Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een luchtfoto van het Zuideinde uit 1930. Op de voorgrond het terrein van de firma Dresselhuizen met molen "Het Klaverblad". Aan de westkant van de straat de terreinen van houthandel Rot. Hier waren later onder andere transportbedrijf Kalf en bouwbedrijf P. Schutte gevestigd. Ook kunnen we de huizen van Kalf, Hartog, Folmer en de boerderij van "rooie" Kees Waal herkennen.

20. Dit praehtige huis, gebouwd in de aehttiende eeuw, stond op Zuideinde 118. Vroeger woonde hier oliehandelaar Dekker, die onder andere op Nauerna en Vrouwenverdriet molens had. In 1929 werd het huis gekocht door Th. Hartog, beter bekend als "Bokken Thijs", Deze staat ook op de foto, samen met zijn vrouw en twee van zijn zoons. Links staat zijn zoon Henk en rechts Jaap Hartog. Piet Hartog is na zijn vader in het huis gekomen en heeft er jaren in gewoond. Op 15 november 1977 brak er brand uit, waarbij de gehele bovenverdieping uitbrandde. Het restant werd enkele maanden later gesloopt door eigenaar L. van Sas, Deze bouwde op de vrijgekomen grond een nieuw huis in dezelfde stijl.

21. Dit huis werd in de vorige eeuw bewoond door E.C.C. Dekker. Het werd gebouwd in 18?4. Later woonde dominee Van Dokkum in dit huis. Deze dominee kwam in 1936 in het nieuws, omdat hij het slachtoffer was van een overval. Twee mannen drongen binnen in het huis en overmeesterden de huishoudster, mejuffrouw Staal. Daarna wilden zij er met de buit vandoor gaan, maar enkele moedige Westzaners versperden de weg, waardoor de overval werd verijdeld. Na de dominee kwam het huis in handen van timmermanszoon J. Kalf, die hier een transportbedrijf begon. Later werd het woonhuis ingericht als kantoor van de firma Kalf. In 1980 verhuisde transportbedrijf Kalf naar Zaandam. In hun plaats kwam hier antiekhandel Anport.

22. Houtzagerij "Primus" van houthandel Dekker. In 1680 zaagde Jan Dircksz. Dekker met twee mo1ens, "De Jonge Dekker" en "De Oude Dekker". In 1730 waren deze molens in handen van Gerbrand Dekker. Zijn kinderen voe1den zich meer tot de graan- en oliehandel aangetrokken. Deze handel werd door de volgende generaties Dekker doorgevoerd, tot men omstreeks 1890 de zaken liquideerde. In 1845 werd weer voor de houtzaken gekozen, toen J. Dekker paltrok "Het Witte Schaap" aankocht voor een van zijn zoons, J. Dekker jr. In 1870 nam de houthande1 de overgep1aatste molen "Het Klaverblad" in gebruik. In januari 1880 werd vergunning aangevraagd voor de bouw van een stoomzagerij. In juli 1880 werd de fabriek in gebruik genomen en de motor kon toen tien pk leveren. In 1881 waaide de dertien meter hoge schoorsteen om en bijna het gehele gebouw werd vernield. Het werd opnieuw opgebouwd en deze zagerij staat op de foto. Na de zoon van J. Dekker Jzn., werd het bedrijf in 1887 overgenomen door zijn twee zoons, J.A. en E.C.C. Dekker. Acht jaar later verhuisde het naar Zaandam. Van "De Primus" was slechts een zaagraampje de moeite van het overbrengen waard. In 1916 werd dezagerij afgebroken, die na de verhuizing voor opslag was gebruikt. In 1918 werd de grond verkocht aan Jac, Schipper en Co.

23. In 1861liet houthandelaar Evert Dekker een grote villa bouwen op de plaats van twee houten huisjes. De villa was echter geen lang leven beschoren, want in 1886 werd het pand te koop aangeboden voor de sloop. Koper was de Zaandamse houthandelaar Jan C. van Wessem. Hij behield het huis, maar verkocht het op zijn beurt in september 1889 aan Klaas Schoen. Deze was eigenaar van cafe "Overtoom". Pas toen werd het huis gesloopt, terwijl het nog geen dertig jaar oud was. In 1893 verkocht hij de grond door aan zijn zoon Piet Schoen. Deze bouwde het op de foto staande huis. Het werd gedeeltelijk gebouwd op de fundering van de oude villa; gedeeltelijk omdat het oude huis veel groter was dan het nieuwe. Na Schoen kwam het in handen van zijn schoonzoon D. Folmer, die hier een lakfabriek stichtte. In 1921 werd de voorgevel hoger opgetrokken. Nu woont hier op Zuideinde 140 de familie J. Folmer.

24. We zijn aangekomen bij de brug over de Bakkersloot, beter bekend als het bruggetje bij Band, voorheen het "Witte Kluffie". Rechts staat het huis van kaashandelaar D. Schipper, toen nog in volle glorie. Nu staat dit er zeer verwaarloosd bij. Links het huis dat plaats heeft moeten maken voor het huis van rijwielhandelaar L. Band. In dit huis woonde vroeger onder anderen visser J. Kalf, die mogelijk in de boot zit die in de wegsloot ligt, Daarna het huis van dominee Stuyvenberg, tegenwoordig bewoond door de familie Brandse.

25. Op zaterdagmorgen 21 oktober 1922 verbrandde de molen "De Grote Sint Jacob". Deze molen, meestal kortweg "De Sinter" genoemd, was ingericht als balkenzager en was van het type paltrok. Hij werd gebouwd in 1791 op het terrein waar nu de touwslagerij Kalf is, ten noorden van de ijsbaan. De brand zou zijn ontstaan door het broeien van zaagsel. De molen stond al gauw in Iichterlaaie en het enige dat restte na de brand was een hoop smeulend brandhout. De molen was toen eigendom van de erven G. Havik, Het jaar voor het verbranden waren er plannen om de molen over te plaatsen naar het toen pas geopende Openluchtmuseum in Arnhem. De man die we op de foto zien is kaasfabrikant Daan Schipper. Hij woonde in het huis dat nu eigendom is van S. van der Zee. Hier begonnen, omstreeks 1910, de broers Daan en Anton Schipper een kaasfabriekje. Dit is uitgegroeid tot de kaasfabriek D. en A. Schipper, nu gevestigd aan de Overtoom.

t

26. Maandag 30 januari 1950 werden de nationale kampioenschappen kortebaan voor heren verreden. IJsclub "Lambert Melisz" organiseerde in Westzaan deze wedstrijden. Duizenden mensen kwamen dit spektakel bekijken en zagen een kampioenschap dat eens een keer niet door een Fries werd gewonnen. In plaats daarvan zag men de Noordhollander Nan Rotgans op het nippertje winnen van Theo Janmaat. De "Burger IJsclub Lambert Melisz" viert dit jaar zijn vijfenzeventigjarig bestaan. Op 25 februari 1907 werd deze vereniging opgericht.

?

27. We zijn hier ter hoogte van de ingang van 't Hoenstraat gekomen. Links staat het tolhuis. Dit tolhuis werd bewoond door vier gezinnen, onder anderen De Jong en Band. Het heeft in het begin van de jaren zestig plaats moeten maken voor de ingang van de 't Hoenstraat. Op de weg zien we de tal. Ais men van de noord naar de zuid ging, moest men bij het tolhek de tol betalen. Deze tol heeft standgehouden tot in de jaren twintig. Reehts zien we het huis dat gerestaureerd is en bewoond wordt door H. Sehol. Hiemaast is later een stenen huis gebouwd, waar nu W. Tuyn woont. Op de voorgrond staat de brug die naar het erf van eierenboer Prins leidde. Nu zit antiekhandelaar "Roel Antiek" daar.

28. Een kaart uit 1932, waarop rechts het huis staat waarin wasserij Zonneveld zat. Vroeger was hier een stalhouderij van H. Bronke. Nu is kistenfabriek W. de Boer hier gevestigd. Daarnaast het huis met de mooie Zaanse geve1 waarin nu a1 jaren1ang Poel woont. links het huis waarin vroeger W. Rot woonde. Deze was directeur bij houthandel Rot. Nu is in dit huis Lenza Sportkleding gevestigd. De man die met de ijskar rijd t is ijsboer Cor Kit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek