Westenschouwen in oude ansichten

Westenschouwen in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2241-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westenschouwen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In de Duinstreek. bij Westen-Schouwen

30. In verb and met de overheersende zuidwestelijke windrichting werd in de jaren twintig te Westenschouwen begonnen met het zogenaamde vastleggen van de duinen. Eerst door het beplanten met helm, later met dennen. Het eerste boscomplex dateert van 1923 en is dus nu zestig jaar oud. De stuivende duinen - die uiteraard ook een eigen bekoring hadden -, maar waarvan het zand veel overlast aandeed, konden uiteindelijk niet gehandhaafd blijven. In de loop van de jaren zijn in de dominale bossen van Westen schouwen vele duizenden dennetjes geplant. In deze dennenbossen - vrij toegankelijk voor het publiek - zijn kleurwandelingen uitgezet, die voeren langs unieke en stille plekjes. Dit in klein bestek iets over het ontstaan van het Domeinbos in Schouwens Westhoek.

31. We memoreerden het al eerder: rond 1920 kwam de bouw van zomerwoningen in de duinhellingen langzaam op gang. Op deze fotokaart - op de achterzijde gedateerd 21 augustus 1922 - zien we ,,'t Duinhuys" van de Rotterdamse wijnhandelaar J. van der Wal. Toen deze foto genomen werd, was het huis drie jaar oud. Dit kon met grote zekerheid worden vastgesteld uit het simpele feit dat boven het rechter raam in de zijgevel een steen werd aangebracht met het opschrift ANNO 1919. De trotse eigenaar staat met strohoed op voor zijn huis. Links van hem staan zijn beide zoons en onder hen zitten zijn vrouw en dochter Lenie van der Wal. Het was niet het eerste zomerhuis dat in de duinstreek van Westenschouwen werd gebouwd, maar wel het eerste huis in de duinen. De familie Van der Wal vertrok nog juist voor de Tweede Wereldoorlog naar Zuid-Afrika. Nieuwe eigenaar werd toen jonkheer Prins, die later in het huwelijk trad met freule E.M. baronesse Schimmelpenninck van der Oye, Het echtpaar woont nu in de orangerie van kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.

In de Duinen bij Westen-Schouwen

32. Westenschouwen 1931. Steeds meer zomer- of vakantiewoningen zijn in de loop van de jaren verrezen. Geheellinks zien we nu ook het huis "De Zeedraak". Het was gebouwd voor prof. dr. Hudig uit Groningen, directeur van het Laboratorium voor Grondonderzoek aldaar. Mede-eigenaressen waren de dames Siemens en V.A. Mesdag. lets meer naar voren staat weer ,,'t Duinhuys" van J. van der Wal. Omdat er in die tijd nog geen waterleiding naar deze groep woningen kon worden aangelegd, werden Nortonpompen geslagen. Deze pompen waren voorzien van filters en leverden de bewoners water van goede kwaIiteit.

In de Duinstreek bij Westen-Schouwen

33. Recht vooruit op de foto zien we nogmaals ,,'t Duinhuys" van de familie Van der Wal, maar nu in 1929. Ook in de verte zijn al een paar vakantiewoningen verrezen. Het witte vlak op de foto beneden is de weide van de boerderij "Duinoord". Later is deze weide veranderd in een bonte staanplaats voor caravans. Ook het houtgewas rechts maakte deel uit van de bezittingen van "Duinoord". Wat meer naar rechts was het zogenaamde Slangersbos gelegen. Ongeveer rechts beneden bevindt zich thans een grote autoparkeerplaats, die onlangs flink werd uitgebreid. Dit gebied was vroeger eigendom van de Burgh- en Westlandpolder en weer later van het waterschap Schouwen-Duiveland en sinds kort is de gemeente Westerschouwen eigenaar geworden. Het daarnaast staande huis, "De Wilgenhoek", dat eigendom was van M.e.J. Pilaar en later omgedoopt werd tot cafe-restaurant "Zeelust", was toen nog niet gebouwd. Het cafe-restaurant is later nog flink uitgebreid en wordt nu bewoond door Hans Flohil.

In de Duinstreek bij Westen-Schouwen

,~ ..

':.~'~'" -/0'

-;-

34. We blijven nog even in de duinstreek en hebben een mooi uitzicht op de tegenwoordige camping van Duinoord aan Zee. De grond, waarop de narcissen in bioei staan, behoorde vroeger aan het Burgerlijk Armbestuur van Westenschouwen en werd in 1927 gepacht door B.Th. Boot, die in huize "Iris" aan de Steenweg woonde. De grond was niet van zo'n beste kwaliteit, maar Indische kers deed het er in ieder geval prima. Deze orngeving is tegenwoordig beter bekend als "De Kure" en na de watersnoodramp van 1953 werd hier een aantal woningen gebouwd. Om nog even terug te komen op de villa "Iris" aan de Steenweg: dit huis werd in 1924 door Karel Lemson uit Burgh gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek