Westerbork in oude ansichten deel 2

Westerbork in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. van Liempt
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5771-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westerbork in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Zwiggelte omstreeks 1934. Van het dorp Westerbork maken we een uitstapje naar Zwigge1te. HelemaaJ links staat op deze foto het bedrijf van smid H. Zwiers. Hij verhuisde later naar de Zandhoek en dreef daar een rijwielzaak. Nu is hier het mechanisatiebedrijf van de famiJie H. Schuring gevestigd. Hetgrote pand is van de farnilie J. Houwing en hetomvatte een woning, een winkel en een cafe. Het winkelgedeelte was links achter het grote raam. Later trok de familie W. Prins in dit deel. Het bouwwerk is nu onderdeel van caferestaurant, .De Drentsche Heerlijkheid". Op de achtergrond staat de bij de openbare school behorende meesterswoning. De school heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Nog maar enkele jaren terug dreigde het gebouw te worden gesloten.

29. Zwiggelte: een stukje landelijk Drenthe omstreeks 1928. Aan de weg door Zwiggelte lag de boerderij van de familie Jacob Nijhof; hier links op de foto afgebeeld. Omstreeks 1890 brandde het pand af, waarna het in 1892 opnieuw werd opgetrokken. Aannemer was Jacob Nijlunsing, die ook eigenaar van cafe Centrum in Westerbork was. De overgrootvader van Jacob Nijhof, Jacob Knechtering, liet de oude boerderij bouwen. Zijn zoon Harm zette het boerenbedrijflater voort. Rechts achter het huis staat Hendrikje Knechtering. Zij dankte haar voornaam aan Hendrikje Laning uit Noordsleen. Bij het paard en het veulen staat Roef Wolting, de vader van Job WaIting. De andere afgebeelde persoon is Roef Willems. Het pand rechts werd achtereenvolgens bewoond door Jacob Waiting, de familie Wolbers, de familie Bazuin en nu door de familie Dijkman. In het midden staat achter het groen het huis van Hendrikus Vrijs. Nu woont hier de familie Aalbring. Op de voorgrond poseert Albert Lensing met zijn dochter en zonen. Albert was getrouwd met een dochter van Jan Srnit.

Drentseh kiekie, 2:wiggelte (gem. l.2Jesterbork)

d

:'!

"

,- )~

~~

30. Het alleroudste deel van Zwiggelte omstreeks 1912. Gedurende tachtig jaar zag Zwiggelte er zo uit. Links staat een "zuddenschuur" met daarachter de boerderi j van Jacob Wolting. Later werd dit de woning van de familie Stadman: de ouders van kapper Stadman in het dorp Westerbork. De volgende bewoners waren de familie Berghuis, de familie Liewus en mevrouw Pepping. De laatste woont bier nog. De boerderij rechts op de foto is die van Jonkers.

Drentsch kiekje, Sluis 2. Oranjekanaai (gem. Westerbork)

31. Het Oranjekanaal omstreeks 1929. De aanleg van het Oranjekanaal bracht ook voor Zwiggelte veranderingen met zich mee. Er kwamen sluizen en die werden bediend door personeel dat bij de sluis woonde. Op de foto sluiswachter Ten Berge met diens gezin bij sluis 2. Op de achtergrond liggen een paar turfschepen te wachten op het moment dat de sluisdeur voor hen opengaat. Bij de aanleg van het Oranjekanaal was "vrumd volk" betrokken en dat leidde tot onregelmatigheden. Deze deden procureur-generaal mr. B. Servatius - hij was tevens waarnemend directeur van de politie in Drenthe- besluiten een detachement hulppolitie bij het kanaal te stationeren. De taakomschrijving van deze afdeling luidde: " ... welke aldaar tot bewaring en handhaving der rust en openbare orde onder de arbeiders dienen zorg te dragen."

GROET~N UIT ELP DRENTHE

32. Een blik op Elp omstreeks 1929: een groepje boerderijen. Links stond het bedrijf van de familie Kamping. De eerste boerderij rechts werd bewoond door de gebroeders Harders. Ongeveer op deze plaats staat de huidige boerderij van Kamping. In de tweede boerderij woonde de familie Eefting. Een van de kamers werd bewoond door Th. Wessels. De bewoners van de derde boerderij waren de leden van de familie J. Pronk. Hier staat nu het bedrijfvan de familie J. Dilling. AI dezeoude boerderijen gingen tijdens de oorlog in vlammenop.

33. Het Elpercentrum omstreeks 1925, met rechts de winkel van de familie J. van Veenhoven, nu de woningvan aannemer J. Naber. In het midden staat het cafe van de familie R. Boer, dat later werd overgenomen door de familie G. ten Berge. Nu maakt het pand deel uit van hotel-restaurant "De Koekoekshof" van de familie Speelman. De boerderij links achter is van de familie Boerema.

GROETEN UIT ELP, ElRENTHE

34. Elp op zijn mooist. Oak deze opname dateert van de jaren twintig. Rechts staat de boerderij waarin Geert Spiekman en Aaltje Mulder woonden. Nu is het de woning van de familie A. Spiekman. Het pand in het midden is de boerderij van Van der Vinne. Heden ten dage is deze prachtige boerderij voor kunstschilders nog steeds een dankbaar object. In en rand de hofstede werden ook veel opnamen voor de film "Bartje" gemaakt.

GROETEN UIT ELP DRENTHE

35. Nog een gezicht op Elp omstreeks 1929. Het bouwwerk links is nog een deel van de turfschuur van de familie J. Pronk. Daarachter staan de boerderij van Hendrik Eefting en Zwaantje Wolbers en het bedrijfvan Boerma. Achter de bomen verschuilt zich de boerderij van de familie Kamping.

36. De Elper Boerstraat omstreeks 1930. Een blik op de hofstede van de familie Jan Brands. Ook deze boerderi j brandde in de oorlog af. Het huidige bedrijf werd iets meer naar links opgetrokken. Tot voor kort woonde hier de familie Huijing. Nu wordt het pand bewoond door Robert Naber en diens echtgenote.

17. Mooi Drente Orvelte ._~ _

37. De Schoolstraat in Orvelte. Een deel van de gemeente Westerbork dat landelijke bekendheid kreeg: Orvelte. In dit deel van de Schoolstraat stond links het bedrijf van de familie Albert Bos en in deze boerderij is nu het gereedschapsmuseum van A. Delvaux ondergebracht. Tegen de gevel staan Albert en Hillegie Bos. In het tegenoverliggende gebouw was het cafe van de familie Harm Koopman. Dit cafe was van oudere datum dan het vlakbij gelegen cafe Warmolts. De mensen voor het cafe zijn Floris en Harmina Koopman met hun dochter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek