Wehl in oude ansichten

Wehl in oude ansichten

Auteur
:   A.G.B. Koster
Gemeente
:   Wehl
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4966-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wehl in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met de uitgave van "Wehl in oude ansichten" is een lang gekoesterde wens van de Oudheidkundige Vereniging Wehl in vervulling gegaan. Ondanks de moeilijke keuze uit het zeer grote aanbod van foto's en ansichten, hoop ik met de 76 gekozen afbeeldingen een representatiefbeeld gegeyen te hebben van Wehl en Nieuw Wehl tussen 1900 en ongeveer 1950. Alhoewel een aantal foto's al eens gepubliceerd is, mochten ze hier niet ontbreken; hetzij vanwege hun unieke karakter, hetzij om een enkele beschrijving te herzien of aan te vullen.

Langs deze weg wil ik allen die geheel belangeloos hun medewerking verleenden bedanken. Zonder hen zou deze uitgave niet mogelijk zijn geweest.

Voor het verzamelen van alle gegevens en foto's werden meer dan honderd mensen bezocht. Desondanks kunnen er natuurlijk altijd nog fouten in zitten. De Oudheidkundige Vereniging houdt zich aanbevolen voor eventuele verbeteringen en/of aanvullingen.

Door het hele verhaal loopt een rode draad. Bewust is er voor een bepaalde route gekozen, zodat iedereen zich gemakkelijker kan inleven en de getoonde plaatsen herkennen. U zult dan zien dat vele van de oude gebouwen verdwenen zijn.

De route loopt als volgt: vanuit Didam komen we de gemeente per spoor binnen. We stappen uit bij de oude halte Stilliwald en lopen even de bossen in, om daama onze reis per trein te vervolgen. Bij de halte Wehl stappen we uit. Via de huidige Stationsstraat lopen we richting dorpskom. Op het kruispunt bij de kerk aangekomen slaan we eerst rechtsaf de Keppelseweg in. Als we weer op het kruispunt teruggekeerd zijn, wandelen we richting Didamseweg. Daama lopen we via de Beekseweg en de Hagelkruisweg naar Nieuw Wehl. Eerst bezoeken we het buitengebied om daarna via de dorpskom en het bos weer naar de halte Stilliwald te gaan en de route beeindigen.

Geboeid door het Wehlse verleden heb ik met veel plezier aan het samenstellen van dit boekje gewerkt. Moge u er net zoveel genoegen aan beleven. Voor de oudere Wehlenaren zal het een stukje herkenning zijn; de jongere generatie krijgt een beeld hoe de gemeente Wehl er vroeger uitzag. Tevens zijn vele gegevens vastgelegd voor de genera-

ties na ons. .

De foto's 13, 16, 40, 51, 54, 56, 57, 61, 65 en 74 zijn afkomstig uit de collectie Stork van de Oudheidkundige Vereniging de Graafschap bij het Staring Instituut.

~roelelJ uil Wehl

Spoorbaan door de Stilliwaldsche bosschen

1. Halte Stilliwald in 1906. Deze stopplaats werd o.a. gebruikt door treinreizigers met als bestemming een van de twee landgoederen, het Jagershuis of Stilliwald, een bezoek aan de Wehlse bossen, of deelname aan een jachtpartij. Omstreeks 1925 werd ze opgeheven.

ยง:.roefe uif Wefir.

No. 579 l. R. V.

Buitengoed Stilliwald.

':'- .

2. Het , ,Buitengoed" of landhuis Stilliwald werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van jhr. mr. L.C.J.C.F. van Nispen. Hij kocht de Wehlse heide en liet er de Wehlse bossen aanleggen. Op de afbeelding zien we hoe het goed er rond 1900 uitzag.

3. In 1885 werd Wehl, bij de aanleg van de lijn Zevenaar-Winterswijk, aangesloten op het landelijke spoorwegnet. Het spoorstation dat werd gebouwd, stond buiten de toenmalige dorpskom. In 1914 werd er een verdieping opgebouwd. De ansicht dateert dus van na die verbouwing. Het oude station, dat in de herfst van 1973 verdween, stond ongeveer op de plaats waar nu de fietsenstallingen beginnen.

4. Ieder jaar werden enkele leden van de ABTB uitgeloot om op retraite naar Amersfoort te gaan. Op deze foto uit het begin van de jaren dertig zien we, van links naar rechts: Antoon Tammel, Drikkus Kelderman (Klein Dorp), Gradus Klaassen (Hagelkruis), Toon Jansen (van de Gieling}, Piet Coenen en Jan Borkus (Kilder).

$L~ions-koffiehuis I

ehl

-. B ''':In RuIJ, Went. Foto R V.:sln.,006tlnohelTl.

3406

5. Stationskoffiehuis omstreeks 1930. Het werd gerund door Mina van Raay. Tevens heeft Hein van Raay er een tijdlang een bakkerij in gehad. Verder dreef Dora Manschot-van Raay er een modiste/hoedenzaak. Het gebouw werd in november en december van 1944 tijdens bombardementen dusdanig beschadigd, dat het direct na de oorlog gesloopt werd. Op deze plek staat nu Joling Spring Kosmetik.

6. De Eierbond een dagje uit in 1950. Eerste rij, knielend, van links naar rechts: Diny Bles, Annie KlaassenPlijner en mevrouw Hoksbergen-Pastoors. Tweede rij: postbode Banning, Theo Lueb, Hendrik Broekhuis, mevrouw Giesen-Verwaaijen, mevrouw G.J. Jordens-Lendering, mevrouw Meijer-Witjes, Willem Hoksbergen, Thea Bles, Harrie Plijner en H. Meijer. Achterste rij: Albert Thus, Theo van Haeren, mevrouw J ansen- Hoppenreis, Bernard Lucassen (Dorpzicht), Jan Giesen, Chris Jansen, Anna Lucassen-Olminkhof, Hendrik Giesen, Thea Klaassen, mevrouw Plijner-Raben, Dams Zweers, Willem Jordens, mevrouw Broekhuis-ter Horst, Teun Derksen en de buschauffeur.

Wehl

7. In september 1894 werd de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek opgericht, in de volksmond beter bekend als "de Botterfabriek". Na bijna 75 jaar melk ingenomen te hebben, werd de fabriek in 1968 gesloten.

8. Groen maken door de buurt bij het huwelijk van W.M. Eggen en H.J.E. Reijmer, begin september 1933. Van links naar rechts zien we: Hend Meijer, Frans Volman, Hein Harmsen, Dora Lap (zij werd ingehuurd am tijdens het feest in de keuken te helpen), Paul Reijmer, 't , Gert Volman, Gert Bulten, twee meisjes van Zumbragel, Leida Polman, Bart Bas, Anneke Bas en Marietje Bas. Op de voorgrond Nol Reuling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek