Well en Wellerlooi in oude ansichten

Well en Wellerlooi in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Daemen
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3163-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Well en Wellerlooi in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Lidaehuis mel zusterkleester, Well (L)

25. Een opname uit het jaar 1917 van het zusterklooster in Well. Rechts staat het vroegere woonhuis van de familie Elders, die dit pand bij testamentaire beschikking hadden bestemd voo! gebruik als zusterklooster. De congregatie van de zusters dienaressen van de H. Geest uit Steijl richtte hier een klooster in. Er werd voor de zusters spoedig een nieuw gebouw opgetrokken bij het oude pand van de familie Elders. Dit was het begin van het "Kindje Jezusgesticht" waar ook oude mensen werden opgenomen. Dokter Wiliemse van Well heeft er tijdelijk een ziekenhuis ondergebracht, waar hij ook operaties verrichtte (1920-1927). De zusters verzorgden ook de wijkverpleging van het Groene Kruis. Ook hadden de zusters de leiding van de lagere meisjesschool en de "bewaarschool". Uit dit klooster is het bejaardenhuis "Eldershome" ontstaan. In deze benaming is de naam van de schenker behouden gebleven.

26. Het oude monumentale kasteel is de trots van het dorp Well. Zonder dit historische kasteel zou Well niet zijn geworden wat het nu is. Door het kasteel en zijn adellijke bewoners is Well steeds een belangrijk middelpunt geweest van vele bestuurlijke activiteiten, De betekenis en het aanzien van Well werden in het verleden voor een groat deel bepaald door de aanwezigheid van de adellijke bewoners van het kasteel. Hier een luchtfoto van dit fraaie slot uit de jaren 1930, toen de verbindingsweg vanaf de rechter kasteellaan-hoek nag niet was aangelegd. De opname geeft een mooi beeld van de ongeschonden lindenlanen, door de familie Van Vlodorp aangelegd, op het einde van de 17e eeuw. Door oorlogshandelingen zijn deze bomen grotendeels verdwenen. Gelukkig bleef het monumentale kasteelgebouw in de laatste oorlog behouden voor dorp en streek.

27. Groepfoto jongensschool te Well in 1933. Bovenste rij: Math. Simons, J oep Janssen, Wim Eikmans, Gert Derks, Lowie en Thei Jenneskens en Jan Smits. Tweede rij: meester Th. van Riswick, Jac. Heuren, Nul Hendrix, Jos. Janssen, Nul Eikmans, Haj Derks, Jan van Aerssen, Rinus van Aerssen, Frans Vousten, Hein van Soest, meester H. Verheijen enjuffrouw M. Arts. Derde rij: hoofdonderwijzer Jos. Schreurs, Ber Simons, Jan Hendrix, Haj de Rijk, Piet Hendriks, een onbekende, Jan, Wim en Hen Sijberts, Joep Smits, Karel Verzijl, Sjraar Verheijen en Jan Koppers. Vierde rij: Harry Daemen, Jan Simons, Toon van Soest en Alb. Martens. Vijfde rij (knielend): Frans Daemen, Ber Simons, H. Janssen, Ferry Holla, Joep Tinneveld, Jan Janssen, Harry Schreurs, Jan Verheijen en Toon Derks. Onderste rij:

Piet Hebben, Nul Groenen, Huub Hebben, Jeu Groenen (met lei), Paul Tinneveld, zoon Opper, Leo Verstegen, Wimke Verheijen en Henk Derks.

JY[obilisalie, Well (L.)

28. Tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog waren er ook in Well vele militairen van het Nederlandse leger ingekwartierd. Deze waren hoofdzakelijk belast met grensbewaking, waar zij moesten posten en patrouilleren. Voor het oude scheepshuis van de familie Vos poseerde een groep, omstuwd door de toenmalige jeugd van Well. Op de voorgrond rechts Frans Coppers, de latere koster van de kerk van Well. De kerktoren zien we op de achtergrond. Kerk en toren - en ook de voorliggende kapelanie - werden in de frontperiode 1944-45 totaal verwoest. Op de plaats van de kapelanie werd een kapel gebouwd. De nieuwe parochiekerk staat nu aan de Hoenderstraat.

29. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de leden van de grenswaeht gemobiliseerd. Vele grenswaehters waren ingekwartierd bij de inwoners van Well. Zij kwamen regehnatig bij elkaar, zoals hier te zien is voor de muziekzaal Klabbers in Well in het jaar 1916, waar een groep grenswaehters poseert met (links) de oude, in Well goed bekende moeder Klabbers, die het ook goed kon vinden met deze jongens, die zij vaak een pintje bier moest insehenken. Zij werd dan ook door de soldaten steeds "ons moed" genoemd.

Een opname van dezelfde Zaal Klabbers uit 1930, toen er in de naaste omgeving weer enkele huizen waren bijgebouwd. In het pand reehts met de vlaggestok was het nieuwe postkantoor gevestigd. In de zaal was ook een beugelbaan aangelegd, waar 's zondags na de hoogmis ijverig met de zware ballen werd gegooid om een rondje bier te winnen. In het midden op de straat staat de oude moeder Klabbers, een vertrouwde en bekende figuur in Well.

Eiren,~.cht te w.n )9)6

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek