Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Het Laantje bij de Zuider Vermaning in 1947. Links het huisje waarin de beide wijkzusters Kanters en Grevelingen hebben gewoond. Dit huisje, dat een versierde voorgevel had, werd gesloopt in 1964. De handkar op de foto behoorde toe aan de koster van de kerk, de heer Kwist. Op de achtergrond een stukje van de boerderij van Bes, Het woonhuis van deze boerderij werd gesloopt in 1968. De hooiberg bestaat nog steeds.

30. Een ansichtkaart van boekhandel Rem, waarop men kan zien dat alles in weinig tijd toch veel kan veranderen. Links staat het huisje van de beide wijkzusters, dat ook op de vorige foto te zien is. Daarnaast zien we de bakkerij van M. Goldberg. Voor Goldberg zat hier bakker Glas. Vroeger deed dit pand dienst als Zuiderschool; het is gesloopt in 1979. Nu vindt men daar een nieuw huis, geheel gebouwd in Zaanse stijl. Rechts van de bakkerij staan de voormalige pandjes van de bekende antiekhandelaar "Roel Antiek". Deze zijn in 1980 door sloping uit het dorpsbeeld verdwenen. Mede door demping van de wegsloot is hier het dorpsgezicht voorgoed verdwenen.

31. Lattenzager "De Veldmuis", beter bekend als "De Kikkert". Hij kreeg zijn windbrief in 1689 en was oorspronkelijk snuifmolen. De laatste eigenaar was de firma, P. Kee, die de molen al in 1850 in bezit had. Hij werd in 1916 tot stellinghoogte afgebroken. Vanaf toen werd het werk overgenomen door een elektromotor. De kap van de molen werd naar het buitenland verkocht en werd ingescheept. Dit was tijdens de Eerste Wereldoorlog en de boot die de kap aan boord had werd getorpedeerd. Het bedrijf van Kee werd in 1977 opgeheven. De oude molenschuur bestaat nog en staat aan de Veerzagersloot. De brug over deze sloot is nu nog bekend als de "Kikkertse Kluft".

32. Dit is een foto van de Zaanse fotograaf H. Los, die vorig jaar kwam te overlijden. We zijn hier aangekomen in de J.J. Allanstraat. Dit huis werd bewoond door baggerman Maarten Mooy. Zijn zoon Maarten had later dit huis in handen en begon hier een slopersbedrijf. Later verhuisde hij naar het Zuideinde, naar het terrein van de firma Dresselhuizen, waar eens molen "Het Klaverblad" stond. Op de foto is het huis nog in de oude staat. Zo'n twintig jaar geleden werd het geheel verbouwd en in dezelfde staat opgezet. Nu woont hier de familie Bron. Rechts staat nog een gedeelte van de boerderij van Bes. Deze boerderij is eveneens verbouwd en tot woonhuis gemaakt. Het wordt nu bewoond door de familie H. Jongewaard.

33. De winter van 1929 was een zeer strenge winter en daardoor kwam dit beeld tot stand. Hier arren, met een echte ouderwetse arresIee, op de Zwemmersloot (van links naar rechts) de voIgende personen: G. Schoen, diens echtgenote T. Schoen-Schaft en J. Schoen. De heer G. Schoen, die dit jaar op vierennegentigjarige Ieeftijd kwam te overIijden, woonde op de boerderij "De Tijd Zal 'T Leren", Deze boerderij zien we op de foto op de achtergrond. J. Schoen boerde op het Zuideinde, in de boerderij waar L. Bax nu zijn boerenbedrijf heeft.

34. Hier is de boerderij "De Tijd Zal 'T Leren". Deze boerderij werd gebouwd in 1906, zoals men kan lezen in de dakpannen. De boerderij werd gebouwd voor Simon Schoen. Deze deed de boerderij later over aan zijn zoon Gerrit Schoen, die op de vorige foto te zien is. Nadat Gerrit Schoen er in de jaren vijftig wegging, kwam de laatste bewoner, J. Hartog, er te wonen. Nadat de heer Hartog er nog zo'n zeven jaar had gewoond, werd de boerderij gesloopt. Daarna werd er een blok van vier woningen gebouwd, die als adres Allanstraat 65 tot en met 71 hebben.

35. Molen "De Veldbloem" aan het Roggebloempad. Deze molen, beter bekend als de "Mosterdmolen", werd gebouwd in het begin van de vorige eeuw, voor rekening van winkelier Dirk Kat. Deze genoot grote bekendheid om de goede kwaliteit mosterd. Latere generaties Kat hebben de bereiding van Zaanse mosterd nog lang voortgezet. Nadat hij enkele jaren stil had gestaan en zo langzamerhand een bouwval was geworden, werd de molen in 1930 afgebroken. Zijn standplaats vindt men achter Allanstraat 84. Op de achtergrond ziet men nog de schuur van oliemolen "De Roggebloem", die verbrandde in 1898. Zijn schuur bleef echter gespaard en werd als malerij ingericht. Deze verbrandde in 1942 en die brand staat bekend als de lastigste in de Westzaanse geschiedenis. Dit omdat het vuur in die oorlogsdagen van verre te zien was.

36. Een schitterende, oude foto, genomen ter hoogte van waar nu betonboringbedrijf Schoen en Floore is gevestigd. Een mooie, duidelijke opname van omstreeks de eeuwwisseling. Links staat de grutterswinkel van W. Harrewijne. In het noordelijkste gedeelte van dat huis woonde K. Bakker. Dit pand bestaat nog steeds, maar is door verbouwingen sterk van uiterlijk veranderd. Er zit nu een stenen voorgevel in en aan de zuidkant werd het huis verlengd. Rechts zien we het huis waarin J. Schoen Szn. woonde. Dit huis verdween en werd vervangen door een stenen huis, waarin nu J. Schoen Jzn. woont. Dan in het midden een huis; hier heeft jarenlang de familie J. Sol gewoond. Dit huis is dit jaar (1982) gedeeltelijk verbouwd. De brug die bij dit huis staat leidde naar het Roggebloem sp ad.

37. In dit huis woonden vroeger de families Havik en Bosman. Achter dit oude Zaanse huis stond een hooiberg, die nu nog aanwezig is. Dit huis diende als dubbel woonhuis. Het voorste gedeelte was een gedeelte en het achterste gedeelte met het "goedjaarsend" was het tweede woonhuis. Zo'n goedjaarsend was vroeger een soort statussymbool: Dit betekende namelijk dat als iemand goede zaken had gedaan, hij een stuk aan zijn huis liet bouwen. Men ziet dit nog veel aan de Gortershoek te Zaandijk. Ongeveer vijfentwintig jaar geleden werd dit huis geheel verbouwd. Het goedjaarsend werd gesloopt en het andere gedeelte werd vernieuwd. Dit bestaat nog steeds en is nu bijna geheel van steen. Links de huizen van K. Hartman en het dubbele woonhuis van onder anderen Van 't Hof en K. May.

38. Een kaart van omstreeks 1925. We zijn hier over de brug bij bakker Smit aangekomen en kijken vanaf deze brug naar het noorden. Links zien we een aantal oude, houten huisjes staan. Hierin heeft onder anderen Baayens gewoond. Hier vinden we tegenwoordig het huis van melkboer J. Hotting, Daarnaast zien we het winkeltje van Havik staan; hier is nu het nieuwe dorpshuis in aanbouw. Rechts staat de boerderij van boer Zonderland. Later woonde Th. Spijkerman hier en deze heeft de boerderij laten slopen. Nu vinden we hier een bungalow. Verder zien we de nog steeds bestaande boerderij van Kleyn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek