Westknollendam in oude ansichten

Westknollendam in oude ansichten

Auteur
:   A.F. Neuhaus
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2053-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westknollendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-

-

35. Deze omgeving is in vergelijking met to en onherkenbaar veranderd. Het is een gezicht op het nu zogenoemde Harko-terrein of wei het "schiereiland van Westknollendam". De hier zichtbare opstallen, de boerderij van Siem de Jong en oliemolen "De Bakkker", zijn al lang verdwenen, In de verte ontwaren we in de Starnmeer de boerenplaats van Dirk Koster. En wanneer de jeugd op S10 Maarten vrije overvaart genoot, liepen ze helemaal naar deze boerderij toe om er een hele cent op te halen! Links nog een stukje van de scheepswerf van Piet Gorter. Niets duidde er in die tijd op dat hier nog eens woningen zouden komen, maar het onverrnijdelijke gevolg was weI dat het er niet mooier op is geworden.

36. We naderen nu het punt waar de Dorpsstraat gaat doodlopen en waar gedurende vele jaren een voetveer de verbinding onderhield met de oostkant. Op deze haarscherpe foto van omstreeks 1906 kunnen we weer een flink aantal Knollendarnmers terugzien. We beginnen links, staand achter het hek:

Jacob Jan Groot, Marijtje Gorter, Freek Gorter, Diet Gorter, Meindert Heertjes, Jan Helling, Jan Wiepjes, Arie Starn, helemaal achteraan Jansje Klijn-Verwer, Piet Klijn (kastelein), vervolgens Piet Koeman, Reindert Of man, Jan Starn en geheel rechts (met de pijp) Jaap Groot. Hij was volgens zeggen de oud-watermolenaar van de poldermolen. De jongens, leunend over het hek, zijn: Jan Hildering, Cor Stroobach, Cor Ofman en H. Stroobach. Tussen Meindert Heertjes en Jaap Groot in staan drie grappenmakers: dat zijn Arie Of man, Gerrit Dik en Klaas Of man. De twee benjamins vooraan zijn Cor Starn en Maartje Starn, kroost van Jan Starn.

37. Jarenlang was ,,'t Zwaantje" een gewaardeerd honk van de toneelvereniging TOP. In 1912 of daaromtrent is dit plaatje geschoten, waarop staan afgebeeld, zittend van links naar rechts: Dirk Kelder, Dirk Hos, Ma de Jong en Aaltje Besse. Staand: Klaas Hos, Alida Koene, Antje Besse, Klaas de Jong, Jacob Slooten, Piet Balk en Dirk Koene. En nog steeds neemt "Tot Ons Plezier" een vooraanstaande plaats in bij het culturele dorpsleven. En nog altijd trekt men een volle zaal, nu in het dorpshuis "De Noorddam".

38. "De Zwaan" van bovenaf gezien, terwijl kastelein-overzetter Davids z'n roeiwerk met bedrevenheid verricht. Meer dan drie eeuwen staat ,,'t Zwaantje" als een trouwe wachter aan de Togtsloot. Eens een belangrijk trefpunt voor de Knollendammers, waar in de gelagkamer "boelhuis" werd gehouden, maar ook gezellig werd gepandoerd en gebiljart. En waar natuurlijk ook de laatste dorpsnieuwtjes de ronde deden ... De tijd heeft echter ook bij ,,'t Zwaantje" niet stilgestaan. De pleziervaart heeft nu een gans andere bestemming aan het cafe gegeven. Maar ja, er is eigenlijk zoveel in Westknollendam veranderd. We zijn er op onze wandeling immers getuige van geweest!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek