Weesp in oude ansichten deel 1

Weesp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Lindeboom
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4152-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Nog een kijkje op de Singel, maar wat verder. Links een dubbel woonhuis met altijd mooie bloementuinen en een hok met goudfazanten. Rechts, echter niet duidelijk te zien, de gasfabriek van "Van Houten".

83

84

Op deze foto nit 1909 zien we een duidelijk beeld van de gasfabriek van "Van Houten", die ongeveer tegenover het dubbele woonhuis stond op de vorige ansicht. Geheel rechts de nu nog bestaande huisjes aan de Groeneweg.

Van onze wandeling door het Buitenveer met een uitstapje langs de Groene Singel tot de Van Houten's gasfabriek, zijn we gekomen aan het Binnenveer. Hier lagen de veersehuiten die diensten onderhielden naar velerlei plaatsen, zelfs naar Rotterdam. In 't midden de houten ophaalbrug over de Oudegraeht met een kijkje in de Slijkstraat. De sigarenwinkel geheel reehts op de afbeelding heeft hier nog het oude aanzien. De toenmalige eigenaar, de heer De Kloet staat in de winkeldeur. Ook de slagerij van Bulk is nog in de oude toe stand. (Ca. 1900)

85

86

Links van de houten ophaalbrug de ingang van .xmze" winkelstraat. De kruidenierswinkel van Lubbers is nog niet gebouwd. Op de plaats waar in 1967 de spaarbank is verrezen, stonden in 1893 een drietal eenvoudige huisjes. Ret voorste is een winkel van land- en tuinbouwgereedschappen. Verschillende jukken om emmers te dragen staan buiten onder het venster. Ret witte bouwseltje aan de walk ant was in die tijd speciaal voor "Reren". De winkel van Broeckrnans, en heel vroeger van Van Dillewijn, had geen zonnescherm nodig, daar de beide bomen voor voldoende schaduw zorgden.

~492.

WEESP, - Trouwpartij.

Nog eens het Binnenveer, met de nu ijzeren ophaalbrug en de winkel van Lubbers. Rechts op de ansicht uit 1912 weder de slagerij van Bulk. De drukte wordt veroorzaakt door een trouwpartij. Het was de gewoonte onder de boerenbevolking dat het bruidspaar, voorafgegaan door familie en vrienden, in tilbury's naar stadhuis en kerk reden. Eveneens was het de gewoonte dat door de bruiloftsgangers bruidsuikers of centen gestrooid werden.

87

Weesp

Oude gracht

88

De Oudegracht in 1907, gestoffeerd met een fors turfschip. De afstand van de bomen langs de Nieuwstad tot de walkant was met de Weesper Najaarsmarkt en tevens kermis (elk jaar in de maand oktober) in de meeste gevallen voldoende voor de verschillende rnaten van de kermiskramen. De poffertjeskramen van Dekker en Kramer en nog enkele andere grote krarnen werden meestal gedeeltelijk boven de gracht gebouwd, waarvoor dan enkele palen in het water geslagen werden.

In het midden van deze ansicht uit 1900 het bruggetje van burgemeester De Haan die woonde in het huis waar nu de Nutsspaarbank is gevestigd. Hij had zijn tuin aan de overzijde van de Sleuteisteeg. De breedte, aanwezig voor de kermiskramen, komt hier goed uit. We staan hier ongeveer voor de Lutherse kerk, waar in die tijd een SOOft voorpleintje was. Hier stond in de kermistijd meestal het "Hoofd van Jut" opgesteld. Als 's woensdags de paardenmarkt was, waren het forse en krachtige handen die het blok op het Hoofd deden neerkomen. Precies rechts van de telefoonpaal een huis, waar in die tijd nog een prachtige gebeeldhouwde deur als toegang prijkte.

89

De gebeeldhouwde deur van het huis Nieuwstad E 70, waar de familie Zadelhof toen woonde. Het huis staat naast apotheek Ballintijn en is, wat betreft de begane grond, geheel gewijzigd. (Er is nu een slagerij in gevestigd.) De gebeeldhouwde hardstenen onderdorpels van de ramen op de verdieping zijn nog aanwezig. No. E 70 betekent Wijk E, No. 70. Deze vreemde huisnurnmering was er in die tijd speciaal ten gerieve van de brandspuitgasten.

Geheellinks is nog juist een baluster van de brugleuning te zien van het z.g. bruggetje van burgemeester De Haan. Het poortje, precies links van de brugleuning, be staat nog. Het grote en brede dubbele huis, vrijwel in 't midden, is geheel verdwenen en door een nieuw pand vervangen. Rechts naast dit dubbele woonhuis zijn de huizen maar weinig in aanzien veranderd. De ouderwetse houten walbeschoeimg toont duidelijk in welke tijd toen geleefd werd, evenals het straatbeeld met de kippen.

91

92

De Nieuwstad omstreeks 1895. In het midden staat de Lutherse kerk (Ao 1819) in een voor het oog boomrijke omgeving. Geheel rechts het witte huis, dat nu de apotheek Ballintijn is. Daamaast (links) de banketbakkerij met de grappige uitgebouwde etalage. Links, precies achter de kale bomen, de timmermanswerkplaats en houtopslag van de aannemer Vastwijk (nu de firma Vree). Naast deze werkplaats, maar op de andere hoek van de Klaas Listingsteeg, een woonhuis, later boekhandel Posthuma en drukkerij van "De Reclame", nu de boekhandel "De Ark".

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek