Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Dr. Kortenhorst zit op de bok van z'n rijtuig. Een van zijn zoons in het rijtuig is voorzitter geweest van de Tweede Kamer. Dr. Kortenhorst woonde in "De Roskam", maar had aan de overkant van 't water (Smal Weesp) zijn stalling voor paard en rijtuig. Deze stalling is later verbouwd tot woonhuis. In een dichtgemetseld venster in de topgevel is nog de Esculaap, het symbool van de geneeskunde, aanwezig.

73

74

Geheel links het gemeentehuis van Weesperkarspel. Daarnaast het toen nog erg kleine hoekhuis, dat tegen het brede herenhuis aangebouwd is. De bebouwing aan de rechterzijde bestond uit enkele vrijstaande woningen. Het witte houten hekje aan de rechterkant is een van de afscheidingen van het bruggetje over de sloot naar de Roskamstraat. (1895)

Op deze tekening uit 1865 komt sterk de verwantschap uit tussen het kleine hoekhuis en het grote huis. Dezelfde bovenlicht-versiering boven de deur, dezelfde roedeverdeling in de ramen. Later is dit grote huis tot twee huizen gemaakt, waarbij de brede voordeur vervallen is en daarvoor twee vrij smalle deuren in de plaats gekomen zijn. De datering van deze tekening valt weliswaar buiten de in dit boekje behandelde periode maar is een aardige aanvulling op de voorgaande afbeelding van het Buitenveer Ao. 1893.

75

76

Als aanvulling op de vorige afbeelding nog dit gezicht op het grate huis (1865). 't Is weI chique, dat er een gesloten rijtuig met spiegelruiten voor komt rijden, waarbij de koetsier op de bok zit en de palfrenier aanbeIt om te melden dat de koets voorstaat. Rechts een theekoepel in de tuin van burgemeester Heydanus. Het bouwsel rechts boven de theekoepel stelt de toren van de Grote Kerk voor.

. ccsp Huitcnvce:

.. :..1 ?.... 111''':. : ~.;.

In het midden van de ansicht de villa van de heer Scheffer, genaamt "Villa Frans". De tuin omvatte de vroegere tuin van burgemeester Heydanus. Lang heeft er nog een soort tuinhuis of theekoepel aan het Singeltje gestaan. De villa had een z.g. "overtuin". Deze lag aan de overzijde van de straat aan het Smal Weesp. De bedoeling was om daardoor een onbelemmerd uitzicht te houden op het water en de Herengracht. Rechts het huis waar in 1908 burgemeester Cleveringa is komen wonen.

77

De heren Mr. J. W. Heydanus, W. de Bruin en P. de Haan Azn waren de voorgangers van burgemeester Cleveringa, die te Weesp werd benoemd met ingang van 16 december 1908, bij K.B. van 28 november 1908, no. 35. Aan hem hebben wij het Gemeentemuseum van Weesp te dank en. Hij toch was het, die, bijgestaan door stadhuisbode J. Mooy, de oude waardevolle stukken bijeenbracht in de voormalige Vroedschapszaal van het Stadhuis. Was burgemeester Cleveringa niet begonnen met het verzamelen, dan is het vrijwel zeker, dat er geen museum in Weesp zou zijn.

De heer Scheffer was in 1876 gehuwd met de zesae aochter van Coenraad Johannes van Houten en kon als diens schoonzoon deelnemen aan de leiding der fabriek. In 1894 trad de heer Scheffer echter uit de firma Van Houten, Tot in het begin van 1900 is de villa bewoond gebleven, maar werd daarna gedegradeerd tot fabriek. De oud-Weespers spraken toen van de "Bindrottingfabriek". De overtuin werd eveneens ingericht voor de opslag van rotan. Op 25 september 1913 werd hier deze foto van de laatste werklieden der fabriek genomen.

79

Weesp

Buitenveer

80

Van "Villa Frans" is niet meer over dan enige muurresten. Ook de overtuin is leeg. Zo is de toestand gebleven totdat na de Eerste Wereldoorlog de woningbouwverenigingen "Laurentius" en "Patrimonium" de gehele oppervlakte bebouwd hebben met woningen,

We blijven nog even in het Buitenveer. Zoals dit tafereel uit 1900 aangeeft, komt hier de groenteboer langs. Bet lichte huis (door de zon), links op de ansicht, is dat van de smid Nolke, op de hoek van 't Binnenveer en Achtergracht.

81

82

Hier nog een kijkje uit 1913 op de tuin van villa "Frans"; nu woningbouw "Patrimonium". Jets van de grootsheid van de tuin is nog over, nl. een tuinhuis. De tuin zelf is hier al kwekerij geworden. Meer naar reehts is nog de toegangsbrug te zien naar deze kwekerij.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek