Wervershoof in oude ansichten

Wervershoof in oude ansichten

Auteur
:   L. Hamans-Kriesels
Gemeente
:   Wervershoof
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4155-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wervershoof in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Omstreeks 1924 bestond in Zwaagdijk de grof- en hoefsmederij van Gert Korver. Behalve hoefsmid was hij ook rijwielhersteller. Nu staat op deze plaats het ARALbenzinestation van Jan Boos. Van links naar reehts ziet u: Gert Korver, Hendrik Kooter en, op de wagen, Gert Korver jr. en Trien Korver.

70. Deze foto van de rooms-katholieke bewaarschoo1 werd gemaakt in 1922. Tussen de kinderen staat juffrouw Braun als leidster. Op de achtergrond herkent u de oude kerk van Zwaagdijk die in 1952 is afgebroken en vervangen door de tegenwoordige kerk.

71. Deze foto van de rooms-katholieke bewaar- en naaisehool werd kort na haar opening in 1914 gemaakt. De twee dames links zijn Marie en Riek Braun; tussen hen in staat Cor Neefjes. Voorts ziet u, van links naar reehts: Afie Brandsen, Trien Molenaar, Geertje Laan, Aal Smit, Anna Wieting, Trien Spruit, Marth Koopman, Corrie Braun, Trien Kappelhof en Trien Vlaar.

72. Vele ouderen zullen zich Jaap Koomen nog wel kunnen herinneren. Hij was brandstoffenhandelaar en waarschijnlijk om die reden noemden de mensen hem "Japie Turf". Hier zit hij bovenop zijn vrachtauto. Erv66r staan Simon Paay en Willem Koomen. Het kindje bij het achterwiel is Jan Koomen, de zoon van Jaap.

73. Een van de burgemeesters van Wervershoof was J.B. Koopman, telg uit een zeer oud Wervershoofs geslacht. Hier ziet u hem bij gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum. De heer Koopman was burgemeester van 1877 tot 1913.

74. Hier ziet u de opvolger van de heer Koopman, burgemeester A.T. Slot, bij gelegenheid van zijn installatie in januari 1913. Hij bekleedde zijn ambt van 1913 tot 1923. Staande v66r de deur van het vroegere gemeentehuis, van links naar reehts: mevrouw A. SlotNeefjes, burgemeester Adriaan Slot, mejuffrouw Martha Slot en, aehter hen, twee leden van het installatiecornite, Jan Dol en Gerrit Nipshagen.

75. Wat is een dorp zonder harmonie of fanfare? Natuurlijk had en heeft Wervershoof van oudsher zijn muziekvereniging, Hier ziet u, van links naar rechts, op de onderste rij:

Antoon Broedersz, Wim Slavik, Simon Deen, Jan Broedersz, Dorus Karsten, Kees Meester, Jan Paay, onbekend, Dirk Hooive1d en Frans Meester. Op de midde1ste rij: Dirk Brinkman, Bertus Dudink, Klaas Dekker, Dirk Botman, dirigent Groen, Arie Bakker, Nic van der Geest, Jaap Botman, Klaas Dol en Klaas Meester. Op de bovenste rij: Klaas Gieling, Piet Bakker, Jan Huisman, onbekend, Jaap Karsten, Jan Ruiter, Klaas Brandsen, Klaas Nugter, Vok Meester en Herman Bot. De foto dateert van 1928.

76. Een van de overgeb1even eendenkooien in Nederland ligt in Wervershoof, Deze eendenkooi is in 1658 gesticht door Pou1us Fredericks Semeyns en Jan Hendricqs van Loosen. Tot heden is deze eendenkooi nog steeds in gebruik voor het vangen van wilde eenden. Ze wordt als een cultuur-historisch natuurmonument van Westfries1and aangemerkt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek