Wervershoof in oude ansichten

Wervershoof in oude ansichten

Auteur
:   L. Hamans-Kriesels
Gemeente
:   Wervershoof
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4155-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wervershoof in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wervershoof R. K. Korl<

9. iller ziet u de Dorpsstraat wat verderop met op de achtergrond de kerktoren van de "kathedraal van Westfriesland", zoals de achtereenvolgende pastoors van Wervershoof hun kerk altijd vol trots noemden. Dit beeld stamt volgens de kenners uit ongeveer 1915. Degenen die het kunnen weten zeggen dat U op deze ansichtkaart Kees Kaag met zijn fiets aan de hand kunt zien.

10. Deze bijzonder mooie foto uit 19161aat ons de boerderij zien die voorheen tegenover het huis van dokter Kenter stond. Deze boerderij werd in 1973 ges1oopt. Het hekwerk moest plaats maken voor een trottoir. Op de foto ziet u van links naar rechts, zittend: de kinderen Veerman en Cor Veerman. Staande: Toon Bakker, Dirk Groenewoud, Kees Nieuweboer, Theunis Zwan, Karel Kooper, Klaas Veerman, Grietje Veerman-Groot, Trijntje Nieuweboer-Smit, Anna van Ophem en Jan Nipshagen.

11. De Dorpsstraat omstreeks 1914. De iepen bepaalden vanouds het karakter van de Dorpsstraat. Vanwege een ziekte in deze bomen moesten ze helaas worden geveld. Op de ansichtkaart ziet u bij de oude lantaampaal van links naar rechts: Jan Roosendaal, Arie Bakker, Nic Bakker, Jan Schipper en Piet Botman.

12. Wederom een gezicht op de Dorpsstraat van ongeveer 1920. U bevindt zich nu ter hoogte van het tegenwoordige Bisschop Grentplantsoen. Uiterst rechts is het pand waarin nu de bar "De gelaersde kat" is gevestigd, U kunt zelf weten welke andere panden nog op de foto staan. De poserende dames zijn Neeltje Vriend en Trien Molenaar-Degeling.

13. Hier een heel oude ansichtkaart van de Dorpsstraat zoals die er rond 1904 uitzag. Aan de linkerkant van de straat zien we het "boetje" van schoenmaker Arie Bot en zijn zuster Trijn Bot, die aan de overkant woonden.

:.htg. P J. 'to ~. Iteitc;;l . Wer~ers olL ~o. 6Sd "

14. Een prachtig beeld van de Dorpsstraat zoals deze er rond 1918 uitzag. De foto is genomen ter hoogte van de kerk en de manufacturenzaak van Huesmann. In het pand rechts is nu de zaak in huishoudelijke artikelen van Cor Beemster gevestigd,

15. Recht tegenover de pastorie van de Werenfriduskerk (nog met het smeedijzeren hek) stond ook vroeger a1 cafe "De Roos", tegenwoordig eigendom van Jan Dekker. Wanneer men vroeger met paard en wagen naar de kerk ging zette men de paarden vast aan het houten hekwerk dat op de foto is te zien.

werversb oj

16. Dit was de "Parochia1e School" in de Dorpsstraat omstreeks 1916. In 1959 werd het voorste gedeelte afgebroken en op die plaats werd het bejaardentehuis "Sint Jozef" gebouwd. Later is het achterste gedeelte verbouwd, ook tot bejaardentehuis, en in 1971 is er een nieuwe vleugel aan toegevoegd, zodat Wervershoof nu een modern tehuis heeft dat p1aats biedt aan honderd veertig bejaarden.

17. Nog een foto van de "Parochiale School", van omstreeks 1919, waarop een groot aantal leerlingen voorkomt. Bekijkt u hen maar eens goed; misschien herkent u nog wei iemand. De onderwijzeressen zijn: Toni Schouten, Clasien Hooiveld en Marie Hauwert.

18. Alweer een fraaie oude ansichtkaart van ons dorp, namelijk een uit 1920, van de Dorpsstraat met een prachtige oude brug. Aan de linkerkant ziet u de vroegere jongensschool en aan de rechterkant, nog net zichtbaar, de voormalige hervormde kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek