilaren op de linkerkant van de ansicht voorkomen, maar om het gezicht op de Stammerdijk (1907). Het witte gebouw rechts is het gemeentehuis van Weesperkarspel. De molen "Het Anker" komt nog trots boven de huizen uit. De pilaren van het ingangshek der villa zijn verdwenen met de bouw van de nieuwe brug en de aanleg van de verkeersweg (de Casparuslaan).

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek