Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. We zien hier nog een opname van de voetbalvereniging "Stormvogels". Waarsehijnlijk een paar jaar later genomen op dezelfde plaats als de vorige opname. Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: de seheidsreehter met fluitje in zijn reehterhand (naam onbekend), Tonny de Hartog, Ko Meyaard, Henk Dekker, Ko Onderdijk, Arjaan Jeremiasse, Willem van Stel, Tonny Visser, Toon Meyaard en Max Moelker. Op de voorste rij kijken ons aan,gehurkt: Rinus de Leeuw, Adrie van Stel, doelman Verbrugge met bal, Piet Houtekamer en Toon de Paamoe. Van Onderdijk, Van Stel, De Leeuw, Van Stel en Houtekamer spelen nu de ZOOllS in de jeugdelftallen van Wemeldinge. Hier zou men kunnen zeggen: "Zo vader, zo zoon! "

58. De voetbalvereniging "Wemeldinge" beschikt over een uitstekend sportterrein, dat indertijd werd geopend op een zaterdag, juist voor Pinksteren in het begin van de jaren dertig. Ter gelegenheid van de opening van dit sportveld werd deze opname gemaakt. Links zien we burgemeester P.l. Keijzer die het lint doorknipt. Naast hem kijkt de heer P. Smit, die commies was in Wemeldinge en zitting had in diverse besturen, ons aan.

59. Omstreeks 1935 werd van de Noordelijke Achterweg in Wemeldinge deze opname gemaakt. Op de achtergrond ontwaren we de woning "Bakkers Bogerd" van de heer Cornelis Lindenbergh. Thans woont zijn zoon 1. Lindenbergh daar. Rechts zien we de boerderij van de familie Dominicus, waar Jan met zijn zuster Janna woonde. Later werd deze kapitale boerderij bewoond door Johannes Hamelink. In de loop der jaren is deze boerderij in zijn geheel gesloopt. Thans staan daar twee bungalows. Ook de telefoonpaal komt in het huidige straatbeeld niet meer VOOI. De namen van de twee jongens met de fiets kon men ons niet meedelen.

qereformeerde kerk. Werr.e'din2~

60. Een opname van de gereformeerde kerk aan de Bierweg. Links is nog juist een gedeelte van "Insulinde" zichtbaar. De Gereformeerde Kerk is op 14 juli 1907 ge mstitueerd en was lange tijd zonder predikant. Kandidaat M.P. van Dijk was van 1 oktober 1933 tot 20 oktober 1935 hulpprediker, waarna hij op 20 oktober 1935 als eerste predikant zijn intrede deed en deze Kerk diende tot 28 september 1947. Daarna kwam ds. C. de Ruyter (tevens voor de arbeid onder de schippers) van 7 november 1954 tot 7 januari 1962. Zijn opvolger was ds. A.J.L. Hoogkamer (die ook onder de schippers werkte), die in Wemeldinge van 18 maart 1962 tot 28 augustus 1966 gereformeerd predikant was. De laatste gereformeerde predikant was ds. J. Noordhof (eveneens voor de arbeid onder de schippers), die op 4 juni 1967 intrede deed en onlangs afscheid nam, om zich geheel aan de arbeid onder de schippers te wijden.

61. We kijken hier in de Bierweg van Wemeldinge. De voortuintjes van de woningen aan de linkerzijde zijn door ligusterhaagjes van elkaar en van het wegdek gescheiden. Ret tweede pand van rechts was het muzieklokaal. In de tijd van ds. G.R. Kersten heeft dit gebouwtje nog enige tijd dienst gedaan als vergaderplaats van de Gereformeerde Gemeente. Dit tijdelijke kerkgebouw is later afgebroken. Thans staan daar bejaardenwoningen. De Gereformeerde Gemeente he eft thans haar kerkgebouw aan de Zuidelijke Achterweg. Dit kerkje heeft kleine romaanse raampjes. Er worden's zondags nog twee kerkdiensten gehouden. De Gereformeerde Gemeente in Wemeldinge is sinds haar ontstaan steeds vacant geweest!

62. De bejaardenzorg is de laatste jaren, ook in Wemeldinge, steeds meer en meer op gang gekomen. Vroeger was men hiervoor op zichzelf of op de familie aangewezen. We zien hier het rusthuis voor ouden van dagen, "Vredebest" genaamd, gelegen aan de Noordelijke Achterweg. Dit bejaardenhuis werd in 1924 gebouwd. Burgemeester F. Wabeke heeft op 13 oktober van dat jaar de eerste steen gelegd. Vele oudjes slijten in dit tehuis hun laatste levensjaren!

63. Ongeveer een zestig jaar geleden werd, juist tijdens de Eerste Wereldoorlog, een foto gemaakt van het personeel van de christelijke school in Wemeldinge. Staande kijken ons aan G. Leemreijs, F. Burger en W. van Koeveringe. Zittend poseren het hoofd der school, E. Brinkhuis, mevrouw CM.E. OudernanTernaten en juffrouw Rademaker.

64. Een opname van de christelijke school in Wemeldinge aan de Noordelijke Achterweg. De "School met den Bijbel" werd in 1902 geopend. Het eerste hoofd van deze school was C. van Dijl, die naast de school woonde. De verdieping is later aangebracht. Ook dit schoo1gebouw heeft met meer zijn oorspronkelijke bestemming, want momenteel is daar de woninginrichting van J.A. Pieterse gevestigd. Dit plaatje houdt de vroegere toestand levend! De bomen, het struikgewas en het houten hekje rechts, komen in het huidige straatbeeld niet meer voor.

65. Omstreeks 1920 werd van groep 3 van de christelijke school deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: onderwijzer W. van Koeveringe, San van Hoorn, Janna van Koeveringe, Wantje Schipper, Keetje Schouwenaar, Pietje Ferdinandusse, Jannie Vleugel, Laura Nijssen, Neeltje de Bourgraaf, Marie Bruijnooge, Janna Kosten en het hoofd der school, E. Brinkhuis. Op de tweede rij kijken ons aan: Pietje Nijssen, de drie zusjes Adrie, Koos en Dina Wabeke, de twee zusjes Rika en Jannetje Mieras, Corrie Visser, de twee zusjes Maria en Leuntje Schouwenaar en de twee zusjes Sien en Bregt van de Berge. Op de derde rij staan: Bou Vleugel, Kees de Schipper, de twee zusjes Anna en Marie Schouwenaar, Janna de Schipper, de drie broertjes Ko, Hannes en Klaas de Mul en Jan de Schipper. Vooraan op de grond zitten: de twee broertjes Gerard en Piet Schouwenaar, Boudewijn Paauwe, Hubrecht Mieras, met schoolbord Kees Drost, Jan van Koeveringe en Toon Schouwenaar.

66. Omstreeks 1940 werd van het personeel van de School met den Bijbel in Wemeldinge deze opname gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: W.H. van Moort (hoofd der school), mejuffrouw L. Smallegange, C. Dronkers, Jac. van de Berge, D. Schuitmaker, Johs. Hoogerheide en mejuffrouw Do Ie Cointre.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek