Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een foto van omstreeks 1900 van de J.J. Allanstraat en we kijken in noordelijke riehting. Reehts zien we een mooi Zaans huis staan. Dit is verdwenen door sloping en hier vinden we tegenwoordig het stenen woonhuis nummer 322. Daarnaast zien we, vaag tussen de bomen, het huis met de rijk versierde gevel van Meeuwse staan. Links was vroeger het zogenaamde bosje van Bartels. Dit was een grate tuin met een grote vijver. Hier vinden we nu een aantal stenen woningen. Links staat nu nummer 397.

50. Een plekje waar eigenlijk niet zo veel veranderd is, behalve dan dat de wegsloot is verdwenen. We zijn hier aan het einde van de J.J. Allanstraat, even voor de Weelbrug. Links het pand dat nu al weer jaren in gebruik is bij kapper G. Plooyer. Vroeger was dit een winkeltje van P. Steijn. Verderop zien we de huizen die net voor de Weelbrug staan, Rechts zien we het huis van slager G. Poppes, dat enkele jaren geleden zo prachtig gerestaureerd is. Dit is een waardevol bezit voor het Westzaanse dorpsgezicht. Dit pand, dat werd gebouwd in de achttiende eeuw, is ook nog bewoond geweest door Hendrik Sol. Deze was doodgraver van beroep. Naast dit huis vinden wij het Relkenpad, dat naar molen "Het Prinsenhof" leidt. Dit pad werd genoemd naar de eerste eigenaar van de molen, Cornelis Relk. Verder zien we tussen de bomen het huis nummer 382, dat gebouwd werd in 1744 op de plaats van een afgebrande woning. In dit huis hebben als bekendste bewoners J.J. Allan en kunstschilder Willem Jansen gewoond.

51. Zo zag de Weelsloot eruit omstreeks 1890. We kijken van de Weelbrug af naar het westen. Rechts zien we de timmerschuur van firma S. Mes en Zonen. Links een fraai schuurtje met een boenwalletje aan de sloot. Daarachter het nog bestaande huis nummer 473. Hierin heeft jarenlang de familie Meester gewoond. Op de achtergrond zien we watermolen "De Guit", die ten gevolge van blikseminslag op 13 oktober 1899 verbrandde.

·e.~··'T';,·.~.

~~. r:..:· ?.?

. , ..

. ,

, ,

r

r. P. Steijn.

52. Ret openbaar vervoer ging rond de eeuwwisseling per boot. Deze bootdienst werd opgericht in 1893 en onderhield op een geregelde tijd een afvaart naar Koog aan de Zaan. Deze boot, de "Burgemeester Ferf" geheten, had zijn aanlegplaats in de Weelsloot, naast het huis van Tip, nummer 386. Later werd er een tweede boot aan toegevoegd, die eenvoudig "Burgemeester Ferf 2" heette. Deze boot staat op de kaart afgebeeld in de Weelsloot bij zijn aanlegplaats. Zo'n boottocht duurde ongeveer twintig minuten. In 1915 werd de bootdienst ten slotte opgeheven wegens de komst van een autobus. Op de achtergrond zien we de drukkerij van Van Dijk en Allan, opgericht in 1894. Door nieuwbouw in 1963 moest de oude drukkerij wijken en werd deze overgebracht naar de Zaanse Schans.

53. Een foto van de Weelbrug. Deze brug werd in 1955 vervangen door een nieuwe, grotere ophaalbrug. Links Allanstraat nummer 471. Dit was vroeger de bakkerswinkel van P. Lammes. Daamaast de timmerwinkel van S. Mes en Zonen en het huis van dokter Vis. In dit pand is nu Foto Herdi gevestigd. Dan zien we de winkel van Bongers. Verder het huis dat moest verdwijnen voor de verbreding van de Watermolenstraat. Rechts nog het huis van Tanger, dat de voormalige Boerenleenbank is.

54. Een van de moeilijkste branden uit de geschiedenis van Westzaan was de brand bij kruidenier G. Bongers, op 4 juli 1926. Op zondagavond ontstond er brand door het omva1len van een petroleumstel. Het houten woon- en winkelhuis werd een prooi der vlammen. Het vuur greep zo snel om zich heen dat er aan redden niet te denken viel. De zijmuren van het belendende perceel, waar to en cooperatie "De Eenheid" gevestigd was (nu Foto Herdi), begonnen reeds te branden. Door het actieve optreden van de brandweer kon het vuur gelukkig worden beperkt. In dit pand had de heer Bongers een kruidenierswinkeltje. Wat er na de brand overbleef, toont de foto. Op deze plaats werd opnieuw een woon- en winkelhuis gebouwd en hier was later de zaak van Th. Dekker gevestigd.

55. Fouragehandel J. Schoen en Zonen aan de Watermolenstraat omstreeks 1930. J. Schoen Szn. begon zijn zaak in het dorp op de plek waar men nu het nieuwe Zaanse huis van Jb. Waterdrinker vindt. Later bouwde hij op de Watermolenstraat een nieuwe malerij. Daama is de zaak nog een keer uitgebreid en uit die tijd stamt het voorste gedeelte van de malerij. Op de foto zien we rechts J. Schoen Szn. staan. Links staat J. Kuyt; hij woonde in het huisje waarvan geheel rechts nog een gedeelte van de oostkant te zien is. Dit huisje zien we beter op de volgende foto. De malerij is nu in handen van de zoon van de heer Schoen, A. Schoen.

56. Een oude foto van het Watermolenpad. Rechts zien we het nog bestaande huisje van Kuyt, nu Watermolenstraat 23. Daarnaast het huis waarin Siem Grootes woonde; hij was eigenaar van verfmolen "De Oranjeboom". Het huisje is ongeveer tien jaar geleden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een bungalow. Een oude boom die op dit erf stond werd onder veel belangstelling overgeplaatst naar het toen pas gereedgekomen "Prinsenhofplan". Geheel links zien we oliemolen "De Appelboom", gebouwd in 1692. Het recht om te werken, waarvoor een windbrief werd verstrekt, kreeg de molen pas in 1695. Op 3 november 1893 ontstond er brand in de molen, maar de brandweer kreeg het vuur al gauw onder de knie. De molen werd gesloopt in 1900 en stond aan de Vaartdijk, even ten zuiden van de brug over de Vaart.

Westzaan Watermolenped

57. Ret Watermolenpad met links de boerderij van Kat, toen nog midden in een landelijk gebied, Later werd dit volgebouwd met woningen, die de huizen van de Watermolenstraat aan de noordzijde vormen. Daarachter verscheen later nog weer eens een woonwijk, die de Oranjeboomstraat (enzovoort) vormt. Rechts zien we het huis van Rem, tegenwoordig bewoond door de familie Rotting. Daarnaast zien we de voormalige plakkerij van Van Zaane. Deze is gesloopt en het erf werd volgebouwd met woonhuizen. Dan zien we het dubbele woonhuis waarin onder anderen May en Sikkens woonden. Verderop zien we nog het huis waarin G. Sol woonde.

58. Dit is dan de molen waar het Watermolenpad naar genoemd is. Het is watermolen "De Guit", De molen werd gebouwd in 1633 en stond naast het sluisje aan de Vaartdijk. Op 13 oktober 1899 woedde boven de Zaanstreek een zware onweersbui. Door inslaan van de bliksem verbrandden drie molens in het Zaanse land. Het waren de papiermolen "De Mol" te Krommenie en verfmolen "De Vii" te Wormer. De derde was "De Guit" aan de Vaartdijk. Op zijn plaats werd een huisje gebouwd, dat nu nog bewoond wordt door Van der Helm. Enkele jaren geleden werd er een plan gemaakt voor herbouw van de watermolen. Dit omdat in de polder een nieuw gemaal moest komen en de watergangen van de molen er nog lagen. Ook had men al een molen hiervoor uitgekozen, namelijk "De Twaalfhonderd Roe" uit Amsterdam. Deze stond er verwaarloosd bij, midden tussen de flats, en vertoonde veel gelijkenis met "De Guit". Dit plan kon ech ter geen doorgang vinden, omdat de gemeente Amsterdam de molen op zijn plaats, midden tussen de flats, liet restaureren. Daarna is het gemaal aan de Overtoom gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek