Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Tijdens het eeuwfeest van C. J. van Houten & Zn, was dit enorme portret van de uitvinder van de oplosbare cacao opgesteld op het terras van de villa "Casparus". De villa ging zelfs geheel schuil achter deze hulde aan de uitvinder.

63

64

Weesp

Kantoren Firma v, Houten

De monumentale toegang tot het kantoorgebouw deed niet onder voor die van villa "Casparus". Rechts vooraan de portierswoning en in 't verlengde daarvan "de lange hoeve", waar lange tijd een zoon van de heer Van Houten gewoond heeft, nl. Theo van Houten. (1906)

De ansicht geeft hier de zijgeve1 van het hoofdkantoor. Op het toen nog onbebouwde terrein was een z.g. oudhollands huisje neergezet, dat tevoren op een were1dtentoonstelling de faam van "Van Houten" had hooggehouden. Natuurlijk waren in dat huisje meisjes in oudhollandse k1ederdracht, die de buiten1andse bezoekers ontvingen en hun de verschil1ende produkten toonden en ervan lieten proeven. (1906)

65

(;ITG. "AUTA, VF.LtiES. 190i.

Groat uit WE ESP.

66

Wat is het Smal-Weesp in 1905 een voomaam vaarwater! Zeilsehepen met uitbollende zeilen; wat een prachtig gezichtl Geheel reehts het pension "Buitenveer", met daaraehter de bomen van de tuin van "De Roskam". Op de voorgrond reehts de "Bakkers-sehans", een overblijfsel van een verdedigingsring om Weesp.

Na 't pension "Buitenveer" volgt het cafe De Roskam, hoewel op het bard boven de stalhouderij staat "Hotel de Roskam". Maar 't was beide! U ziet hier de later aangebouwde serre. "De Roskam" was een oud bedrijf, met paardestallen, hooizolders en schuren. (1904)

67

68

Achter het oude hotelbedrijf tevens stalhouderij werd door de firma Van Houten een ontspanningsgebouw gezet. "De Zaal van de Roskam" had zelfs een kleine en een grote zaal. In deze laatste beyond zich een toneelaccommodatie. Concerten werden bij mooi weer in de tum gegeven, waarvoor een muziektent verrees. In de zaal en in de tuin von den ook de openbare uitvoeringen plaats van de muziek- en zangvereniging "De Adelaar", welke volgens het reglement (minstens twee keren per jaar) gehouden moesten worden. (1904)

tl'ITG. NAUTA. YELSES 1908.

Tuin van Hotel .de Roskam. - WEE P.

Hier weer het feestgebouw, muziektent en de hut in de tuin (1903). Op de boom een bord met Van Houten's Chocolade. Een dochter van Buwalda heeft plaats genomen op de voor die tijd bijzonder comfortabele tuinstoeltjes.

69

70

Grote jaarvergaderingen, bazars, jubilea, enz., werden alle gehouden en gevierd in de feestzaal van "De Roskam". De afbeeIding geeft zo'n feest weer, waarvan burgemeester J. C. Th. BIetz van Weesperkarspel het middeIpunt is.

WEESP

Motel "de Roskam"

£" ? I '1~o.......tJt...-

y- ~;{..;... ",I ~ ~ -.-...t--. - ~

~< ?. ~~,. ~~-9~ .. ~~

Nog weer "De Roskam", maar nu vanuit het Buitenveer gezien (1905). De grote ingang voor de rijtuigen geeft wei duidelijk het bedrijf als stalhouderij aan.

71

72

Op het vaandel van deze vereniging, boven het middenmotief, dat be staat uit o.a.: harp, masker, boek en inktpot, staat: Toneel Vereen. "Eensgezindheid" en daaronder: "opgericht 1 November 1893 Weesp". De foto is gemaakt in de tuin van Hotel de Roskam en is welwillend afgestaan door de heer G. Staartjes (2e van links) de heer W. Schweiger, (2e van rechts op de tweede rij) en de heer H. A. Veenstra. Verder komen op de foto voor o.a. de heer Ph. de Vries en zijn zuster R. de Vries.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek