Westerbork in oude ansichten deel 1

Westerbork in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Dobben
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4324-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westerbork in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De hierna vo1gende foto's vormen een k1eine verzameling uit grootvader's tijd, Ve1en van u zullen zich de plaatsen en de personen die er in voorkomen nog weI herinneren. Het is de bedoeling van dit boekje om met onze gedachten weer eens terug te gaan naar die mooie, rustige, oude tijd.

Het is met mogelijk om in een boekje a1s dit de gehele geschiedenis van Westerbork te behande1en, want Westerbork is een zeer oude gemeente, waar men veel over vertellen kan. In het jaar 1206 werd de plaats "Burch" reeds genoemd. Toen was er al een kapel, weI een bewijs dat Westerbork zeer oud is.

De kerk in Westerbork nam vroeger in de provincie Drenthe een be1angrijke plaats in. Niet zelden was Westerbork de vergaderplaats van de drost en de vierentwintig etten van deze provincie om er recht te spreken bij geschillen. Er zijn nog stukken voorhanden uit 1421 waaruit blijkt dat ook toen zo'n rechtzitting is gehouden. Ook schijnen de staten hier hun bijeenkomsten te hebben gehouden; een brief gedagtekend 7 april 1685 geeft hiervan het bewijs. De kerk was in die dagen een dochterkerk van de kerk

van Beilen. Daarom moest ze eenderde deel betalen van het zogenaamde "valkengeld", Oorspronkelijk bestond deze be1asting uit het 1everen van valken, bij voorkeur witte, maar later liet de kerkvoogd zich liever in klinkende munt betalen. Dat was voor de bevolking misschien nog weI moeilijker dan het vangen van valken.

De valken vinden we ook terug in het gemeentewapen; trouwens het wapen van Westerbork doet ons helemaal denken aan vroeger, hoe weI het wapen ze1f van recente datum is. Het is ontworpen door mr. G.A. Bontekoe en het ontwerp is op 28 juni 1948 bij koninklijk bes1uit goedgekeurd. Het wapen is ontleend aan oude gebruiken, verplichtingen en 1egenden. Merkwaardig is dat in geen ander Drents wapen stof is verwerkt die aan een legende is ontleend.

De valken die erin voorkomen, herinneren ons aan de verplichting van de valkenpacht die de kerk verschuldigd was aan de bisschop van Utrecht en later aan de kerk van Steenwijk. Bisschop Jan van Zyrik verhief in 1295 nameliik de kerk van Steenwijk tot collegiale kerk.

De slangen die erin voorkomen, herinneren ons aan twee legenden die in de gemeente werden verteid over twee personen uit Westerbork. Zij kwamen in botsing met adders. In beide gevallen eindigen de Iegenden met een wilde vIucht voor het aanstormende adderenIegioen.

Het kasteel herinnert ons aan de zeer rijke en vooruitstrevende heer Koekoek, die een kasteel had in Elp. De paarden ais schilddragers herinneren ons aan een zeer oud gebruik, het Sint-Steffen (Sint-Steven), Op de tweede kerstdag gingen de jonge mannen te paard rondritten maken door het dorp, terwijl de kinderen in een soort processie het dorp rondgingen om van stal tot stal de paarden een bosje hooi te geven. Er werd daarbij een "gelukkig nieuwjaar" toegewenst. Westerbork is een van de grootste gemeenten van de provincie Drenthe, en zo niet de mooiste, dan toch cen van de mooiste gerneenten. Schreven de drie podagristen (L. Lesturgen, H. Boom en D.H. van der Scheer) in 1843 al niet, dat de ligging van het dorp lief en schilderachtig is? Weinig plaatsen kunnen een

landelijker aanzien hebben dan Westerbork! Dat was in 1843 zo, maar dat is heden nog zoo Er is natuurlijk veel veranderd, er is veel moois verloren gegaan, maar er is gelukkig ook nog veel bewaard gebleven. Er wordt hard gewerkt om te behouden wat nog behouden kan blijven. Helaas ben ik het niet altijd eens met de wijze waarop dat gebeurt, maar dat men een poging doet is al belangrijk.

Westerbork en zijn omliggende dorpen Elp, Orvelte, Zwiggelte, Witteveen, Balinge, Garminge, Mantinge, Bruntinge, Eursinge, Nieuwbalinge en Nieuweroord hebben veel wat het bewaren waard is. Waar vindt men mooiere oude boerderijen dan in de gemeente Westerbork? (zie vooral oud-Orvelte). Waar vindt men mooiere heideveiden dan bij Westerbork? Waar mooiere natuurreservaten? (onder andere het uitgestrekte unieke Mantingerzand). Waar vindt men mooiere bossen met prachtige fiets- en wandelpaden? Met plekjes, waar u ongestoord kunt genieten van het prachtige Drentse landschap? Laten we diU zo houden!

1. Op de grote stille heide rond de gemeente Westerbork dwaalden in grootvader's tijd nog de herders met hun kudden eenzaam rondo Hier ziet u een foto (1920) van een kudde uit Westerbork met de herders Rieks Meiering (links) en Jan MeuIemaker (rechts). Deze kudde moet weI zeer groot geweest zijn omdat hier twee herders bij waren.

2. Niet aileen Westerbork had een grote kudde, ook de kudde van Elp, gemeente Westerbork, telde duizenden schapen. Hier verla ten de schapen van de gebroeders Hadders de stallen om onder leiding van scheper De Wit (met zijn hond) hun dagelijks voedsel (heide) op te halen. De gebroeders Hadders, staande in de baanderhoek, kijken hun kudde na. Wij kunnen rustig zeggen: "Met enige trots". En waarom niet?

3. Ook de kudde van Orvelte, gemeente Westerbork, mocht er zijn. iller ziet u scheper De Wit, broer van scheper De Wit uit Elp, op weg naar het uitgestrekte Orvelterveld of naar het land van Ellert en Brammert. Nog juist ziet boer Wolting dat een lammetje stiekem met haar moeder mee wou gaan. Hij haalt haar dan ook haastig terug naar de warme stal. De jongen achter de kudde is Jan Dolfing (1927).

4. Zo hadden alle dorpen hun kudden. U ziet hier de kudde van Mantinge, die gewassen wordt in het Mekeldermeer (1895), Het schaapwassen was een heel karwei, maar het werd vaak gedaan onder het genot van een stevige borrel. Dan werd het een waar schaapwassersfeest. Het zou echter eentonig worden als wij alleen maar herders met hun kudden lieten zien!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek