Wervershoof in oude ansichten

Wervershoof in oude ansichten

Auteur
:   L. Hamans-Kriesels
Gemeente
:   Wervershoof
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4155-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wervershoof in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Uit de inventaris van de archieven van de gemeente Wervershoof, samengesteld door monseigneur P.M. Verhoofstad, gemeentearchivaris van Wervershoof en oud-archivaris van het bisdom Haarlem, hebben wij enige historische sprokkelingen vergaard zonder daarbij naar volledigheid te streven, want dat is in het bestek van dit boekje niet mogelijk en voor de aard ervan ook niet wenselijk.

Voor het eerst vinden we "Werfaertshof" op een kaart van 1288. Over de herkomst van de naam Wervershoof heerst onder de historici verschil van mening. P. Noordeloos, een bekend historicus, meent dat Wervershoef de aanduiding is van de plaats waar de Friezen van deze omgeving (de Drachter Friezen) hun gemeenschappelijke "werf" (verkiezing) hielden. Wanneer men echter weet dat omstreeks 1298 de baljuw van het Oosterbaljuwschap, bestaande uit het Houtwouder en het Drechtinger ambacht, ergens

onder de blote hemel de vierschaar spande - hetgeen "werf" werd genoemd - zou het dan abnormaal zijn "Wervershof' te verklaren als: de plaats (hof) waar de vierschaar werd gespannen, met andere woorden: waar de rechtspraak werd gehouden?

In 1414 werden Opperdoes, Almersdorp, Oostwoud en Wervershoof bij Medemblik gevoegd, waarbij echter bepaalde bevoegdheden aan de eigen regenten bleven, zoals het keuren en schouwen van wateringen en sloten. Ook het onderhoud van de molens bleef tot de taak van het dorpsbestuur horen.

De gemeente-indeling is vrijwel onveranderd gebleven tot de Franse tijd. In 1795 heeft Wervershoof zich van Medemblik losgemaakt. Maar de vreugde was van korte duur, want op 24 maart 1803 werd door het departementaal bestuur alles in de oude toestand hersteld. Lange jaren bleef Wervershoof een klein, onbetekenend gehucht. In 1812 werd het met de gemeente

Andijk verenigd en op 1 mei 1817 werd Wervershoof een onafhankelijk dorp. Vandaar dat in 1967 het honderd vijftigjarig bestaan van onze gemeente op grootse, feestelijke wijze werd gevierd.

Het zal voor velen heel moeilijk zijn zich een bee1d te vormen van Wervershoof zoals dat er rond de eeuwwisseling en wat later uitzag. Vee1 is veranderd, veel afgebroken en vee1 nieuws bijgebouwd. De vroeger zo wee1derig met iepen bep1ante Dorpsstraat is nu een moderne gerioleerde asfaltweg. Ook de milieuverbetering vraagt soms haar tol, De vroegere sloot langs de Dorpsstraat met de ve1e brugjes naar elk huis is gedempt. De Zeeweg heeft aan de oostzijde nog iets van haar oude schoonheid bewaard, maar de westzijde is totaal veranderd. De Lagedijk, later herdoopt in Simon Koopmanstraat, is niet meer herkenbaar in vergeliiking met de vroegere toestand, om van Zwaagdijk

en vooral van Onderdijk maar met te spreken.

Door dit boekje samen te stellen is getracht iets van dit verleden bij u wakker te roepen. Bij alle ouderen zullen ongetwijfe1d vele herinneringen boven komen, maar ook de jongere Wervershovers kunnen wellicht met hu1p van die ouderen nog verschillende punten herkennen.

Enke1e straten zult u in het boekje missen, zoals de Bonstraat, Neuvel, Pastoor van Santestraat en de Van Velzenstraat. Deze zijn beslist met vergeten maar er waren 6f geen foto's van of de straten waren nog niet "bejaard" genoeg om in dit boekje te verwerken.

Rest ons nog allen te bedanken die zo vriendelijk waren te helpen met het verstrekken van alle gegevens. Zonder deze hulp was het onmogelijk geweest dit boekje te maken.

Moge u er vee1 p1ezier aan be1even.

1. Met de smalle Dorpsstraat op de aehtergrond zag De Hoek er rond 1926 wel wat anders uit dan nu. Van links naar reehts staan mer: Japie Nieuweboer, de postbode Gert Roozendaal, Guurtje Deen en haar moeder Immetje Deen-Ooievaar.

~ita. P. J. ,. d. WilfriD!, WemrsnDff N. 66A5

2. Het oude raadhuis rand 1900. Achter dit pand is in 1939 een nieuw raadhuis gebouwd, waama het oude is afgebroken. Naast het raadhuis ziet u hier nog de "varkensboet" van Jan Metse1aar.

~r.. et uil <:'Qcr.cer. h f

3. In de deuropening van deze boerderij, die voorheen naast het gemeentehuis stond, ziet men Trien Schipper-Kieftenburg, Op de voorgrond, tussen de koeien, herkennen we Willem Wonder. Deze boerderij is in 1967 gesloopt om p1aats te maken voor het nieuwe winkelcentrum.

Weruersh()()J

T'::' __ ?? .1 R ?? II},. ???. n ?? "' ..?..

4. Dit is De Hoek omstreeks 1904. Deze boerderijen van Jan Metse1aar zijn in 1908 afgebrand. De brand was ontstaan door hooibroei. Ook de bakkerij van Guurtje Deen en de timmerwinkel van Botman zijn toen in vlammen opgegaan.

5. 's Zondagsmorgens na de hoogmis kwamen de mannen gezellig enkele uurties bijeen in cafe "De Kaatsbaan" om te kaarten, te biljarten en het nieuws uit te wisselen, Het vroegere cafe van Jan de Haan is later een elektriciteitszaak geworden. Het pand is op 22 februari 1962 afgebrand en herbouwd in de huidige staat. Nu is hierin de zaak van "Oudejans-service" gevestigd. Van links naar rechts ziet u: Simon Bot, Frans Oostermeijer, Kees Broers, Jaap Nieuweboer, Jan de Haan, Gerrit Roozendaal, Kees Schouten, Gerrit Bosman, Kees Roozendaal en Jacob Koomen.

6. Dit is de voormalige boerderij van mevrouw Koopman-de Boer, vlak bij het gemeentehuis. De gemeente heeft deze boerderij in 1965 gekocht met al het land tot aan de IJsselmeerdijk toe voor het nieuwe uitbreidingsplan "De Kaag". De boerderij is in 1970 gesloopt en hier staat nu het winkelcentrum met de open bare leeszaal en bibliotheek en de fontein.

7. Hier ziet u de voormalige boerderij van Piet Koopman. Dit bijna weer vergeten gezicht op de Dorpsstraat dateert van TODd 1926. Het gebouw is omstreeks 1939 gesloopt en op deze plaats staat nu een woonhuis.

8. De Dorpsstraat zoals deze er rond 1920 uitzag. Deze schilderachtige straat, zo karakteristiek voor ons Westfriese dorp, waaraan elk huis zijn eigen brugje over de sloot had, heeft plaats moeten maken voor een gerioleerde asfaltstraat. Ook Wervershoof heeft zijn tal aan de moderne tijd moeten betalen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek