Westenschouwen in oude ansichten

Westenschouwen in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2241-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westenschouwen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Westen-Schouwen aid Duintrap

25. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de duintrap door de bezetters niet gespaard en afgebroken. Na de oorlog werd de trap via een oorlogsschadeuitkering door de waterkering herbouwd. Tot de afbraak was de trap voorzien van een eenzijdige leuning; daarna wist men aan beide zijden van de trap een leuning aan te brengen. Op deze foto kan men duidelijk zien dat het duin tot heel hoog is afgeslagen door de storm. Nieuwe aanplant werd gerealiseerd door middel van een mengsel van helm en riet. Dit om het zogenaamde aanzanden via de wind te bevorderen. Aanvankelijk werden deze werkzaamheden uitgevoerd door timmerman Piet Romijn uit Burgh en daarvoor ook door H.J. Romijn. Na de oorlog werden deze werkzaamheden verricht door het aannemingsbedrijf Fa. P. van Dongen en M. de Voogd te Haamstede. Beiden waren oorspronkelijk afkomstig uit Scharendijke. Het zwarte hokje, links van de trap, is de consumptietent van Adriaan Bom, die hier in de zomermaanden consumpties aan de man bracht.

Aan het Strand bij Westen-Lchcuwen

26. Tijdens de oorlogsjaren werden op diverse plaatsen in het duingebied verdedigingswerken aangebracht in de vorm van bunkers, waaronder vier zogenaamde geschutsbunkers, waarin de vuurleiding verbleef. Toen de oorlog in 1945 achter de rug was, moesten alle bunkers in een straal van honderd vijftig meter gemeten vanuit de kruin van het duin, op last van rijkswaterstaat, verwijderd worden. De kosten werden ook door rijkswaterstaat betaald.

Westen-Schouwen, '1)uin' en i!e~

27, Een deel van deze bunkers werd door het bekende sloopbedrijf M. v.d, Marel uit Viane bij Ouwerkerk opgeruimd. Dit gebeurde door middel van grote hoeveelheden springstof. Mensen die de opruirningswerkzaarnheden van dichtbij hebben rneegemaakt, herinneren zich het nog als de dag van gisteren. Van der Marel gebruikte vaak veel te grote hoeveelheden ineens dan eigenlijk voorgeschreven was, waardoor de stukken beton veel te ver in de omtrek terechtkwamen. Ook enkele andere aannemers hebben aan de opruirningswerkzaarnheden deelgenomen. Links in het duin zit Kees Boot, wethouder van de voormalige zelfstandige gemeente Burgh, en rechts zijn beide zonen. Links Bartel Thonis en rechts Iman Cornelis Boot. Een vast gegeven is verder nog dat deze prentbriefkaart op 9 juli 1918 door J.D. Huijer naar mr. J. Hoeffelrnan in de Vondelstraat te Amsterdam werd verzonden en het poststempel van Haarnstede draagt.

WE TE -SCHOU NE

28. Vanaf zo'n hoge duintop had men een fantastisch uitzicht over de wijde omgeving van Westenschouwen en kon men bij helder weer zelfs "den dikken toren" van .Zierikzee in de verte duidelijk waamemen. Het leek dan alsof die op een ander eiland stond. Men zag de prachtige, grazige weiden van de boerderij "Duinoord" en een flink aantal in de duinen gebouwde vakantiehuizen. Richtte men de blik zeewaarts, dan zag men nog geen werkeilanden in de mond van de Oosterschelde. WeI in de verte, op de scheepvaartroute Rotterdam-Antwerpen, de rookpluimen van de toen nog met kolen gestookte vrachtschepen. Misschien zag men op het strand Gilles Straaijer nog met zijn ijscokarretje rijden, maar voor de rest werd alles beheerst door de weldadig aandoende rust. Deze kaart dateert van hetjaar 1922 en werd uitgegeven door lac. Verton en S. Geleijnse.

WE TEN-St:HOUWEN - DUINGEZICHT

29. We zijn nu weer teruggekeerd naar de binnenkant van "de dunen", naar de landzijde dus. Het is 1923 en inmiddels zijn de eerste zomerhuizen verrezen. De meeste van deze huizen droegen een naam. Om enkele huizennamen - alle in Westenschouwen te noemen: "De Kolle", "Westkenshil", "De Wijde Blik", "De Hut", "De Vlinder", "De Houtsnip", ,,'t Zonnehuis", "De Abeelen", "De Duindoorn", "Wilgenhoek", "Het Duinhuis" en tal van andere. Tijdens de oorlogsjaren - begin 1943 - werden op last van de bezetter aIle in de duinstreek gebouwde vakantiewoningen afgebroken. Wat elders in de duinstreek voor oorlogsgeweld gespaard bleef, werd gevorderd en bewoond door "vreemdelingen", waarvoor deze huizen zeker niet waren neergezet. Op de aehtergrond zien we de zeedijk en reehts de tegenwoordig zo genoemde Punt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek