Westerbork in oude ansichten deel 2

Westerbork in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. van Liempt
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5771-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westerbork in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

68. Klein maar dapper. K.M.D. was de naam van de voetbalvereniging in Witteveen, die veel enthousiaste leden telde. De afkorting gaf wel eens aanleiding tot het maken van minder vleiende variaties. De hier afgebeelde sporters zijn, bovenste rij, van links naar rechts: leider Albert Smand uit Nieuweroord, Kas Jager, Anne Hoyting, Johan Wassen, Jans Lok en Jans Kuiper. In de middelste rij zitten:

Karel van der Heiden, Roelof Rengers en Rieks Drent. Op de voorgrond Wolter Slot, Roef Dirks en Albert Stevens.

69. Kunstmeststrooiers voor "Landschap Drenthe". De mannen op deze foto zijn, van links naar rechts: H. Ras, A. Sok, Hendrik Brinks, Aaldert de Jong en Jan Santing. Hun strooibakken waren gemaakt van hout. De jute zak voor de borst en buik diende om de kleding enigszins schoon te houden. De strooibak werd tussen de om de hals hangende .zeel" geschoven.

70. De IJscoclub. Er zijn heel wat soorten verenigingen, maar wie heeft er ooit van een ijscoclub gehoord? Toch moet deze hebben bestaan, want anders had deze foto nooit gemaakt kunnen worden. De opname dateert van 1936. Op de voorste rij zitten, van links naar rechts: de dames G. Stadman-Kroezen, Fennik, Pastoor, R. Slomp-Hiddingh, Naber-Heling, de heer G. Scheffer (stager}, mevrouw Scheffer-Bekkering en de heer Schut (postbode). De tweede rij wordt gevormd door: de heren G. Stadman (winkelier). Pastoor (commies), Naber (smid), mevrouw Schut, de heren H. Slomp (met ijsco op het hoofd) en Kuipers (postbode) en mevrouw Kuipers. De mensen op de derde rij zijn: de heer H. Wolters (boekhouder), mevrouwT. Hiddingh, mevrouw A. Brunsting-Speelman, de heer A. Brunsting Rzn. (landbouwer), de heer M. van der Woude (chauffeur), mevrouw G. Boer, de heer J. Boer (busexploitant en cafehouder) en de heer J. Schoenmaker (directeur Coop. Zuivelfabriek en Aankoopvereniging).

71. De leiding van de zondagsschool. Op de achterste rij, van links naar rechts: meester Klaverdijk, meester Bos en dominee Krol. Op de middelste rij: de dames Tine Stoker, Griet Abbing, Dinie Dolfing, Aaltje Koopman, Tine Jalving, Aaltje Nijboer en Jantje Nijlunsing. De vier dames op de voorste rij zijn: mevrouw Roelofje Wolting, mevrouw Krol, mevrouw Roelofje Vos en mevrouw Janna Nijsing-ter Heide.

72. Huis in aanbouw. Het huis dat hier in aanbouw is is van de familie Hiddingh. Het pand bestaat niet meer; het werd gesloopt om plaats te maken voor het huis van de familie R. Meursinge. Het bouwjaar is 1922 en het werk werd uitgevoerd door de aannemers H. en W. Nijlunsing. De eerste staat bovenop de ladder. De andere man lager op de ladder is J. Timmer; hij was timmerman. Op de steiger staan voeger Atema en onder hem timmerman F. Zaer. Op de plaats van het kozijn staat op de steiger metselaar J. de Roo, die zijn arm heeft gelegd am smid en loodgieter H. Nijlunsing. Verder staan nag op deze foto: aannemer W. Nijlunsing, schilder R.H. Beckering, voorman R. Dolfing, timmerman G. Padding, mevrouw F. Hiddingh met Margje Brunsting en de kinderen H., L. en J. Nijlunsing, Wiebe Nijlunsing en Rieks, Jantje en Hennie Timmermans. De laatste drie woonden in het winkelpand aan de overkant. Van twee kleine kinderen zijn de namen onbekend.

73. Boyen: de burgemeesterswoning in aanbouw. In het begin van de jaren twintig gaf burgemeester W.J. Smit opdracht voor de bouw van een pand aan het Westeinde. Voorde prijs vanf 12.750 nam de gemeente het huis over. Na de eerste bewoner kwam burgemeester J. K. Doornbos in de nieuwe ambtswoning. Vermoedelijk heeft de heer Smit de foto zelf genomen. Zijn hoed ligt nog achter de fiets op de stenen. Voorzover bekend zijn de bouwers: R. Heling (derde van links), Geert Heling (vierde van links) en helemaal rechts P. Scheidema.

Onder: Veldwachter Stel met vrouw en kleindochter voor hun huis. Veldwachter Stel zorgde ervoor dat de orde en rust werden gehandhaafd. Met zijn vrouw woonde hij in een dienstwoning aan het Westeinde. Bij de bouw van dit pand was er over de prijs van de grond nogal wat geharrewar. Dat kwam doordat er vrij veel grondwerk moest worden verricht. Het perceel werd gekocht van de heer Kijmell in MeppeI. Behalve het echtpaar Stel staat ook hun kleindochter Aaltje Scheidema op de foto. Voordat hij veldwachter werd was de heer Stel jachtopziener. Het verhaal gaat dat een van zijn ogen erg slecht was, maar dat hij dit bij de sollicitatiekeuring op listige wijze wist te camoufleren. Toen de dokter hem namelijk vroeg met het rechteroog te kijken bedekte hij met zijn linkerhand het linkeroog. Dat oog was prima. Vervolgens vroeg de arts te kijken met het linkeroog. Na dit verzoek zou Stel zijn rechterhand op het linkeroog hebben gelegd. Hij keek dus twee keer met hetzelfde oog naar de kaart. Hij werd goedgekeurd.

74. Op school in Zwiggelte. Nog een klassefoto en deze werd in 1930 gemaakt op de openbare school in Zwiggelte. Op de onderste rij zitten, van links naar rechts: Roelie Beugels, Veldkarnp, Rieks Willems, Geesje Schuring, Hendrik Houwing, Aaltje Houwing, Maaike Zuidema, Jantje Smelt en Jannes Smelt. De kinderen op de tweede rij zijn: Hillie en Lammie Beugel (met strikjes), Aaltje en Jantje Wesseling, Luchien Schuring, Roelie Zuidema, Roelofje en Hillie Mulder en Harm Schuring. Op de derde rij poseren: juf Houwer, meester H.O. Ebens, Tine Vos, Rieka Houkes, Tina Oeben, Aaltje Jansen, Jantje en Geesje Willems, Femmi Koers, Harmke Brinks, Jantje Blauw en juf Jantje Westra. Op de hoogste rij staan: Hendrik en Bertus Huizing, Bertus Grootjans, Jan Schuring, Tinus Jansen, Tjerk Staal, Aaldert Wolting, Huizing, Geert Boer en Jan Stolt.

Een woord achteraf ..

Het samenstellen van dit fotoboekje zou onmogelijk zijn geweest zonder de medewerking van heel velen. In de eerste plaats waren dit inwoners van de dorpen waarover dit werkje gaat. Het gepubliceerde fotomateriaal- en nog veel meer- kwam uit hun laden en dozen te voorschijn. Spontaan stelde iedereen zijn of haar plaatjes voor het doen verschijnen van deze uitgave beschikbaar.

Een foto zonder toelichting is als een huis zonder dak. Verbluffend was het aantal mensen dat voorvallen uit een lang vervlogen verleden ook nu nog tot in de kleinste details kan herinneren. Samen met het in het archiefvan de gemeente Westcrbork, het Rijksarchief en andere verzamelplaatsen aangetroffen document air materiaaI, vormen hun verhalen de basis van de bij de toto's geplaatste tekst. Bijzondere dank gaat verder uit naar leden van de Historische Vereniging Gemeente Westerbork die - elk op eigen terrein - eveneens hun medewerking verleenden. Met name dient hier de persoon J. Bijkerk vermeld te worden, die een heel groot gedeelte van het fotomateriaal heeft geleverd.

Ondanks de zorg waarmee deze uitgave werd omringd kan het bijna niet anders of ook in deze terugblik zullen aandachtige lezers onjuistheden tegenkomen. Bij voorbaat hiervoor onze verontschuldigingen.

De schrijvers

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek