Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. We zijn hier aangekornen ter hoogte van J.J. Allanstraat 148, die u rechts op de foto ziet, Vroeger was dit de werf van Dirk Stuurman, toentertijd een populaire figuur in het dorp, In 1920 kocht de heer W. Staal, de huidige bewoner, het pand. Links onder de bornen het dubbele woonhuis nurnrner 159-161, waarin eertijds onder anderen de families Grin en Hoeven woonden. Ornstreeks 1970 werd het pakhuis P3 eigendorn van K. van der Brink. In 1982 rnoest dit plaats rnaken voor de bouw van een nieuw woonhuis in Zaanse stijI. Verderop zien we de boerderij van onder anderen Slooten. Deze werd in 1980 gerestaureerd en wordt nu bewoond door de familie P. Vonk,

Groete ui t Westzaa:n.

40. Deze kaart werd uitgegeven rond de eeuwwisseling en we zijn aangekomen bij meubelfabriek "De Valk". Links een huisje dat nu nog aanwezig is. In het midden het huis "De Kroft", dat het laatst bewoond werd door de familie E. Smit. Het huis moest later gesloopt worden, maar men hield op 27 augustus 1967 een brandweeroefening in dit huis die uit de hand liep. Er werden poppen neergelegd en het vuur werd aangestoken. Dit gebeurde echter zo goed dat er van het hele huis niets meer te redden viel. Dan zien we rechts het woonhuis waarin vier gezinswoninkjes ondergebracht zaten. Het werd gesloopt in de jaren vijftig. In 1981 werd het echter weer opgebouwd, geheel in de originele staat. Dit gebeurde naar tekening van architect Hans Valk, die zelf in dit huis woont en tevens zijn kantoor hier ondergebracht heeft.

G.roeten uit Westzaan.

41. Van dit plekje is tegenwoordig nog weinig terug te vinden. We kijken nu naar het zuiden. Links een huisje dat plaats heeft moeten maken voor het huis van metselaar Jan Buys. In dit huis woont nu de familie Valko Rechts het nog bestaande huisje, dat ook op de vorige foto te zien is. Vroeger was dit bewoond door Mol, de schilder. Daarnaast staan drie huisjes die het veld moesten ruimen voor een parkeerplaatsje. Het pand daarnaast bestaat ook nog en dit is nu kapperszaak De Beus, Vroeger was hier kapper A. Lienos gevestigd,

42. Een foto van nabij het Koperenbergse pad, tegenwoordig de Jonge Dolfijnstraat. De brug op de voorgrond leidde naar dit pad. In het huisje links woonden S. Grootes en C. Grootes. Het huisje daarnaast is onder anderen bewoond door C. Visser. Deze huizen zijn gesloopt om plaats te maken voor het huis van K. van der Brink. Dan zien we daarnaast het nog bestaande huis van D. Schoone. Vervolgens het eveneens nog bestaande huis van H. Havik. Uiterst rechts zien we nog een gedeelte van het huis van Blokdijk, eens ook een mooi Zaans huis.

43. Hier is dan het op de vorige foto genoemde Koperenbergse pad. Die eigenaardige naam had het pad te dank en aan de molen die u op de foto ziet. Dit is molen "De Jonge Dolfijn", alias "De Koperenberg". Hij kreeg zijn windbrief in 1695 en de molen was toen papiermolen. De bijnaam had de molen te danken aan het feit dat de eigenaar, Jan Claasz. Cleyn, en de molenbouwer het niet met elkaar eens konden worden tijdens de bouw van de molen. Toen de molen af was, betaalde Cleyn de molenbouwer uit in kopergeld. De molen werd afgebroken in 1900 en te Joure (Fr.) weer opgebouwd. Daar is hij in 1972 geheel gerestaureerd, nadat hij in zeer vervallen staat verkeerde. De molen, die in Westzaan later als pelmolen fungeerde, is nu ingericht als korenmolen en nog steeds in werking te bewonderen. De sloot op de foto is nu een stuk smaller geworden. Rechts het pad waar nu de weg naar de begraafplaats is aangelegd. Deze weg is dus genoemd naar de echte naam van de molen. Links de boerderij van Hotting.

44. Pelmolen "De Duinmeyer" bestond al in 1682 en was toen ingericht als oliernolen, Later werd hij pelmolen en ten slotte werd hij gebruikt voor het fabriceren van het wereldberoemde Molenaar's Kindermeel. Deze begon zijn zaak in 1888, toen hij de molen aankocht. In 1911 werd de nieuwe fabriek aan de Nauernasche Vaart in gebruik genomen en de molen kwam stil te staan, Zijn dagen waren toen geteld en de molen werd ten slotte gesloopt in 1912. Zijn standplaats vinden we tegenwoordig terug achter de voormalige blauwselfabriek aan de naar hem genoemde sloot. In het land ligt nog de fundering van het later aangebouwde machinehuis.

45. Deze ansichtkaart werd op 9 juli 1900 verstuurd. Hier is pas goed te zien wat voor mooie panden Westzaan rijk was. Rechts de woningen die behoorden bij de blauwselfabrieken van Avis, opgericht in 1701. Ze hebben plaats moeten maken voor de uitbreiding van de fabriek. Deze fabriek staat er nu nog, maar het bedrijf van Avis is verleden tijd. Links het huisje dat dit jaar gerestaureerd werd. Hierin woonde vroeger Mulderij. Daarnaast zien we de huidige bakkerij van Smit en vervolgens het huis waarin onder anderen De Gunst woonde.

46. Een plaatje van voor de eeuwwisseling, halverwege de fabrieken van Grootes en Avis. Links zien we het dubbel woonhuis, waarin onder anderen de families De Gunst en Smit hebben gewoond. Dit huis is gesloopt en hier vindt men nu een blok van vier woningen. Daarnaast zien we het huis van G. Havik. Hier is nu de bloemen- en plantenhandel van Hans en Leonne Albers. Verder zien we het cafe van Hartman. Dit bestaat nog steeds en is nu ingericht als woonhuis. Daarnaast het huis van Peereboom. Rechts tussen de bomen zien we de nog steeds bestaande huizen.

47. Een foto uit 1927 met daarop het huis van Crok. Dit huis is nu verdwenen door sloping. Het heeft plaats moeten maken voor de bungalow die op nummer 337 staat. Op deze foto zien we (van links naar rechts) de volgende personen staan: Cor Crok, Neeltje Crok-van der Helm, Gre Hetteling-Reyne en Brechtje Crok-van der Helm. Op haar arm zien we ten slotte Jaap Crok.

48. Zo zag omstreeks 1860 de cacaofabriek van Grootes eruit. In 1825 begon men met de cacao- en chocoladefabricage en werd de afgebeelde molen gebouwd. Deze molen, "De Paradijsvogel", ook wel "De lange Dirk" genoemd, heeft vijftig jaar gemaIen. In 1875 werd hij tot stellinghoogte afgebroken en werd het werk machinaal overgenomen. De fabriek werd daarna nog verschillende keren uitgebreid. In 1925 werd de Zaanstreek opgeschud door een grote brand bij Grootes en er ontstond een grote schade. Met deze brand, die een grote modernisering te weeg bracht, verdween ook de schuur en onderbouw van de voormaIige molen. Het bedrijf van Grootes is in 1969 ter ziele gegaan en weer verdween een gedeelte van onze eens zo grote Westzaanse bedrijvigheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek