Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. In het pand van de Rijks Vetsmelterij aan de Overtoom zat vroeger transportbedrijf J. Schreurs. Hier is een foto van dat bedrijf en weI aan de achterzijde van het pand, aan de Veldweg. Het personeel dat op de foto staat is, van links naar rechts: Klaas Holstvoogd, Klaas Lenslink en Kees Veen. Het bedrijf is na de Tweede Wereldoorlog overgenomen door de schoonzoon van Schreurs, Evert Molenaar. Dit bedrijf van Molenaar is daarna verhuisd naar Zaandam. Dit bedrijf is enkele jaren geleden overgenomen door een ander transportbedrijf.

10. Een foto van de dijksloot uit 1911, die een beeld geeft van de Westzaanse bedrijvigheid. Links twee personeelsleden van schildersbedrijf P. Volger. De schilder links is C. Sol, bezig met het schilderen van een houtloods. De andere schilder is H. Schram; hij is aan het letter zetten op een dekschuit. Over deze firma vinden we meer bij foto 15. De terreinen en loodsen op de foto behoren toe aan houthandel Rot, nu Rote genaamd. Enkele personeelsleden van de houthandel zijn ook te zien op de foto. De schuiten waren eigendom van scheepsbouwer W. Krom. Deze verhuurde de schuiten en had er zo'n zestig in omloop bij boeren en bij deze houthandel. Links staat het huisje van Krom. Hier bevindt zich nu de werf van bouwbedrijf W. Dijkema. De lange houtloods rechts is nu nog aanwezig.

11. Hier is dan de scheepswerfvan W. Krom omstreeks 1905. Zoals bij de vorige foto stond te lezen, had hij zo'n zestig schuiten in de verhuur. Op de foto staat het echtpaar Krom met hun beider zoons, allen druk aan de arbeid. Van links naar rechts zien we:

Willem Krom sr., Willem Krom jr., Grietje Krom-Mol en de oudste zoon Siem Krom. Dit bedrijfje werd overgenomen door zoon Willem, die, op zijn beurt, de zaak overdeed aan zijn zoon Willem. Deze is omstreeks 1970 met de zaken gestopt. Daama heeft Rob Grinwis er nog een scheepswerf gehad, maar deze verhuisde enkele jaren geleden naar de Oostzijde in Zaandam. Siem Krom begon een eigen scheepswerf aan de Kanaaldijk, die werd overgenomen door zijn zoon. Op de plaats van de scheepswerf van de foto kwam het erf van bouwbedrijf W. Dijkema.

12. Een ansichtkaart van de wipbrug. Nog niet zo'n oude, maar weI een bijzondere. De houten brug is hier al vervangen door een ijzeren brug. Links het woonhuis van De Graaf. Dit heeft plaats moeten maken voor de voormalige melkhandel van de gebroeders Schoen. Achter de brug het huis en de timmerschuur van P. Velthuys. Deze timmerschuur werd gebouwd als boerderij en heeft later nog voor enkele doeleinden gediend, onder andere als sigarenmakerij. De schuur kwam aan zijn eind in 1972 wegens sloping. Nu vindt men op het erf een klein parkeerplaatsje. Rechts de tegenwoordige snackbar "De Wipbrug", Op de achtergrond nog de huisjes van het verdwenen buurtschap "Klein Engeland".

13. Dit is waarsehijnlijk een van de oudste foto's van Westzaan, nog v66r 1880. Men ziet de houten wipbrug met reehts daarvan een lege plek, waar men nu snaekbar "De Wipbrug" aantreft. Vroeger diende dit onder andere als pension van Stuurman. De vlag op de brug reehts was ter gelegenheid van de opening van de stoornzagerij "De Adelaar". Deze was in de plaats gekomen van de in 1875 verbrande houtzaagmolen "De Huismusch", Achter de brug ziet men van links naar reehts het woonhuis en de schilderwerkplaats van P. Volger, tegenwoordig van T. Sol. Reehts daarvan het spuithuis, dat men herkende aan de lange slangenmast. Op deze plek is in 1981 een nieuwe brandweergarage gebouwd. Terug naar het oude stekkie dus! Dan het huis van Havik, nu bewoond door C. op den Velde. Reehts nog een huis aan het Muskepadje, waarin Brouwer heeft gewoond. Dit verdween een twintigtal jaren geleden.

14. Op 12 augustus 1875 verbrandde de houtzaagmolen "De Huismusch" van houthandel Pieter de Lange. De windbrief werd verkregen op 18 maart 1790. Eigenaar was toen Adriaan de Lange. De molen was met houten spanen betimmerd. Voordat deze molen werd gebouwd, stond er op zijn plaats een andere houtzaagmolen. Deze was van het type paltrok en heette eveneens "De Huismusch", Deze molen werd gebouwd in 1683, eigenaar was toen Gerrit Blaeuw Czn. De molen stond aan het naar hem genoemde Muskepadje. Na de brand van de molen werd er een stoomzagerij gebouwd, genaamd "De Adelaar". Zo'n veertig jaar later kwam hij in handen van Pieter Rot. Deze houthandel groeide in de loop van deze eeuw uit tot wat nu houthandel Rote is. De oude zagerij is omstreeks 1960 buiten werking gesteld en gesloopt. De grote balkenhaven werd zo'n tien jaar later gedempt om de houtopslag te vergroten.

15. Op deze van 1922 daterende foto staat links Cor Sol en rechts Hein Schram. Ze hadden samen een schildersbedrijf genaamd "Schram en Sol". Op deze foto zijn ze bezig met het schilderen van het huis van Bes, tegenover de Zuiderschool. Nu is dit bewoond door de familie Sman. Het schildersbedrijf werd in 1883 opgericht door Pieter Volger, die een huis mettimmerwerkplaats kocht van timmerman Geils en daar zijn bedrijfvestigde. In 1919 werd het bedrijf overgenomen door de twee bovenstaande meesterknechten. Enkele jaren daarna stapte Schram uit de zaak. Later werd het bedrijf overgenomen door de zoon van Sol en werd de naam veranderd in schildersbedrijf Sol. Deze firma is tegenwoordig nog steeds op het aloude adres gevestigd en bestaat in 1983 dus honderd jaar.

16. Een mooie ansichtkaart, die ongeveer zestig jaar oud is. Links het verenigingsgebouw, toen fungerend als kerk. Ook is het in gebruik geweest als stalhouderij. De laatste jaren echter was het in gebruik als smederij van Jansen en is zodanig verbrand in 1975. Heden is op deze plaats een werkplaats te vinden, waarin schildersbedrijf Staal is gevestigd. Rechts het nog bestaande dubbele woonhuis Zuideinde 56-58. Op de achtergrond de huizen van het straatje dat algemeen bekend staat als het "Kouwe Aardappelpadje". Op de foto staan (van links naar rechts) nog de volgende personen: eerst een onbekende, dan W. Krom, W. Grinwis, J. Grinwis en M. Mooy.

17. Op deze foto houtzaagmolen "Het Klaverblad" met links een van de eerste huizen van het "Kouwe Aardappelpadje". Deze huizen werden gebouwd omstreeks 1910 en men vindt het nu als Zuideinde 78-80. De molen werd gebouwd in 1861, maar stond toen nog ten zuiden van het Watermolenpad. In 1870 werd hij aangekocht door houthandel Dekker, die hem naar de zuid haalde. Daarna is hij nog eigendom van Beumer en Havik geweest, Daarna is hij vele jaren in bezit geweest van de firma Dresselhuizen. In 1942 werd hij ten slotte gesloopt, nadat hij sinds 1933 met een roede had gestaan. Het naambord van de molen ging toen naar de oude eigenaar, houthandel Dekker. De schuur, die bleef bestaan, werd pas gesloopt in 1972 door de tegenwoordige eigenaar M. Mooy. Dit gebeurde om plaats te maken voor twee nieuwe loodsen, waarin ruimte wordt verhuurd aan verschillende bedrijven. Rechts staan twee loodsen die samen pakhuis "Het Zwanennest" vormden. Deze werden gebouwd op het erfvan zaagmolen "De Jonge Zwaan", die werd gesloopt in 1742.

18. De dijksloot omstreeks 1895. De houtindustrie was hier op deze foto als flink uitgedund, want rond 1850 vond men hier langs de dijksloot zeker nog zo'n tien molens. Links staat de schoorsteen van stoomzagerij "De Primus". Deze zagerij was eigendom van houthandel Dekker, die voor de eeuwwisseling naar Zaandam verhuisde. Verder zien we links houtzaagmolen "Het Vliegend Hert". Deze molen was van het type paltrok. Hij verdween in 1904 door sloping. Rechts houtzaagmolen "De Groene Jager", verbrand op 8 mei 1907. Eigenaar was toen de firma C. Kettenis. Het erf van de molen werd bebouwd met woonhuizen, die de Groene Jagerstraat vormen. Deze molens hadden in de vorige eeuw als eigenaar A. Buys. Deze woonde in het huis dat rechts op de achtergrond staat. Dit huis bestaat nog en heeft nu als adres Zuideinde 81.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek