Westerbork in oude ansichten deel 2

Westerbork in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. van Liempt
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5771-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westerbork in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. De Zuidbrink omstreeks 1938. Het pand met het rieten dak werd bewoond door respectievelijk de families H. Sikkinga, R. Stoker en Bazuin. Het huisje achter de drie bomen behoordeook toe aan Sikkinga. Later ging hij er zelfwonen. Waarschijnlijk is de man bij de kar Thijs Sikkinga. Thijs was als melkventer bij de zuivelfabriek in dienst. De struiken op de voorgrond rechts zijn gegroeid rondom een "brandkoel". Enig onderhoud is niet overbodig ... In de woning links op dit plaatje woonde de familie H. Heling. Nu woont hier mevrouw R. Naber- Vos. Jarenlang was mevrouw Naber onderwijzeres op de openbare lagere school in Elp. Weer daarachter staan het huis en de werkplaats van aannemer H. Nijlunsing. Behalve timmerman was hij ook gemeentearchitect. Helemaal op de achtergrond was het pand van de familie B. Schuring.

DE ZUIDBRINK. WESTERBORK

19. De Zuidbrink oms/reeks 1920. Links op de foto woonde de familie G. Bos-Helling. Hi j was schilder en had de gewoonte zij n verf op de balken van de vroegere boerderij uit te proberen. Later verrees hier de bibliotheek. Ook de schuur naast de boerderij behoorde toe aan het gezin. Achter de mast voor de elektriciteitsvoorziening woonde vroeger de familie Gerding en nu rietdekker Bruins met zijn gezin. Helemaal rechts is de boerderij van de familie Kooke.

20. De school aan de Zuidbrink omstreeks 1917. Op het moment dat deze foto werd gemaakt bestond de "School met den Bijbel" zoals het gebouw bekend stond, precies vier jaar. Het huis op de achtergrond is de , .rneesterswoning", Al in het eerste jaar van haar bestaan telde de school tachtig leerlingen. Zij kwamen uit aIle streken rondom Westerbork en uit het dorp zelf. Heel vreemd: het nieuwe schooljaar begon in de maand mei. Mogelijk kwam dat omdat veel pachters in het voorjaar van boerderij wisselden. Pas na een verhuizing beslisten zij waar hun kinderen naar school moesten gaan. Overigens werden ook de meeste huwelijken in het voorjaar voltrokken. Het eerste schoolhoofd was de uit Beilen afkomstige meester Lant. Zijn opvolgers waren: meester Hilhorst uit Neede, meester Oosterhof, meester Smit, meester Kuip.er en meester De Boer. Thans is de leiding van de school in handen van de heer Vos.

21. De omgeving van de kerk rond 1937. Hoewel er weinig aan het historische kerkgebouw veranderde, gebeurde dat wel met de panden in de buurt. Het gebouw links op de foto was cafe Helling, later cafe Boer. Dit pand brandde af. De hervormde kerk zou in haar huidige vorm in 1362 zijn gebouwd. Op de plaats van het godshuis stond eerst een houten kapel. Deze werd opgetrokken ornstreeks 1200. Aan het eind van de Be eeuw werd Westerbork een zelfstandige parochie. In de tijd daarvoor ressorteerde de kerkgerneente Westerbork onder de parochiekerk van Beilen. Het bouwwerk werd in 1985 geheel gerestaureerd.

22. De Westerburcht en zijn omgeving omstreeks 1940. Een plek die ook nu nog gemakkelijk is terug te vinden, is hotel-cafe-restaurant "De Westerburcht", Het bedrijf is nu in handen van de familie J. de Leeuw. Daarvoor zwaaide de familie H. Slomp in het bedrijf de scepter. Het pand naast het hotel-restaurant werd gedeeltelijk bewoond door de familie F. Thijms. In het andere deel woonde "opper Stoel". Huidige bewoner is de familie W. Dolfing. Het laatste huis in de rij staat op de hoek van de Torenlaan. Na elkaar woonden en werkten hier de artsen Boezeman, Bosma en Wuffing-Bosma. Op de achtergrond is nog een stukje zichtbaar van Garage Boer. Nu woont hier de familie J. Dolfing.

23. Het eerste deel van het Westeinde omstreeks 1923. Op het huidige burgemeester Gualtherie van Weezelplein stond vroeger de openbare school. Links op de hoek van het plein en de Roessinghkampweg staat het pand waarin nu cafe-restaurant, .De Leilinde" van de familie K. Kiers is gevestigd. Voorheen woonde op deze plek de familie J. Kristoffers en later de familie Jans Abbing. Abbing was van beroep "snijder", ofwel kleermaker. Het volgende huis was dat van de familie Brakels. Later veranderde het pand in een supermarkt en nu staat op deze plek de drankenhandel Mitra van de familie Koopman. Het daaropvolgende woonhuis is door de jaren heen vrijwel niet veranderd. Oorspronkelijk woonde hier schoolmeester Bijl. Hij hoefde de straat maar over te steken om naar zijn werk te kunnen gaan. Zijn buren waren de !eden van het gezin Kooke, die in het pand ook een cafe exploiteerden. Thans woont hier de familie Brouwer. Tussen de afzetting op de rechterkant van dit plaatje graasden de kalveren van de familie Nederhoed. Het karnpje behoorde aan de familie Buiting.

24. Het Westeinde omstreeks 1940. Het Westeinde was een straat met woonhuizen en kleine bedrijven. In de drie achter elkaar staande woningen aan de linkerzijde woonden respectievelijk de familie T. Hiddingh, de familie Lion -later de familie Oosterhof- en rnejuffrouw Bekkering. De panden rechts werden respectievelijk bewoond door de familie Schuring en later door de familie Evenhuis. Hun opvolgers waren de leden van de familie L. Reinink. In het volgende pand huisden dezelfde familie L. Reinink en daarna de familie G. Reinink. Het daarop volgende pand diende als woning annex winkel van de familie G. Oldengarm, later de familie E. Rabbers. Hun buren waren de familie Van Dijk en ten slotte de familie Doggen, later de familie Koop-ten Berge. Hier woont nu Fokke Buitenkamp, vroeger handelaar in en hersteller van rijwielen. In de woning van de familie Evenhuis was ook het plaatselijke postkantoor gevestigd. De heer L. Reinink was zowel schilder als kapper.

Westsrbork - De nieuwe O. L. School

25. De Jacob Waiting School rand 1930. Na verloop van jaren werd de school op het Gualtherie van Weezelplein te klein. Er moesten minstens twee lokalen worden bijgebouwd. Omdat het gebouw ook in ander opzicht niet meer aan de eisen voldeed werd besloten een nieuwe school te bouwen op de plaats waar nu De Lindelaar staat. Aannemer Nijlunsing zorgde voor de bouw. Omdat wethouder Jacob Wolting zich voor de nieuwbouw bijzonder had ingezet en tevens in verb and met het feit dat hij dertig jaar raadslid en wethouder was geweest, werd de school naar hem genoemd.

26. Het Westeinde rand 1924. In het allereerste pand links woonde de familie G. Grootjans. Het tweede pand omvatte twee woningen en hierin woonden de families Albert Hagens en Abbing. De laatste was kleermaker van beroep. Op deze plek staat nu de woning met het bedrijfvan de Fokke Buitenkamp. Het derde pand was het woonhuis van politieagent Stel. Ook zijn opvolger, agent Doggen, ging met zijn gezin in het pand wonen. Thans woont hier de familie F. Buitenkamp.

27. De Beilerstraat omstreeks 1940. De Beilerstraat was een belangrijke weg naar en van het centrum van Westerbork. De foto werd gemaakt in de richting van het dorp. In het eerste huis woonde de gepensioneerde rechercheur J. Heiting met zijn gezin. Thans woont hier de familie Wander Blauw. Bewoner van het tweede huis was meester Broer uit Balinge; dit pand wordt nu bewoond door de heer Breemer. Diens buren waren de leden van het gezin Berenboom. Zij lieten hun woonhuis zelf bouwen. Nu woont hier de familie Mellema. Bijna niet zichtbaar is het laatste huis waarin de familie B. Eding woont.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek