Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. We zien hier een oude opname van de huidige hervormde pastorie met daarachter de hervormde kerk, De huidige pastorie werd in 1932 gebouwd. De tegenwoordige predikant is ds. P. Post, die sinds 11 november 1973 de Hervormde Gemeente van Wemeldinge dient. Deze kaart werd destijds uitgegeven door A. van Hoorn en J.J. Ruissen-Harthoorn.

48. Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum ontving burgemeester F. Wabeke een monument van de gemeente, dat op 2 maart 1928 werd onthuld. Hiervoor bestond van de zijde van de bevolking dan ook zeer grote belangstelling. Op dit unieke plaatje zien we onder anderen, van links naar reehts, veldwaehter ChI. van Hoorn en dokter W.F. Gnirrep. Laatstgenoemde sprak de jubilerende burgervader in hartelijke bewoordingen toe. Dat men in Wemeldinge burgemeester Wabeke een goed hart toedroeg, vanwege zijn algemeen gewaardeerd beleid, moge blijken uit een zinsnede uit de toespraak van dokter Gnirrep: "Foort, ga zo voort." Hier dankt burgemeester F. Wabeke de bevolking van Wemeldinge voor de getoonde belangstelling. Op de aehtergrond zien we de schuur van Anth, de Broekert. Van de andere op deze foto staande personen was het niet mogelijk aile namen te aehterhalen.

49. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina werd, zoals op vele plaatsen in Nederland, ook in Wemeldinge aandacht besteed aan dit jubileum. Het dorp was prachtig versierd en hier en daar waren erepoorten opgericht, waarvan we er hier een zien met de jaartallen 1880 en 1930. Op 31 augustus 1880 werd ze geboren en in 1890 volgde zij haar vader, koning Willem III, op. We konden helaas niet aile personen herkennen, maar enkele namen volgen hier toch. Van links naar rechts zien we onder anderen: Maatje Burger, Comelis Burger, Mattheus Schouwenaar (in Zuidbevelandse klederdracht), G. Bliek, mevrouw Bliek, Mina Burger, Maatje Hirdes, Jaantje Hirdes (beiden afkomstig uit het naburige Yerseke), Toon Schouwenaar en Marien Dekker. Deze erepoort stond opgesteld in de Dorpsstraat. De festiviteiten werden gehouden op 4 september 1930.

50. Omstreeks 1910 werd dit plaatje gemaakt van de Noordelijke Aehterweg in Wemeldinge. De aan weerszijden van de toen nog onverharde weg liggende sloten zijn in de loop der jaren gedempt, waardoor het bruggetje overbodig werd. Op de aehtergrond zien we, van links naar reehts, de woning van burgemeester F. Wabeke, de toren van de hervormde kerk, de oude hervormde pastorie en reehts de woning van J. Wabeke. Thans wordt dit huis bewoond door de familie Burger. Thans staat aan het einde van deze Noordelijke Aehterweg het Burgemeester Wabeke-Monument. De paaltjes aan de linkerzijde, alsmede de lindeboom, komen in het huidige straatbeeld niet meer voor.

51. Vele ouderen uit Wemeldinge zullen hem nog wel herkennen, We bedoelen ds. Adrianus Mooij, die voorheen zendeling in Egypte is geweest, Hij diende de Vrij Evangelische Kerk van Wemeldinge van 20 april 1879 tot 21 april 1919, toen hij met emeritaat ging en naar elders vertrok. Het ontstaan van de Vrij Evangelische Gemeente is te danken aan de arbeid van ds, M.J. Budding uit Goes. Wegens ontstane moeilijkheden in de hervormde kerk trokken velen in 1861 naar Goes. Adriaan van Velzcn, die zich in 1865 aansloot bij de gemeente van ds, Budding, heeft medc de stoot gegeven aan de oprichting van de Vrij Evangelische Gemeente. Hij stond grond af voor de bouw van het eerste kerkje. Inmiddels was ds. P. van Paassen, een leerling van ds. Budding, voorganger geworden in Kapelle. Menigmaal had hij een dee! van de Weme!dingse evangelischen onder zijn gehoor. In de huissamenkomsten had men reeds in Wemeldinge kennis gemaakt met de oud-zendeling Adriaan Mooij, die door ds. Witteveen van Ermelo naar Zuid-Beveland was gezonden om ds. Van Paassen bij te staan. Ds. Adr. Mooij werd op 20 april 1879 door ds. K. Loggers bevestigd. Hij was de eerste predikant, die de Vrij Evangelische Kerk van Wemeldinge heeft gediend, Ook door de week droeg hij de hoge zijden hoed. Men kon echt zien dat hij een predikant was. Een eerbiedwaardige verschijning,

52. Een van de kerken in Werneldinge is de "vIij evangelische kerk", die staat in het zogenaamde "Slop van Traas" aan de Noordelijke Achterweg. Dit kerkgebouw werd in 1926 gebouwd door aannemer L. Korstanje uit Werneldinge. Volgens het Nieuw Kerkelijk Handboek van Van Alphen, telt deze Vrij Evangelische Gemeente 117 leden. Dit aantal zal naar aile waarschijnlijkheid thans wei wat lager zijn. Momenteel is deze gemeente vacant. Van tijd tot tijd worden er in dit kerkje gemeenschappelijke diensten gehouden door de leden van deze kerk, de hervormden en de gereformeerden.

53. Een bekend predikantenechtpaar van de Vrij Evangelische Gemeente van Wemeldinge was het echtpaar P. van Vliet-L. van Vliet-Uittenboogaard. Ds. P. van Vliet was de tweede predikant van de Vrij Evangelische Gemeente van Wemeldinge, waar hij kwam als kandidaat. Hij diende deze gemeente van 16 juli 1922 tot 12 juli 1925, toen hij naar Amsterdam vertrok, waar hij bleef tot 1949. Zijn laatste gemeente was Oldebroek, die hij heeft gediend van 3 april 1949 tot aan zijn emeritaat op 1 april 1966. Hij was een bekende figuur in de Vrij Evangelische Kerken en tevens bekend door zijn optreden voor de Nederlandse Christelijke Radiovereniging, waarbij hij vele morgendiensten, bijbellezingen en kerkdiensten heeft verzorgd.

54. Hier kijken we in de NoordeIijke Aehterweg van Werneldinge. Links is een gedeelte zichtbaar van de woning waarin barbier Adriaan Jeremiasse woonde. Rechts zien we de vraehtauto van Johannes Traas. Thans woont daar reehts Joop Traas. Deze weg komt uit in de Dorpsstraat. Wie het jongetje op de fiets is, kon men ons helaas niet meedelen. Zo te zien is de vraehtauto van een weI wat verouderd type! Op de aehtergrond zien we de woning, die in Wemeldinge wordt aangeduid met de naam "Bakkers Bogerd".

55. De voetbalsport neemt in Werneldinge een grote plaats in. We zien hier een opname van de voetbalvereniging "Stormvogels". Deze foto werd genomen voor het noordelijke doel van het oude veld in het "Bouwplan". Momenteel staan op deze plaats onder andere het internaat "De Schutsluis" en het politiebureau. Tevens is hier de verlengde Julianastraat aangelegd. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: Henk Meyaard, Piet Lindenbergh, Gerard Felius, Evert Moorman (aanvoerder van dit elftal en vermaard om zijn keiharde Ioeiers in het doel), Max Felius en Max Moelker. Vooraan kijken ons aan: Henk de Groene, Anton Bruijnooge, Adrie Vermaire, Piet Sehouwenaar (miste toen reeds zijn reehterarm) en Rinus Vermerris, Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat Henk Meyaard vijfentwintig jaar of langer lid is geweest van de V.V. Wemeldinge en drager was van de erespeld!

56. Hier zien we een opname van de hoeve "Reephof", gelegen aan de NoordeIijke Achterweg. Deze inmiddeIs afgebroken boerderij werd destijds bewoond door de familie J. Dominicus. Op de voorgrond zien we de woning en daarachter ontwaren we de boerenschuur met twee zogenaamde mendeuren. Thans staan daar bungalows. Dit plaatje houdt de herinnering aan de oude toestand Ievend! Later woonde hier de familie Johannes HameIink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek