Well en Wellerlooi in oude ansichten

Well en Wellerlooi in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Daemen
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3163-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Well en Wellerlooi in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

de 'Gr. J A. fester v rJ. Ucc~.

5. De oude winkel en het cafe van de familie F.J.A. Festen aan de rijksweg in Wellerlooirond 1910. Enkele cafegasten zitten buiten aan de tafe!. In de deuropening staat moeder Festen, getooid met een kanten knipmuts. Ook de meisjes in hun witte schorten en de kleding van de dame met fiets duiden erop dat deze opname op een zondag werd gemaakt. Aan de linkerzijde ziet men een brievenbus van de PTT omdat in deze winkel een postagentschap was gevestigd. Aan het pand werd later een zaal gebouwd toen de familie Mulders, later de familie Achten, eigenaar werd van cafe en winkel. Tegenwoordig heet het Zaal Vroemen, waar de meeste dorpsbijeenkomsten en -feesten worden gehouden.

6. Een opname van de boerderij "Cedronshof" in Wellerlooi van Peter Jacobs. Deze oude boerenhof behoorde vroeger aan het klooster "Transcedron" in Venlo. Willem van Vlodrop, kasteelheer van Well, Iegde in 1578 beslag op deze boerderij omdat de pachter gedurende de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog jarenJang geen rente meer had betaald aan het kasteel Well. Door toedoen van de magistraten van Venlo werd later een regeling getroffen over deze zaak. Tot 1913 was deze boerderij eigendom van de Sint-Martinuskerk in Venlo.

7. Een gezellige opname voor het bekende cafe "De Wellsehe Hut" aan de Duitse grens op het eind van de Wezerweg. Het pand was gelegen vlak aan de Duitse grens en de drukke grensovergang zorgde weI voor de nodige klanten. Want bij een grenspost is altijd weI iets te beleven met zaken doen. Ook was hier de grenswaeht gevestigd om een oogje in het zeil te houden tegen illegale grensoversehrijding. Het kon er oak gezellig zijn. Dat toont deze foto uit dejaren rand 1918. De moeder, mevrouw Weijs, werd wijd en zijd "De Hutse Bet" genoemd en stand bekend om haar gastvrijheid. Van links naar reehts, zittend: 1. onbekend, 2. (staand) Giel KesseIs, de oude Sjang Weijs met zijn vrouw "Hutse Beth" met in het midden zoon Willem Weijs, dan doehter Truuj Weijs, militair Ties Weijs en zoon (met pet) Johan Weijs. Zittend persoon (met hond) is waarsehijnlijk iemand van de grenswaeht.

"Jan den Duuvel" was vroeger in de jaren 1900-1916 wijd en zijd bekend als eigenaar van een grenscafe nabij de Wellse Hut vlak aan de Duitse grens. Ook was daar een Iogement voor overnaehting van gasten, die "zaken" deden aan beide zijden van de grens. Er was steeds een bont gezelsehap van bezoekers en het ging er vlot en zwierig aan toe, zoals op deze foto blijkt. Bij goed weer werden de gasten in de open Iueht bediend en men kon er ook uitrusten als dat nodig was. Jan den Duuvel was ook jager en hier demonstreert hij zijn jaehtgeweer. Op de aehtergrond staat zijn vrouw "Teun den Engel" met een opgeheven sehop. Een sfeervol tafereeI, dat Iaat zien hoe de gasten zieh hier vermaakten. Bij de voordeur hing een bord met het opschrift:

Ik woon hier aan den weg Wat kan ik beter wenschen Dan zegen van den Beer En nering van de menschen.

8. Een praehtige sehoolfoto van Well uit 1909. Geheellinks staat meester Herm. Verheijen. Derde van links is meester Ant. Wijnhoven, door de kinderen "meister Tontje" genoemd. Geheel reehts staat meester P. Arts met voor hem zijn twee kinderen doehter Jo en zoon Gerard. Bovenste rij reehts is Jaeob Krebbers en 6e van reehts is Leo Peters, zoon van burgemeester Gerard Peters. Zoon Leo werd later gouverneur van Curacao en daarna minister van overzeese gebiedsdelen. Bovenste rij nr. 5 is Hen Hagens en naast hem Gert en Piet Krebbers. In het midden van de 2e rij staat Wim Koppers, de latere landbouwonderwijzer van Well. Middelste rij staand: 4e van reehts: Carla Peters met naast haar Nelly Koppers. Staande onderste rij links is Jan Drissen met zijn zus Marie.

Well a.ld. jY[aas

Ult:. W. frons-en.

4519

9. De Grotestraat van Well in 1908. Het huis links op de voorgrond van de familie Linders is na de oorlog afgebroken. Het andere hoge herenhuis links is het oude notarishuis waar vroeger onder anderen de notarissen Van Eijll en Huiberts hun kantoor hadden. Het herenhuis rechts werd in de jaren dertig bewoond door de familie Otten, die er ook een kruideniers- en textielwinkel had. Nu is de familie Viet. Timmermans de bewoner van dit oude herenhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek