Westerbork in oude ansichten deel 2

Westerbork in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. van Liempt
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5771-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westerbork in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. Oosteinde omstreeks 1930. Twee autobussen van J. Boer voor de boerderij waarin op dat moment de familie Van Benthem woonde. Het gebouw was eigendom van de familie Hoben. In de kamer aan de rechterkant woonde bode Kuipers, de vader van Gerrit Kuipers. Hier is nu Museumboerderij "In de Ar". Naast deze boerderij stond een andere en deze behoorde toe aan de familie Hiddingh. De heer Hiddingh was kassier van de Boerenleenbank. In het pand weer daarnaast - dus achter de tweede autobus- was cafe Thijn. Later werd hier ook het bedijf van garage Boer gevestigd. Het bouwwerk maakt nu deel uit van cafe-restaurant Meursinge. De boerderij op de achtergrond is van de familie Dekker. Opvallend was destijds de geknikte kap; een vinding van de bouwkundige Mansarde. Tussen dit pand en cafe-restaurant Meursinge ligt nu de Wilhelminastraat. Aan de rechterkant is op de voorgrond nog net het pand van de familie Timmermans zichtbaar. Het werd begrensd door het huis van de familie Koopmans die handel de in groente en steenkolen. Thans is hier kapsalon Idea.

9. Het oude Oosteinde omstreeks 1903, met voor de net niet zichtbare cafe-boerderij van de familie Peeks een koets. Vermoedelijk hoorde dit voertuig toe aan dokter Plankeel. Aan de rechterkant Geert Willems' boerderij, die later werd bewoond door de familie Eggens, alsmede de hofstede van de familie Hoben, die het pand had verhuurd aan de farnilie Zinger.

10. Oosteinde 1940. Zo zag het Oosteinde er in het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog uit. Rechts de boerderij van de familie Dekker, met daarachter hotel-cafe-restaurant Meursinge. Het eerste pand aan de linkerzijde was de boerderij annex postkantoor van de familie R. Timmer. De heer Timmer was tevens gemeenteontvanger. Nu woont hier de familie B.J. Bruins Bzn. Nog steeds goed herkenbaar is de daarnaast gelegen winkel van R. Diemer, nu drogisterij Diemer-Barkhof. In het pand met het fietsenrek voor de deur was de winkel van Willem Willems, met daar weer achter het pand van de familie J. Schuring.

11. Nag een keer het Oosteinde, maar dan wel bijna dertig jaar eerder. Het boerenbedrijf aan de linkerkant is dat van de familie Thijn, Het achterste deel van dit pand werd later gesloopt en vervangen door een garage en een smederij. De boerderij achter de wagen is die van de familie Dekker. Voor het bouwwerk stond een van de negen straatlantaarns die het dorp Westerbork rijk was. Het licht brandde op olie. Tien jaar later maakten de Westerborkers kennis met elektriciteit en werden alle olielampen vervangen. Achter de bomen in het midden van de sterk geretoucheerde foto is heel vaag de molen van de familie Oosting zichtbaar.

12. De Zandhoek met een kijkje op de weg naar Elp omstreeks 1916. In de woning links op de foto woonde Jan Speelman (nu mevrouw Speelman). Het huis op de achtergrond was van de familie Dolfing. Later werd dit pand afgebroken en door een nieuw vervangen. Momenteel woont hier de familie A. Booij. N aast deze woning stond nog een ander pand en hier woonde de familie Kinds. Op deze plaats verrijst thans een nieuw woonhuis.

" Drentsch dorpsge:cichl, Westeroork

13. De Zandhoek in dezelfde periode (omstreeks 1915). In het midden op de achtergrond de boerderij van de familie Berends. Hier had Hendrik Seubring een kamer gehuurd. Het pand werd onlangs geheel gerestaureerd. Thans woont hier de familie Ten Berge uit Assen. Hierachter is nog vaag het boerderijtje van Ko Boer zichtbaar. In de boerderij helemaal links op de foto woonde de familie Gils. Het bouwwerk brandde volledig af, waarna veearts Pijbers op de opengevallen plaats een huis bouwde. Later werd dit pand bekend als vestigingsplaats van het Groene Kruis. Momenteel heeft dokter A. Nijhof hier haar praktijkruimte. Het aangrenzende pand was het eerste gemeentehuis dat Westerbork kende. Later werd het gebouw het woonhuis van de familie H. Weggemans en weer daarna dat van de familie Dussel. Van het hier weer naast gelegen pand is aIleen het raam met het lichte gordijn zichtbaar; het werd bewoond door de heer Westra en diens gezin. Hij was schoolmeester in Westerbork. Zijn dochters waren onderwijzeres in Elp en Zwiggelte. De boerderij aan de andere kant van de weg is van de familie Roef Geuzinge.

Oroeten uit Westerbork, Westein e

14. Nag een keer de Zandhoek rand 1910. Hoewel er boven de foto staat dat het plaatje een beeld geeft van het Westeinde, is het weI degelijk de Zandhoek die erop staat afgebeeld. De eerste boerderij links is van defamilie Gils en stond op de plaats waarnu het GroeneKruisgebouw staat. In het tweede pand was de secretarie van het gemeentehuis en later woonde hier de familie Weggemans. In de tijd dat de gemeente het gebouw gebruikte woonde hier ook de veldwachter met diens gezin. In 1910 - of was het nog eerder - was dat veldwachter Wolters. Tot de taken van de veldwachter behoorden oak het ontvangen van gasten, het serveren van consurnpties en het schoonhouden van het pand. Het gebouw weer daarnaast achter de hoge bomen was de woning van meester Westra. Nu woont hier de familie M. Kwint.

Ejroei uit Wesierbork. ~andslraal

15. Drukte op de Zandhoek omstreeks 1918. Zou de drukte aIleen met het maken van deze foto te doen hebben? In het eerste pand aan de rechterkant woonde de familie Arend Sanders. Later kwam het warenhuis van Geert Bos in het gebouw. Het tweede pand werd door de familie Mellema en daarvoor door de familie Meerten Helling bewoond. Beiden waren bakker van beroep. Hun buren waren de leden van het gezin J. Kroeze. Vader was huisschilder en ook was er nog een winkeltje in het pand. Het vierde pand werd bewoond door de familie Lahuis. De heer des huizes was timmerman. Het laatste pand in de rij, het vijfde, was de woning van de familie Luchies. De hoofdbewoner was schocnmaker van beroep.

16. Cafe Centrum omstreeks 1933. In het centrum van Westerbork was ook het cafe met de toepasselijke naam "Centrum". Eerst woonde hier Jac. Nijlunsing met zijn gezin en later was het pand in handen van de familie H. Nijlunsing. Behalve cafehouder was de laatste ook aannemer en timmerman. Kinderen die ter kerke gingen konden bij hem "een kooltje halen" voor bun stoof, In het volgende huis was de smederij van R. Kwint. Diens opvolger was Otto van Halen. Het pand helcmaallinks was de schoenmakerij van Eggink. Ook over de auto valt wat te vertellen. Het voertuig is van het merk Ford en beboorde toe aan Aaltje Nijlunsing. Van beroep was zij lerares en coupeuse en zij was een van de eerste vrouwen die een rijbewijs kreeg. De dame in bet zwart op de hoek van de uitbouw is Hilligie Pruntel, de echtgenote van Jac. Nijlunsing.

1)rel'llsch dGrps~ei!icht, Weslerbork

17. De Kerkhoflaan omstreeks 1920. De weg naar het kerkhof zeals deze er ruim zeventig jaar geleden uitzag. Op de achtergrond het toegangshek van de begraafplaats. De zijgevel van het pand rechts was van cafe Scheidema. Eerder woonde hier de familie Warmolts. Het gedeeltelijk zichtbare gebouw links werd eerst door de familie J. Eising en later door de familie H. Nijlunsing bewoond. Hij was degene die zich later in cafe Centrum vestigde. Het huis met de bomen en de zwengelput aan de zijkant kende vele bewoners. Onder hen waren de families H. Schoenmaker, Jalving, W. Stoker en Hendrik Peeks. Op deze plaats staat nu het woonhuis annex de praktijkruimte van tandarts J. Booij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek