Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. In mei 1912 werd van de zogenaamde "bewaarschool" in Wemeldinge deze foto gemaakt. Hierop poseren leidster mejuffrouw Rijnhoudt, hoofdleidster mejuffrouw H. Mooy (een dochter van ds. A. Mooy, vrij evangelisch predikant in Wemeldinge) en mejuffrouw J. Sinke. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: 1. Keetje Hoogesteger, 2. Maatje Leendertse, 3. onbekend, 4. Keetje Hoogesteger, 5. Sien Adriaanse, 6. Teeuwis Jeremiasse, 7. Marien de Schipper, 8. A. Vleugel en 9. Cor de Korte. Op de tweede rij kijken ons aan: 1. Truitje Houtekamer, 2. Leu Leendertse, 3. onbekend, 4. Truitje Vleugel, 5. Piet Boddingius, 6. Wim Elburg, 7. Ko van de Berge, 8. Jan Hardenberg, 9. Santje Hamelink en 10. Mientje Gijssel. Op de grond zitten: 1. Ko Ferdinandusse, 2. Johannes Schipper, 3. Hendrik de Schipper, 4. Ko Hoogesteger, 5. Marien Bredauw en 6. Jan? (achternaam kon men ons helaas niet meedelen). Vooraan zien we wat speelgoed van de kleuters.

BUilenhauen, Wemeldin~~

8. We kijken hier in de Buitenhaven van Wemeldinge. Links zien we de aanlegsteiger. Vooraan ligt een viertal schepen voor anker, drie stoomboten en een zeilschip. De zeilschepen zijn in de loop der jaren vervangen door stoomschepen. Links van het zeilscheepje zien we weer de loods, waar de sluisdeuren werden gerepareerd.

9. Indertijd is er in Wemeldinge een reisvereniging geweest. In het begin van de jaren dertig ging deze vereniging op reis naar Han sur Lesse in Belgie, We zien hier de vrouwen van deze vereniging in genoemde plaats op de foto. Van links naar reehts kijken ons aan: T.A. Lindenbergh-Meeuwse, J. Smits-Goeman, W. Nijsse-Traas, C. Ruissen-Poelman, J. van Oosten-Sinke, A. Clement-Smits, D. Paauwe-Korstanje, mevrouw De Loof (eehtgenote van bakker De Loof uit de Wilhehninastraat), W. Korstanje-Kole en A. van Dalen-Hogenboom. AIleen mevrouw A. Clement-Smits poseert in burgerkleding.

~uifenh8IJen, UJeme/dinge

.,..

10. Hier kijken we in de Buitenhaven van Wemeldinge. In het middelste huis woonde lichtwachter David de lange. Verder zien we het storrnsein en op de hoek van de dijk het kustlicht, De vier meerpalen aan de voorzijde verkeren momenteel in een slechte conditie. De achterste meerpalen komen in het huidige havenbeeld niet meer VOOL Daarachter werd de nieuwe sluis gebouwd.

11. Vele ouderen uit Wemeldinge zullen hem nog wel herkennen. We bedoelen de bekende Cornelis Wabeke, of, zoals men in Wemeldinge hem aanduidde, "Keesje Tuun". Hij was zo'n manusje van alles. Hij onderhield de tuintjes van de dokter en de dominee en deed verschillende karweitjes. Vooral het werken in de tuin was zijn lust en zijn leven. En dat deed hij dan ook graag en goed. Er kwam werk uit zijn handen. Vandaar dat hij in Wemeldinge bekend stond als "Keesje Tuun", Men noemde hem naar het werk, dat hij zo vele jaren graag heeft gedaan. Een oude bekende dorpsfiguur in zijn Zuidbevelandse klederdracht! Hij heeft de tuin nog onderhouden van dokter Kruisse en heeft een zeer hoge leeftijd bereikt.

12. Een bekende binnenvaartsleepboot was de "Hoop op Zegen", die men dikwijls in de haven van Wemeldinge aantrof. Dit stoomschip behoorde aan de familie Ruissen. Adriaan Ruissen was namelijk parlevinker en voorzag de passerende schippers van levensmiddelen. Op het dek van de daarachter liggende rijnaak hangt de was te drogen.

13. Tijdens de ambtsperiode van ds. K.W. Slik, die de Hervormde Gemeente van Weme1dinge diende van 1957 tot 1962, werd door de hervormde vrouwenvereniging een reisje gemaakt. Op de foto staat slechts een heer, de chauffeur Ko Florijn, Verder poseren op de bovenste rij de dames J. de Schippervan Dalen, L. Hoogesteger-Nijssen, J. Ruissen-Korstanje, N. Slik-Guittart (echtgenote van ds. K.W. Slik), M. Hamelink-Boei, J. Oudeman (echtgenote van de gemeentesecretaris), L. van Wee1e-de Schipper, Lotens, N. Verhage-Zuiddijk en M. Ruissen-Donkersloot. Op de tweede rij kijken ons aan de dames: Van Brumme1en, M. Mieras, T. Dekker-Ruissen, C. van der Cingel-Hamelink, M. VeerhoekBruinooge, M. Bolle-Veerhoek, D. Veerhoek-Dekker, D. Weststrate, T. Duine-de Leeuw, Suur1and en Luteijn. Vooraan zitten: C. Schouwenaar, F. Wisse-Wabeke, A. Korstanje, J. Bolle, M. de JongeHamelink, Van Ham, P. Dekker-Kosten, T. de Schipper-Hanncwijk en I. Slaakweg-Wabeke. Acht dames zijn hier nog gekleed in hun prachtige Zuidbeve1andse k1ederdracht. He1aas konden we enke1e achtemamen van een paar dames niet te weten komen.

Jdclenzichf, ZtJemeldingt:

14. Nog een plaatje van de Kanaaldijk in Wemeldinge, dat op de kaart is aangegeven met het opschrift "Molenzicht". Op de achtergrond ontwaren we de stellingmolen "De Hoop", waarvan elders in dit boekje een aparte opname voorkomt. Deze dijk draagt officieel de naam van Westelijke Kanaalweg. Op de voorgrond zien we de tonnetjes. De olie voor de olieboeren werd vanuit Rotterdam in vaten aangevoerd. Links zien we de havenlichten, waarbij van olie gebruik werd gemaakt. Beneden aan de paal beyond zich een kastje met een olietankje. Met behulp van een fietspomp pompte men de olie naar boven. In het kastje was een cilinder met meter. Een en ander werd door een daarvoor aangestelde man met de hand bediend. De telefoonpalen op de dijk komen thans met meer voor. Rechts zien we de zaak van Florusse, die daar een zeilmakerij had.

15. Naast de vele verenigingen die Wemeldinge rijk was en is, behoorde ook de bloemenvereniging "Floralia". Deze vereniging presenteerde zich menigmaal door het houden van een bloemententoonstelling. We zien hier het bestuur en de organisatoren. Van links naar reehts poseren: Van de Plasse, tuinbouweonsulent Van der Have, voorzitter P. Smit, jonkheer Van Vredenburgh, afkomstig uit Tholen en bekend uit de beginperiode van de waterleiding, en Daniel Pieterse. Voor het tafeltje poseert Nellie Versehuure, thans woonaehtig in Oss.

16. Een fraaie opname van de molen "De Hoop", gelegen aan de Westelijke Kanaalweg in Wemeldinge. Deze molen, die tot 30 apri11968 volledig in bedrijf is geweest, verkeert momentee1 in een zeer vervallen toestand. De molen werd in 1866 door J. van Belois gekocht van J.J. Janse de Schipper, die 1andbouwer in Weme1dinge was. In 1877 kocht J. de Jonge Johszn. deze molen, die hem op zijn beurt doorverkocht aan J. de Schipper. In 1888 verwisse1de de mo1en van eigenaar in de persoon van H.E. Roozemond Dzn. In 1902 kocht L. Bazen deze molen en in 1908 verkocht hij "De Hoop" aan H.L. van Vessem uit Heinkenszand. Dertig jaar later, in 1938, kocht W. Moelker deze mo1en. Sinds 1968 is S.G.J. Somers uit Antwerpen de eigenaar, die er twee woningen van wilde maken. Dit werd echter in 1969 door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk in genoemd jaar stilgelegd en de toestemming hiervoor werd geweigerd. Beide molens zijn van het type stellingmolen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek