Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. Ret is alweer een hele tijd geleden, dat een groepje inwoners van Wemeldinge een bezoek bracht aan de grotten van Valkenburg. We zien ze hier in een van deze grotten met hun bergstok, die hier goed van pas komt. Van links naar rechts kijken ons aan: Jacoba van Oosten-Sinke, Tannetje Adriana Lindenbergh-Meeuwse, Piet Smit, David Johannes Lindenbergh, Johanna Smits-Goeman en Piet van Oosten. De vrouwen poseren nog in hun Zuidbevelandse klederdracht!

J{analildijk, lJJemeldinge

18. We vervolgen onze tocht door Wemeldinge en komen aan land op de Kanaaldijk. Links van de inmiddels verdwenen telefoonpalen staat het bekende hotel "Smits". Het daarachter gelegen boerderijtje is in de loop der jaren afgebroken. Thans bevindt zich daar snackbar "Micka" van M.P. Schou wenaar. Op de achtergrond zien we de hoeve van Leendertse, die later is afgebrand. De heer Leendertse was een van de eerste personen die met allerlei soorten auto's personen vervoerde. Het huis werd later verbouwd. In het lage huisje woonde Schouwenaar, die zogenaamd "jager" was op de sluis en die vroeger de zeilschepen met de paarden langs het jaagpad naar Hansweert voorttrok. Ook dit zien we niet meer! De paarden zijn vervangen door de motor.

19. Omstreeks 1933 werd van de mondorgelvereniging "Concordia" in Wemeldinge deze fraaie opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Jo de Rijke met accordeon, afkomstig uit Goes, Jan van Sprang, eveneens uit Goes, Bram Jobse, Marien Schouwenaar, Jan van Dalen, Hein van Stel, Sas Minnaar, Bou Vleugel, Piet de Visser, Marinus Traas, Klaas de Mul en Marien Lindenbergh. Op de tweede rij kijken ons aan: Ko Nijssen, Dirk Kooman, Piet de Groene, Elias Wabeke, Jan Korstanje, Jan Hardenberg en Lou Mieras. Op de derde rij zien we: P. Smit, Freek van Oosten, Adrie van Liere, Job Traas, Bram Vleugel, dirigent Piet B. van Sprang, afkomstig uit Goes, J oris Smit, Adrie Meijaard, Adrie Hoekman en Kees Schouwenaar. Vooraan zitten: Jo de Mul, Mina van Sabben, Cor Sonke, Aagje Leendertse, Pietje Mieras, Marie van Stel, Marie Weststrate en Lies Lindenbergh. Helaas is deze vereniging in de loop der jaren, wegens tanende belangstelling, opgeheven!

20. Een oude opname van het in Wemeldinge bekende hotel "Smits" aan het eind van de Wilhelminastraat. Dit hotel heeft in de loop der jaren diverse eigenaren gehad. We noemen in dit verband onder anderen Cornelis Anthonie Smits, Johannes Clement, die het hotel in zijn erfenis vermaakte aan H. Kanters. Sinds mei 1973 is J.J. Wisse, afkomstig uit Oudelande, de eigenaar. Het is aljaren geleden, dat de aannemer Hendrik Kosten uit Wemeldinge de oprit af kwam rijden, ten einde zich met zijn fiets naar de Wilhelminastraat te begeven. Hij kwam echter met zijn rijwiel tegen het ijzeren hek terecht en viel juist met zijn kin op een van de gesmede ijzeren pinnen van genoemd hek, waardoor hij dusdanig werd gewond, dat hij kort daarna aan de gevolgen overleed. Thans zijn deze ijzeren pinnen vervangen door ronde ijzeren afsluitingen. Van de op de foto staande personen herkennen we links Willem Kolle, die de lindebomen altijd snoeide, en de vrouw in haar Zuidbevelandse klederdracht is Johanna Dominicus.

21. Voor het huis "Plantlust" van de familie Dominicus aan de Wilhelminastraat in Wemeldinge, werd juist na de Tweede Wereldoorlog een foto gemaakt van de leerlingen van de openbare lagere sehool. Op de bovenste rij kijken ons aan: onderwijzeres C.A.A. van de Putte, Henk Oudeman, Jan Leendertse en het hoofd der sehool, meester Van Rijswijk. Op de tweede rij poseren: Jannie Onderdijk, Mina Hoogesteger, Ineke Hoogesteger, Nellie Hoogesteger, Betsie de Bourgraaf, Mattie Lindenbergh, onbekend en Marieke van Nimwegen. Op de derde rij zitten gehurkt: Cor Veerhoek, Jantje Koopman, Rinie Lindenbergh, Engel Sonke (verdronken in het Kanaal), Jan Sonke, Ko Dagevos, Cor Snoep, Jaan Burger en een onbekende. Vooraan op de grond zitten: Domus Lindenbergh, Theo Oudeman, Bennie Alink, Joost Leendertse, Rinus de Leeuwen Cor van Rijswijk (zoontje van het hoofd der school). Links op de foto is nog juist een stukje van het schoolgebouw te zien!

22. Boven: hier zien we een oude opname van de openbare lagere school aan de Wilhehninastraat in Wemeldinge. Vroeger stond er ook een openbare lagere school in de Dorpsstraat. In 1884 werd de nieuwe school, die we hier op de foto zien, in de Wilhelminastraat gebouwd. Dit uit vier leslokalen bestaande schoolgebouw werd inmiddels afgebroken. Vroeger stonden er twee bomen op het schoolplein, die in de loop der jaren zijn gerooid. Op de achtergrond zien we het huis van het hoofd der school. Thans woont daar het enkele jaren geleden gepensioneerde hoofd van deze school, c.P. Phernambucq.

Onder: van de klassen 5 en 6 van de openbare lagere school aan de Wilhelminastraat in Wemeldinge werd in 1959 deze opname gemaakt. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts: Frans Meyaard, Kees Bocy, Piet van Velzen, Janus Ruissen, Koos Schouwenaar, Jaap van Oosten en Lies Onderdijk. Op de tweede rij poseren: Piet Vuyck (in invalidewagen), Hans van Stet, Ad Kole, J ozien de Rijke, Cobi Vleugel, Frida Wiskerke, Sjaak de Jonge, het hoofd der school, c.P. Phernambucq en Jos Feijtel. Op de derde rij zien we: Correke Leendertse, Mattie Oudeman, Ineke Dagevos, Adrie Meyaard, Maatje van Oosten, Nellie Traas en Fransien Vervenne. Vooraan op de grand zitten: Jan Dekkers, Jan Schouwenaar, Adrie Bruijnooge, Johan Eijke, Johan de Groene (heeft later, samen met de heer C. Philipse, het boekje "Wemeldinge zo als het was" samengesteld), Jaap Phernambucq (zoon van het hoofd der school) en Henk Oudeman.

lVi/he/minasfreaf - lVeme!dinge

23. Hier kijken we in de Wilhelminastraat van Wemeldinge. Links zien we het ijzeren hek van het schoolplein van de openbare lagere school. Daarachter woont de familie Dominicus op "Plantlust". Rechts staat de woning van K. van Dalen (Handel in Rijwielen, Naaimachines en Jachtartikelen, Emailleer- en Reparatieinrichting). In het middelste huis woonde mevrouw S. Sinke-Sonke en in het huis met de gebroken kap was de familie P. Cysouw woonachtig. Op I augustus 1942 stortte een brandend vliegtuig neer op dit huizencomplex, waarbij alle leden van het gehele gezin van P. Cysouw, op een na, om het leven kwamen. Een tiental mensen verloor hierbij het leven. De zoon van P. Cysouw, die dezelfde naam droeg als zijn vader, is nog enige tijd tijdelijk onderwijzer geweest aan de School met den Bijbel in Sint Annaland, waar hij bij groenteboer P. Quist in de kost lag. De telefoonpalen komen in het huidige straatbeeld van Wemeldinge niet meer voor! Ook de houten heiningen zijn inmiddels verwijderd!

24. Vroeger werd in Wemeldinge de korfbalsport beoefend. Omstreeks 1952 werd van de W.K.V. (Wemeldingse Korfbal Vereniging) deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Bram van Stel, Bas Vuyk, Wim Jeremiasse, Sjaak van Bortel, Theo Vuyk en Louw Schou wenaar. Op de middelste rij kijken ons aan: Corrie Schot, Truus Mol, Marie S. Ponselee en Nel Oele, Vooraan op de onderste rij zien we: Adrie Schouwenaar, Attie van Dalen (met ball en Jo Bras. Helaas is door gebrek aan belangstelling deze club in de loop der jaren opgeheven!

lUilhe/minllsfrllel, lUemeldinge

25. Van de Wilhelminastraat zijn in de loop der jaren diverse opnamen gemaakt. Hier zien we er eim van. Het is een uitgave van M. Weststrate uit Wemeldinge, die dateert van 14 mei 1921. Links zien we de s1agerij van Weststrate. In het eerste huis aan de rechterzijde, met petro1eumlamp aan de gevel, woonde smid J.C. Adriaanse. Het tweede huis van rechts was van schoenmaker J. Laven. Wie er allemaal op de foto staan kon men ons helaas niet meede1en. Let vooral op de ouderwetse kleding. De kinderen droegen in die tijd nog klompen.

26. Dit tafereeltje treffen we helaas niet dikwijls meer aan. In Wemeldinge werd jaren geleden dit kiekje gemaakt op de boerderij van de familie Wabeke aan de Hoogeweg. We zien hier de gezusters Wabeke bezig met het voeren van het pluimvee. Van links naar rechts kijken ons aan: Dina Wabeke, die de ganzen en de kippen naar de etensplaats drijft, Helena Wabeke, die graan strooit voor de gevederde vrienden, en Pieternella Wabeke, die de eieren heeft geraapt. Dit leuke plaatje houdt de herinnering aan de vroegere toestand levend!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek