Westenschouwen in oude ansichten

Westenschouwen in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2241-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westenschouwen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Nogmaals een blik op het vermaarde restaurant .Westenschouwens Welvaren" van Kaatje en Kootje van de Zande, maar nu van veellatere datum. Deze opname, gemaakt door boekhandelaar Piet Ochtman uit Zierikzee, laat ons een rustig stukje Lageweg en een deel van de Westenschouwenseweg zien. Uit een oude kaart van 1856 valt op te maken dat het grasland voor de herberg destijds bebost was en deel uitmaakte van het zogenaamde Meipachtelzenbos. De naam Westen schouwen werd vroeger vaak als Westen-Schouwen geschreven. Dit komt men in oudere geschriften regelmatig tegen. Tweede pinksterdag werd voor en in de herberg de jaarlijkse kermis gehouden.

6. We blijven nog even in het centrum van "Wessehouwe", zoals het door de autoehtone bevolking nog altijd wordt genoemd. Deze opname dateert van rond 1938 en de ansiehtkaart werd in die jaren uitgegeven door Andries Groenleer. Deze woonde in het huis dat geheel reehts staat en had daar een tijdelijk winkeltje. Het reehter gedeelte was woonhuis en links was het winkeltje gevestigd. De vrouw des huizes staat in de winkeldeur. Aehter het pand was nog een timmermanswerkplaatsje gelegen. Rechts van de herberg "Westensehouwens Welvaren" dienden de twee aan elkaar gebouwde huizen als knechts- en arbeiderswoning van de nabij gelegen boerderij .Dutnoord". De links van het winkeltje van Groenleer staande garage werd destijds gebouwd in opdraeht van E.J. Gelderman, bankdireeteur uit Zierikzee.

7. Over de historie van het toerisme in Westenschouwen en de gehele Westhoek in het bijzonder is veel meer te vertellen dan deze bescheiden ruimte toelaat. Zag men v66r 1900 vrijwel niemand op de Schouwse stranden, ook na de eeuwwisseling was er de eerste twintig jaar nauwelijks sprake van enig vreemdelingenverkeer. Niet aileen het reizen naar de Westhoek van Schouwen was verre van eenvoudig, het was ook zo'n tijdrovende zaak. Hoewel er toen al een aantal gebouwd was, kwam er vanaf 1925 steeds meer animo een huis ofhuisje in Schouwens onvolprezen Westhoek te bezitten. Hier en daar werd al gekampeerd en ook particulieren begonnen zich langzamerhand in te stellen op het toerisme en men ging op steeds grotere schaal pensiongasten houden. De luchtlijn droeg ook haar steentje bij en na 1945 werd in hoog tempo het verloren gegane hersteld. Er brak een tijd aan waarin de Westhoek meer dan ooit tevoren in trek kwam, ook bij buitenlandse gasten. In het rampjaar 1953 werd de ontwikkeling enigszins afgeremd, maar door de gemakkelijker bereikbaarheid is de gastentoeloop zo groot geworden dat, althans wat het aantal overnachtingen betreft, Westerschouwen zich de derde badplaats van ons land mag noemen.

8. Niet zo heel oud, maar weI een bijzonder fraaie opname van "de fotograafuit de Westhoek", Jac. van den Berge uit Haamstede. Van den Berge heeft in de loop der jaren al heel wat mooie plekjes op de gevoelige plaat, en later op de film, vastgelegd. We zien weer de Westenschouwense weg met geheel rechts het pittoreske, witte woninkje van dr. J.P. de Gaay Fortman uit Den Haag. De familie De Gaay Fortman maakte al in 1916 kennis met de prachtige natuur op Schouwen-Duiveland en toen hij in 1918 in het huwelijk trad, bracht hij zijn huwelijksreis door in hotel Born te Haamstede. Via een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd in 1921 een klein boerenhuisje in Westenschouwen aangeboden en de familie kocht het ongezien, Nog elke zomer kan men er deze Haagse familie aantreffen in "hun" Alikruik. Oorspronkelijk waren de twee aan elkaar gebouwde huisjes in gebruik als "arbeiderswoninkjes" van de Van Zuijens-Hoeve aan de Lageweg. In het linker gedeelte, dat deels van hout is opgetrokken, woont al jaren de kunstschilder Waalko Dingemans.

ou oz aOER,ER:J Tc W::Sl ::,,-SC~CUW=:N

9. Deze fraaie ansichtkaart van de "Toledo's Hoeve" aan de Westenschouwenseweg 2 werd op 24 juli 1930 door Anny en Jo vanuit "De Alikruik" verzonden aan Kitty Maijs, per adres slager Maijs in de Sint-Domusstraat te Zierikzee. Op de adreszijde zit een paarse anderhalvecentspostzegel geplakt, die op dezelfde dag te Burgh-Haamstede werd afgestempeld. Nadat aanvankelijk Van Toledo op de hoeve "boerde", werd deze later bewoond door P. Zandijk en tegenwoordig door Bartel Boot Czn. Links bij de regenbak staat Mina Boot-Vaane en rechts, met haar handen in elkaar, haar zuster, Marie Boot-Vaane. Beide dames zijn afkomstig van de Lagezoom. De man in het midden moet Kees Boot zijn en de andere, helemaal rechts, is zijn broer, Maarten. Maarten rookt een pijp (pupe, zegt men op Schouwen-Duiveland). De kinderen zijn Corrie Boot Mdr. en Bartel Boot Czn., de tegenwoordige bewoner dus, De aangebouwde landbouwschuur werd in de nacht van 31 augustus op 1 september 1972 door brand in de as gelegd. Herbouw heeft niet meer plaatsgevonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek