Wervershoof in oude ansichten

Wervershoof in oude ansichten

Auteur
:   L. Hamans-Kriesels
Gemeente
:   Wervershoof
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4155-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wervershoof in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Ben van de minder bekende straten van Wervershoof is de "Driehuizen", op de grens met de gemeente Andijk. Het is een rustige straat zonder verkeer met aan een kant woonhuizen en aan de andere kant een brede sloot die in verbinding staat met de waterwegen in de polder "Het Grootslag". Straks, na de ruilverkaveling, zuilen vele waterwegen zijn verdwenen en vervangen door geasfalteerde straten.

40. Ben van de regelmatig op straatbeelden uit de jaren twintig terugkerende figuren is Jan Timmer met zijn hondekar. Hij dreef een ruilhandeltie: hij bracht appels en peren mee naar Wervershoof en ruilde die tegen vodden die hij mee terugnam naar Hoorn.

UI1Q. ? l. V,, Q. Weterl." Wem~ of, ;;0 66-'6

WEHVERSH

41. Met zijn muileze1, Fannie genaamd, die een soort huifkar trok, ging de van Duitse afkomst zijnde koopman Heinrich Ku1mann van dorp naar dorp en verkocht voor kledingmagazijn Koster te Enkhuizen dames-, heren- en kinderconfectie. De foto dateert van 1919.

42. Hier ziet u de heer en mevrouw Van der Lee v66r hun kleermakerij en hoedenzaak aan de Lagedijk (nu Simon Koopmanstraat) omstreeks 1910. Dit fraaie pand werd in 1933/34 gesloopt, waardoor de toegang tot de huidige Simon Koopmanstraat breder kon worden gemaakt.

43. Ook direct na de eerste wereldoorlog wist men al mee te praten over prijsstijgingen, De paarden werden met de dag duurder. Zo ook dit paard, dat volgens de overlevering maar liefst duizend gulden opbracht. Natuurlijk moest er, na deze opzienbarende verkoop, even een foto worden gemaakt. Van links naar rechts herkent u: Piet Huisman, zijn zoontjes Jan, Siem en Kees en zijn vrouw Dieuw Huisman-Koopman. De man op de achtergrond is niet bekend.

44. ZO zag de bocht in de toenmalige Lagedijk, tegenwoordig Simon Koopmanstraat, er in 1920 uit. Het laatste huis is de huidige bloemenzaak van Dirk Bakker. Op de voorgrond ziet u de kruidenierszaak van J. Koomen, zoals die er vroeger uitzag. In het midden staan de woonhuizen van J. Verdonschot en J. Koomen-Kuin.

45. Dit is een foto, genomen op de Lagedijk, rand 1925. Van links naar reehts kijken u aan: Arie Koopman, Piet Huesmann, Cor Koomen, Nic de Boer, Siem de Boer, Jan Huesmann, Tinus Warnaar, Antoon Huesmann, Cor Mol, Cor Zwart en Juul Huesmann. De drie kinderen op de voorgrond zijn: Trien Koomen, Japie Koopman en Jan Koomen.

Eaqedijk

'1lervcrsh of

46. Omstreeks 1910 zag de Lagedijk, de tegenwoordige Simon Koopmanstraat, er natuurlijk heel anders uit dan nu, Tegenover deze boerderij - voorheen bewoond door twee gezinnen, namelijk die van Arie Loos en Wybrand Kay - is nu het begin van de Europasingel. Aan de linkerkant staan nu ook huizen en de Simon Koopmanstraat is een drukke verkeersweg naar Medemblik en de Wieringermeer geworden.

47. Een van de laatste panden aan de Lagedijk was een cafe, dat in 1968 is gesloopt, Op deze foto uit 1923 staan, van links naar rechts: Johanna Vet, Gitta Vet, Piet Kroezen, Anna Vet, Piet Botman, Marie Vet, Brigitta Vet-van der Gulik, Bregje Reus en J an Vet.

48. Gaan we van Wervershoof richting Onderdijk dan zien we aan de linkerkant een grote boerderij die tot voor kort in totaal vervallen toestand verkeerde. Deze boerderij is nu verbouwd tot een mooi woonhuis. Op deze foto van rond de eeuwwisseling ziet u van links naar rechts: Klaas Kay, Betje Kay-Schilt, Engeltje Kay, Betje Kay en Betje Mol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek