Westenschouwen in oude ansichten

Westenschouwen in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2241-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westenschouwen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hotel-Pension _Zeelust". I. 11. van Vessum, Westen-Schouwen, Burgh.

20. Wanneer men vroeger de Steenweg af reed, stond onder aan de trap het bekende hotel-pension "Zeelust" van J.M. van Vessum. Van Vessum was afkomstig .uit Amsterdam. Op deze foto ontbreekt niet het zonneterras, maar weI de overkapping aan de voorzijde, die pas later werd aangebracht. Er waren twee opgangen van elk vier treden en omgeven door een leuning. Op het terras kon men wat gebruiken en binnen stond ook a1 een biljart en waren er twaalf hotelkamers, te weten zes aan de voorkant en evenveel aan de achterzijde. Het hotel werd in 1928 gebouwd en in 19430p last van de bezetters gesloopt. Men sprak in Westenschouwen altijd van "den ouwen" en "den jongen" Van Vessum. Ter onderscheiding ook weI van JER van Vessum; dat was dan de jongste van de twee.

21. De trap in 1923, dus nu zestig jaar geleden. Bij overvloedige waterval stroomde het regenwater langs de trap en veroorzaakte onder aan de voet een grote put, waardoor men moeilijk bij de trap kon komen. Daarom werden aan de voet van de trap twee zware zerken neergelegd. Als aardige bijzonderheid kan wor- =< den opgemerkt dat de grond van de boerderij "Duinoord" aan de Steenweg zich uitstrekte tot aan de onderkant van de trap. Daarna was het van de waterkering. links stond vroeger een houten huisje, dat aanvankelijk eigendom was van JER van Vessum en later in eigendom overging naar H.J. Doeleman van "Zeelandia" uit Zierikzee. De naam van het huisje was "De Vlinder". Ook deze leuke nederzetting moest op last van de bezetters in de jaren veertig worden verwijderd. Na de bevrijding van ons land mocht links van de trap niet meer gebouwd worden en de erfpacht werd verlegd naar de rechterzijde van de trap. De zoon van H.I. Doeleman, M. Doeleman Hlzn., eveneens uit Zierikzee, heeft na de oorlog een stenen huis aan de rechterkant van de trap laten bouwen (Kraaijensteinweg 160).

WE3TEN-SCHOUWEN. - TRAP IN DE DUINEN

fian hei strand te Wesien-$choulIlelJ

.- .:

22. Als we deze oude ansichtkaart bekijken, kan terecht nog van ongerepte en ongeschonden duinen gesproken worden. Natuurlijk waren de duinen door het aanbrengen van de houten trap weI min of meer geschonden, maar dat stond in geen verhouding tot wat zich hier in latere jaren heeft afgespeeld. De opname werd in ieder geval na 1912 gemaakt, want toen werd op verzoek van het bestuur van de calamiteuze polder Burgh- en Westland, waarin Westenschouwen is gelegen, deze duintrap gebouwd. De trap was ontworpen door C.W. Heule uit Burgh. Op het witte bord - naast de trap - staat geschilderd dat het baden bij laag water zeer gevaarlijk is. VERBODEN was vet geschilderd en de overige tekst was over drie regels verdeeld. Piet Noordhoek haalde in het najaar het onderste deel van de houten trap weg om beschadiging bij stormweer te voorkomen. De trap werd dan tot het volgende voorjaar opgeslagen op een speciaal plateau aan "den oek van de dunen". Ter verduidelijking moge dienen: de tegenwoordige punt, maar deze benaming ken de men toen nog niet. Deze naam is pas later door de tegenwoordige generatie ingevoerd. Naarmate er meer badgasten kwamen, werd de trap later vervangen en verbreed. Maar op topdagen is het toch nog vaak dringen geblazen.

Strand bij Westen-Schouwen

_"l!l4'1!l!!.' !lit ?? JQbiIll!lii"'&"lE~.~~_ .

~ L

23. Dat houten bord, waarover gesproken werd bij de vorige afbeelding van het strand, zal wel al Iang verdwenen zijn. In ieder geval staat er nu boven op het duin een aanduiding van GEEN NAAKTSTRAND. Drietalig nog wel! Het strand, behorend tot de Burgh- en Westlandpolder en dat begint bij paal 0, is 1200 meter lang, terwij1 de tota1e grootte van genoemde polder zelf 450 hectare bedraagt. Op het genoemde plateau aan de tegenwoordige punt werden in vroeger jaren 6600 bossen rijshout voor onderhoudswerkzaamheden in opslag gehouden. Deze opname dateert exact van het jaar 1911 en is kaartnummer 25606 uit een serie van R.W.J. Ochtman uit Zierikzee.

AAN HET STRAND TE WESTEN-SCHOUWEN

24. We blijven nog even op het strand en het is er nu - in 1921 - al heel wat drukker geworden. Het zal de aandachtige bezoekers van het strand wellicht opgevallen zijn dat de duintrap tegenwoordig veel steiler ligt dan vroeger. Dat komt door het simpele feit dat de duinen a1 jaren lang aan het "afkalven" zijn. De duinen verplaatsen zich steeds meer binnenwaarts. In de loop van de jaren zijn aan het strand van Westenschouwen verschillende oudheden gevonden. Dit moeten wei de resten van het oude Westenschouwen geweest zijn, dat aan de westpunt van Schouwen lag en op deze plaats het hevigste geweld der zee te verduren kreeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek