Wemeldinge in oude ansichten

Wemeldinge in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Kapelle
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4487-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wemeldinge in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Boni!ijUJe~. Wemeldin~1:

67. Het dorpsbeeld van Wemeldinge wordt beheerst door de hervormde kerk en de twee molens. Deze molens zien we hier op dit plaatje. Het is een oude opname van de Bonzijweg in Wemeldinge, of zoals de ouderen deze weg noemen, de Boenzeweg. Links staat de molen "De Hoop". Op de voorgrond de molen "Aeolus". De molenaar J. Allaart kocht in 1868 een stuk land van J.J. Janse de Schipper, die landbouwer was. Hierop werd deze molen gebouwd en later verkocht aan J. van de Hamer, die op zijn beurt de molen doorverkocht aan M. van de Hamer. Thans is de "Aeolus" eigendom van E. Zeeven en L.K. Bruckman. Door de gemeente Kapelle werd de restauratie ter hand genomen. Op zaterdag 29 mei 1976 werd deze gerestaureerde stellingmolen weer in gebruik genomen en geopend. Verder zien we de boerderij van Dingenus Schipper. Op het erf staat een met twee paarden bespannen boerenwagen. In het najaar van 1975 werd met de restauratie van de korenmolen "De Aeolus", die werd uitgevoerd door molenmaker Doombosch, begonnen. Met deze restauratie was in totaal een bedrag gemoeid van niet minder dan f 170.000,-. Ook de molen "De Hoop" is hard aan een opknapbeurt toe!

Zutd.Beeelaod . Wemeldlnge

68. Boven: we zien hier een heel oud plaatje, waarop het melken van de koeien nog met de hand plaatshad. Uiterst links zien we Santje Harthoorn, die een juk met emmers draagt, waarin de melk naar de boerderij werd gedragen. Een houten blokje zorgde ervoor, dat de melk niet over de emmer he en spatte. Keetje Hamelink is bezig met het melken. Boven de rug van de koe poseert de heer Hendrikse uit Roosendaal, die veekoopman was, terwijl rechts San Hamelink de koe bij de horens vasthoudt, Een bijzonder fraai plaatje, dat de oude toestand van vroeger levend houdt. Van dit unieke plaatje gaat dan ook een weldadige rust uit!

Onder: de tijd, waarin er in Wemeldinge roomboter werd gemaakt, behoort voorgoed tot het verleden. We zien hier de cooperatieve roomboterfabriek "Het Hart", gelegen aan de Brouwerijweg in Wemeldinge. De directeur van deze fabriek was destijds Adriaan de Heere. Zijn opvolger was Klaas Veenbaas, afkomstig uit Friesland. Thans staat het gebouwtje er verwaarloosd bij.

69. In 1953 gingen de leerlingen van de vijfde en zesde klas van de openbare lagere school uit Wemeldinge op de foto. Voor het schoolgebouw hebben ze zich keurig opgesteld. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Huib Wiskerke, Anton Feijtel, Bram Onderdijk, Leo Walrave, Wim Tissink en Hans de Vries. Op de tweede rij kijken ons aan: Mattie Weststrate, meester H. de Vos, Ellie Hoekman, Marie van Stel, Adrie van Bortel, Toos Vleugel, Willy Traas, Hanny Buyze, Nellie Schipper, het hoofd der school, C.P. Phernambucq, en zijn zoon Leo Phernambucq. Op de derde rij zien we:

Mattie Koopman, Anneke Hoogesteger, Jopie Dagevos, Corrie de Klerck, Lenie van Stel, Attie Oudeman en Nellie Walrave. Vooraan op de grond zitten: Rinus Leendertse, Bram Korstanje, Rinus Hoogesteger, Dick Behr, Jan Sonke, Ad Cardon en Rinus Heijboer.

"DE L1NDEBOOM" WEMELDINGE

70. Vele boerderijen in Wemeldinge droegen destijds een naam. We zien hier boerderij "De Lindeboom", die destijds werd bewoond door landbouwer P. Lindenbergh. De lindebomen geven aan dit geheel een bijzonder cachet. De met een paard bespannen oude Zuidbevelandse kar is hier nog in gebruik. Daarachter ontwaren we een span Zeeuwse werkpaarden. De oude gaslantaarn komt in het huidige straatbeeld niet meer voor, daar deze inmiddels door de elektrische straatverlichting is vervangen. Wie de persoon op de boerenkar is, kon men ons helaas niet meedelen. De ligusterhaag zorgde voor de afscheiding tussen het erf en de rijweg.

71. Ter ge1egenheid van de opening van de Prinses Beatrixschool voor schipperskinderen op I oktober 1938 te Wemeldinge, werd van het bestuur en het personeel deze foto gemaakt. Op de achterste rij kijken ons aan: C. Schipper (oud-sluismeester), A. Veerhoek (de tegenwoordige voorzitter), A. Ruissen, mejuffrouw C. Dronkers, lac. van de Berge (oud-schoolhoofd), 1 Hoogerheide en Jac. Kooman. Vooraan zitten: Jac. Wabeke Azn., ds. M.P. van Dijk (secretaris van het schoolbestuur), ds. A. de Bruijn (voorzitter; hervormd predikant te Wemeldinge van 16 juli 1935 tot 15 september 1946), ds. P. Werges (vrij evangelisch predikant van 24 juli 1932 tot 3 november 1

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek