Well en Wellerlooi in oude ansichten

Well en Wellerlooi in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Daemen
Gemeente
:   Bergen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3163-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Well en Wellerlooi in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Het kampioenselftal van "W.V.C." Well in 1930. "De Zwartjes" - zo genoemd vanwege de kleur van shirt en broek - promoveerden hierdoor naar de l e klas afd. Limburg van de IVCB. Staande, van links naar rechts: Naat Koppers, Karel Janssen, Joep Krebbers, Richard Klabbers, Engel Hendriks, Len Hendriks en bondsscheidsrechter Jac. Stevens. Knielend: Jaan Smits, Gert Hagens (aanvoerder, met bloemen), Piet Krebbers (keeper), Wim Janssen en Toon Kopczinsky. Deze foto werd genomen op het sportterrein aan de rijksweg nabij de "Grote Waaij".

PAROCHIEKERK. WELLERLOI

i

31. De fraaie oude Sint-Catharinakerk van Weilerlooi in 1928. In 1888 werd de oude kapel afgebroken wegens bouwvalligheid. Rector Bernard Janssen bouwde op die plaats een nieuwe kerk naar het model van de St.-Josephkerk op de Smakt, die twee jaar eerder gereed gekomen was. Het on twerp was van architect Johan Keyser. Deken Van So est van Gennep, eertijds pastoor van Well, zegende de nieuwe kerk in in het jaar 1889. De parochie Wellerlooi had vanaf 1877 een eigen kerkbestuur, waarvan de kapelaan van Well voorzitter was. De parochie Wellerlooi werd officieel opgericht op 24 december 1894 bij bisschoppelijk besluit van monseigneur Boermans. Op 30 januari 1895 werd Clemens August Otten, geboren op het huis Heijen op 17 juni 1849, als eerste pastoor van de Sint-Catharinaparochie gei'nstalleerd.

32. Hier nog een opname uit 1922 van de oude jongensschool van Well. In deze school, gebouwd rand 1900, hebben de meeste inwoners van Well lezen en schrijven geleerd en natuurlijk ook het nodige kattekwaad uitgehaald, zoals het loslaten van een meikever tijdens de lessen. Velen zullen zich het hoofd meester los Schreurs nog weI herinneren. Deze hield van orde en netheid en probeerde het .Jiegen" er met een .Jatje" uit te slaan. Het schoolgebouw werd in 1961 door brand verwoest, nadat het nog enige tijd alsjeugdhuis in gebruik was geweest. Nu is er op deze plaats een bungalow gebouwd, die de naam "Plankenhof' draagt, een oude benaming, die vroeger voor deze plaats werd gebruikt.

33. Een opname van de in 1715 door Derek Daemen gebouwde Sint-Rochuskapel op de Kamp te Well. Het beheer van deze eeuwenoude kapel berust bij een familiestiehting. De beheervoerder van deze stichting is de bewoner van de Kapelhof, de hierbij gelegen boerderij, die al sedert 1610 wordt bewoond door de familie Daemen. De kapel staat onder toezieht van de Rijksdienst Monumentenzorg. Deze dienst verleende ook na de bevrijding medewerking om het tot een ruine stuk gesehoten gebouw weer in zijn geheel te restaureren. In 1959 vond de voltooiing van de restauratie plaats. Deze opname werd in 1927 door de Rijksdienst Monumentenzorg gemaakt in het kader van de registratie van historisehe monumenten in Noord-Lirnburg,

34. Sint-Rochusfeest op de Kamp te Well in 1919. In de St-Rochuskapel, gebouwd in 1715, wordt ieder jaar op 16 augustus het traditionele Sint-Rochusfeest gevierd. Familieleden van de stichter Derek Daemen komen dan bijeen in de kapel, waar een hoogmis ter ere van de schutspatroon wordt opgedragen. Na deze dienst in de kapel werd in 1919 deze groepfoto gemaakt van aIle familieleden die op die dag aanwezig waren. In het midden staat de celebrant, een pater franciscaan uit Venray, en (rechts) de beheervoerder van de Sint-Rochusstichting, Gerardus Daemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek