Weesp in oude ansichten deel 2

Weesp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.F.R. Wilhelm
Gemeente
:   Weesp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1358-8
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weesp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

Rob Wilhelm

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXI

W~OEN

OEKJE

rSBNlO: 90 288 1358 6 rSBN13: 978 90 28813588

© 1981 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de oorspronkelijke druk uit 1981

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Er is sedert het verschijnen van deel 1 van "Weesp in oude ansichten" wel het een en ander veranderd in ons stadje aan de Vecht. Plannen op het gebied van de woningbouw, die in die jaren nog in ontwikkeling waren, hebben inmiddels gestalte gekregen in het Aetsveld, aan de Utrechtse Weg en op het Stationsplein.

Ook op industrieel gebied waren er veranderingen. Van Houten's Cacao- en Chocoladefabriek verdween uit Weesp, evenals het bekende constructiebedrijf Geesink. Door het beschikbaar stellen van industriegrond in Wee sp-Noord is het de gemeente gelukt de aloude naam van Weesp als "produktiestad" te waarborgen, al zullen wij op de lijst van hier ter stede geproduceerde artikelen niet meer aantreffen de Weesper bieren en genevers, die in vroeger jaren bekend waren om hun houdbaarheid en "qualiteit"! Kon prof. I.A. de Rijk in zijn voortreffelijke boek "Wandelingen door Gooi en Eemland" uit 1905

Weesp nog afschilderen als ... een grijze veste, wegdoezelend in een ver verleden ... , thans kan er van "wegdoezelen" niet meer gesproken worden.

Er staat Weesp nog wel het nodige te wachten in de nabije toekomst. De op handen zijnde aanleg van de Almere-spoorlijn zal ook in landschappelijk opzicht veranderingen teweeg brengen. Of deze veranderingen tevens verbeteringen inhouden, moet worden afgewacht. In dit stadium kunnen we slechts verzuchten:

"Laten we het hopen! "

Ik ben me er van bewust dat dit weinig positief overkomt, doch een kleine terugblik naar de achter ons liggende jaren laat ons een beeld zien van niet altijd geslaagde ingrepen op het plaatselijk stedeschoon. Dat daarnaast ook het nodige in positieve zin verbeterd werd, wil ik desondanks niet onvermeld laten. Verantwoorde restauraties waren er van panden aan onder meer de Hoogstraat, de Verlengde Nieuwstraat, de Slijkstraat en de Herengracht. Ook de ingrijpende

vernieuwing van het sluizen complex in 1978 was een belangrijke bijdrage tot het instandhouden van de Weesper binnenstad!

Dat het kantoorgebouw van Van Houten aan de Beátrixlaan niet behouden kon worden, is zonder meer betreurenswaardig te noemen. De bouwstijl van dit pand vormde een geslaagde combinatie met de "Villa Casparus", die gelukkigerwijze wel voor Wee sp behouden kon blijven.

Doch laten we ons bepalen tot de inhoud van het voor u liggende boekje. Aan de hand van foto's uit een min of meer "onvoltooid verleden tijd" neem ik u mee naar het Weesp van toen! Naar een tijd die zo gaarne als "goeie ouwe" te boek staat doch, bij nadere kennismaking, meer "oud" dan "goed" was. Ik behoef slechts te denken aan de sociale voorzieningen uit het getoonde verleden om mijn voorkeur te geven aan de huidige normen op dit gebied. Maar ... vertellen kunnen ze, die oude prenten! Van schemerig gaslicht,

van slecht trekkende kachels, van een "cent van 't blad" en van talloze andere, inmiddels verdwenen zaken.

In tegenstelling tot het vorige boekje zult u dit keer wel eens verschillende opnamen van een zelfde punt kunnen tegenkomen. Ik deed dit om veranderingen aan een bepaald huis of straatbeeld te accentueren. De jaartallen die tussen haakjes zijn geplaatst in de teksten duiden op het jaar van opname. Voor mijn onderschriften ben ik in veel gevallen te rade gegaan bij hen die het "verleden" bewust hebben meegemaakt. Voor hun hulp en steun bij het samenstellen van dit boekje ben ik hen zeer dankbaar. Voor aanvullingen of ander getint commentaar houd ik mij aànbevolen. Hopelijk heeft de aanschaf van dit werkje u dezelfde voldoening geschonken als mij het samenstellen ervan.

Rob Wilhelm

1. Tot 1937, toen de huidige brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gereedkwam, moest het verkeer van Amsterdam naar het Gooi over deze draaibrug en via het Zandpad (nu Verlengd Buitenveer) verder door Weesp. Dat gaf veel vertier, vooral als op zomerse zondagen talloze fietsers er op uit trokken. De vele cafés deden dan goede zaken! Het grote huis, rechts op de foto, is nu nog aanwezig, evenals de links ervan geplaatste, houten opslagplaats. De grote schoorsteen is van de ammoniakfabriek (1909).

Smaltoeesp,

2. Deze situatie zal ook niet een ieder meteen duidelijk zijn. We kijken hier op de (voormalige) brug over de Weespertrekvaart bij de "Geinbrug". Alles wat op deze foto staat bestaat niet meer in deze vorm. De ingang van de doorvaart vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Gaasp ligt nu niet meer op deze plaats, doch enkele tientallen meters verderop. Het grote huis links is een getrouwe kopie van zijn overbuurman, aan de andere kant van het kanaal (1906).

"Gi~. J. P. Kaut1, Velsen, (Holland)

'Y eesp, Gezicht op de Keulsc:1J Vaart; N. 3-:>3.

3. Door het onderschrift van deze kaart wil de uitgever ons laten geloven een blik te werpen op de Keulsche Vaart. Maar kom, het is tachtig jaar geleden dat dit plaatje geschoten werd, dus dan moet je niet zeuren over ondertitels! "Alida" deed dit in ieder geval niet. Zij vond de prent gewoon mooi en wij kunnen haar keus delen. Het "Witte Huis" links is alweer enkele jaren geleden gesloopt en ook de knotwilgen langs de Stamrnerdijk hebben plaats moeten maken voor primula's en andere siergewassen in de voortuinen van de thans aanwezige huizen. Het witte, woonarkachtige vaartuig was een dienstwoning van Van Houten.

lO Î:.!.. I) .. J. GOdlnl ..?

4. Een nog oudere opname dan de vorige, door de uitgever "Amsterdamsche weg" genoemd. Het Smal Weesp werd in die tijd (1896) nog druk bevaren. Niet, zoals nu, door plezierboten, maar door oerdegelijke turf- en andersoortige schepen. Voor de kade van de Stammerdijk ziet u daar twee voorbeelden van.

,.'

5. Op deze foto uit 1890 ziet het Buitenveer er wel wat anders uit dan nu. Het toenmalige "Zandpad" was, zo te zien, ook echt niet meer dan een zanderig pad. In de verte ligt Weesp en we herkennen aan de kwaliteit van de opname de meesterfotograaf Jacob Olie, die naast zijn duizenden foto's van Amsterdam ook nog wel eens rondkeek bij naburige gemeenten. (Foto Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.)

6. Deze opname van het Buitenveer dateert van het eind van de vorige eeuw. Rechts het bekende pension "Buitenveer" en links de molen "Het Anker", die in 1913 werd afgebroken. In het midden hotel-restaurant "De poort van Weesp" . Hotel "De Roskam" gaat schuil achter zware bomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek