Westenschouwen in oude ansichten

Westenschouwen in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2241-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westenschouwen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. De hoeve "Duinoord" in de jaren twintig. Er zijn nogal wat verschillen met de huidige toestand waar te nemen, maar dan zou men er eens moeten gaan kijken. Het hier afgebeelde boerenhuis staat er neg steeds, maar is uiteraard wei wat aangepast aan de eisen des tijds, De palen bij de inrit hebben een ware gedaanteverwisseling ondergaan, want er zijn nu vervangers van baksteen voor in de plaats gekomen. De deels afgebeelde boerenschuur is ook verdwenen, maar de toen ook al aanwezige moerbeiboom is gespaard gebleven en valt er nog steeds te bewonderen. Het boerenbedrijf wordt er al in geen jaren meer uitgeoefend en de naam is gewijzigd in Camping Duinoord aan Zee (Steenweg 16). Behalve camping is er ook een flinke supermarkt aan verbonden.

Duinwegje bij Westen-Schouwen

16. Nogmaals de duinboerderij "Duinoord" aan de tegenwoordige Steenweg. Op deze kaart van even voor 1910 komt duidelijk tot uitdrukking dat men nog met weinig verkeer ter plaatse rekening moest houden. Tot de ingang van de boerderij was de weg verhard, maar het resterende stuk tot aan de weg naar het strand, was nog van een grasbaan voorzien. Links op de kaart zien we de boer van "Duinoord", C.W. Boot, en zijn zonen Iman, Bartel en neef Iman Boot BThzn. Links op de voorgrond zien we de afgepaalde "drenk", een zogenaamde drinkput voor het vee. De landbouwschuur kreeg gedurende de Tweede Wereldoorlog vanuit Noord-Beveland niet minder dan zeven voltreffers te incasseren en werd na de oorlog gesloopt. Geheellinks - maar niet te zien op de kaart - staat het huis van nu wijlen Iman Boot, genaamd "Duinzicht". De eerste steen werd op 22 augustus 1929 gelegd door B.T. Boot Cwzn. Een gedenksteen, aangebracht in het voorportiek van dit sterk verwaarloosde huis, herinnert aan dit feit (Steenweg 22).

17. Op onze tocht door oud-Westenschouwen zijn we nu bijna bij "den trap" aangekomen en in de verte zien we reeds hotel-pension "Zeelust" staan. De bouw van landhuizen was begonnen en rechts zien we naast de telefoonpalen al een voltooid huis in de duinen prijken. De prachtige Westenschouwense duinhellingen, met de hoge vlieren en duindoorns, werden met steeds meer villa's verrijkt en Westenschouwen werd een badplaatsje. Tal van pittoreske weggetjes werden van een asfaltlaag voorzien om het de vakantiebezoekers gemakkelijker te maken. Westenschouwen werd nog gemakkelijker bereikbaar toen de Provincialeweg de Hogeweg - in 1937 bestraat werd en doorgetrokken tot de trap.

De trap over her <:ub r-~ar net strand Va:1 Wes ?. en- c!aan de landeijde 83 -:rc en en aan de z .... z:j e 102

18. Rustig tafereeltje rond 1918, dus kort na de Eerste Wereldoorlog. De tegenwoordige rotonde was er nog niet en van enig verkeer was nauwelijks sprake. WeI was door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer .Burgh-Haamstede" een eenvoudige bank neergezet, want bedoelde VVV was reeds in 1912 opgericht. Naast de afgebeelde trap over het duin - 83 treden aan de landzijde en 102 aan de zeekant - bestond eertijds nog een duinovergang. Deze lag iets meer in oostelijke richting en werd doorgaans aangeduid als "Toledo's Pad". Deze trap werd later afgesloten. Links van dit pad ligt nu het fraaie zomerhuis van tandarts W.J. van de Velde uit Zierikzee. Dochter Margriet legde op 25 mei 1961 de eerste steen.

Ververschingstent bij de duintrap van Westen-Schouwen

19. Door de activiteiten van boekhande!aar R.W.J. Ochtman uit Zierikzee werden a! in de beginjaren van deze eeuw tal van prentbriefkaarten van de stad en de dorpen op Schouwen-Duiveland gemaakt. Het is een verheugend feit dat er hiervan nog vee! bewaard zijn gebleven. We zien Ochtman hier met bolhoed en witte baard onder de luifel van de "verversingstent" zitten, die eigendom was van W. Speelman uit Burgh. De man gehee! rechts van de tent, die het paard bij de teuge!s vasthoudt, is Job Speelman. Men ziet hem vaak op oudere ansichtkaarten terug. Hi] onderhield een omnibusdienst op de stad Zierikzee en woonde aan de Kerkstraat te Burgh. Dit pand is enkele jaren ge!eden bijzonder fraai gerestaureerd en wordt bewoond door J.C. Bijkerk. Verge!eken met de simpele tent van W. Speelman in 1918 en de modeme nederzetting ter plaatse van J. v.d. Klooster, "De Rotonde", in 1983, is hier toch we! drastisch vee! veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek