Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een foto van omstreeks 1885, met daarop de oude brug over de Nauernasche Vaart. De afgebeelde brug was een voetbrug, waarover geen wagens of karren konden. Deze werden, zoals op de foto te zien is, met een boot overgebracht. Links zien we verfmolen "De Oranjeboom", gesloopt in 1941. Rechts zien we molen "De Kapol". Deze molen werd gebouwd aan de zuid als watermolen. Hier hield hij het waterpeil op hoogte in de Oosterwillispolder. In de jaren tachtig werd hij gekocht door Grootes en werd verplaatst naar de afgebeelde plek. Op zijn plaats is nu een elektrisch gemaaltje en de polder is daar nu nog steeds bekend als De Kapol. Op zijn nieuwe plaats werd hij doppenmolentje en heeft als zodanig maar enkele jaren gemalen en is omstreeks 1890 gesloopt.

60. Deze rume was eens molen "De Oranjeboom". De foto werd genomen tijdens de sloping. De molen werd gebouwd in 1754. Hij maalde verfstoffen en was tevens snuifmolen. In de vorige eeuw verwierf C. Grootes "De Oranjeboom" en richtte hem in om cacaodoppen te malen. Daarna heeft "De Oranjeboom" van alles gemalen, van suikerwerk tot marmer toe. Op 15 oktober 1923 brak bij harde noordenwind de binnenroed. Sindsdien heeft de molen met een roed gemalen. Toen Jb, Grootes in 1940 overleed, werd de molen verkocht aan Molenaar's Kindermeel. De molen verkeerde toen nog in goede staat, maar hij werd in februari 1941 toch gesloopt. Hij stond aan de Vaartdijk, even ten zuiden waar nu de papierwarenfabriek van Bakker staat. Zijn erf is nu opgespoten, te zamen met het terrein van Molenaar. Hier worden straks huizen gebouwd.

'Westzaa'l, /(aadljuis

61. De Kerkbuurt, hier nog in aile stilte. Deze foto is van voor 1901, want de klok, die nu in de toren van het raadhuis hangt, is hier nog niet aanwezig. Deze klok werd in 1901 door de toenmalige Boerenleenbank geschonken. Links zien we de doopsgezinde pastorie. Deze werd afgebroken in 1935 en op deze plaats kwam een nieuwe pastorie, die even meer inverdan staat. Rechts zien we het nog bestaande woonhuis Kerkbuurt 26. Dit huis is drie generaties lang in het bezit geweest van de familie Grootes. In 1883 kocht Meiert Grootes jr. dit pand van notaris Simon Heinis. Op de foto staat het huis nog zonder de tegenwoordige, grote dakkapel.

62. Het Dorps Wees- en Armenhuis op een foto van H. Los. De eerste steen van dit gebouw werd gelegd op 25 mei 1717. In 1843 raakte het gebouw zwaar beschadigd door de val van de toren van de hervormde kerk. Door de schok viel een muur aan puin en een andere muur scheurde geheel open. In 1953 werd het weeshuis gesloopt, nadat het nieuwe bejaardentehuis "Lambert Melisz" in gebruik was genomen. De restanten van het oude weeshuis werden opgeslagen en later werd het weer opgebouwd. Dit gebeurde op de Zaanse Schans, waar het nu "De Walvis" heet en dienst doet als restaurant.

63. Hier hebben we dan een foto van de bewoners van het weeshuis. De foto is gemaakt omstreeks 1920. Helaas heb ik niet alle namen kunnen achterhalen, maar als u het weet, houd ik mij aanbevolen! De mensen staan opgesteld voor het weeshuis. We zien, van links naar reehts, de volgende mensen staan: Evert Rampen(? ), een onbekende, Simon Fraij, Jaap Rampen, Cob a Morie, Ab Rampen, Hey, Willem van Hoorn en dan een onbekende. Zittend: Klaasje Stroo, een onbekende, dan weesmoeder Morie, weesvader Morie, Piet Biere en ten slotte nog een onbekende.

64. Op de foto zien we links een boerderij staan. Dit was de boerderij van Kuyt, Op de plaats van deze boerderij vindt men tegenwoordig de Rabobank. Rechts staat het huisje van Engel. Men ziet dit op deze foto van de achterkant, de voorkant was aan de Nieuwe Zijde. Op de plaats van dit huisje is nu de winkel van Tanger. De sloot op de voorgrond is gedempt en dit is nu een gedeelte van de Torenstraat.

65. Een foto genomen in vogeIvIucht. Deze foto werd omstreeks 1910 genomen, vanaf de hervormde kerk. In het midden zien we het huis van winkelier Hendriks. Op de achtergrond zien we de huizen die het begin van het Weiver vormen. Daarachter zien we het water dat de naam Euverenweg draagt, Geheel rechts staan al de eerste huizen van de toen nieuwe Parkstraat. In dit gedeelte van Westzaan is, mede door de komst van de provinciale weg, veel verandering gekomen. Links boven Ioopt nog de Nauernasche Vaart.

66. iller zien we nogmaals de Nieuwe Zijde, nu vanaf de begane grond. Links staat een woonhuis dat nu verdwenen is. Hier vindt men nu een viertal winkelpanden. Daarnaast staat het huis dat nu Kerkbuurt 49 is. Een tiental jaren terug stond het gedoemd om te verdwijnen, maar het huisje werd van de ondergang gered en in goede staat teruggebracht. Hiernaast vindt men nu het autobedrijf van P. Smit. Verder zien we het woon- en winkelhuis van Hendriks. Dan het huis van Jelis Prins, een bekende figuur in de Zaanstreek. Zijn bijnaam kende ook iederen, "Jelis de botzak", Jelis was erg gauw kwaad, dat aanleiding was tot vele pesterijen van zijn dorpsgenoten. Hij kreeg zo'n hekel aan zijn dorpsgenoten dat hij niet in Westzaan begraven wilde worden. Dit is dan ook niet gebeurd. Dan zien we nog het huis waarin P. Rem woonde.

Westzaan Nieuwezljde

67. De laatste ansichtkaart van de Nieuwe Zijde, gezien naar het zuiden. We kijken vanaf het begin van het Weiver. Rechts staat het enige nog bestaande huisje, Weiver I. Hier woonde jarenlang de familie G. Schoen. Daarnaast vindt men de huizen die plaats hebben moeten maken voor de aanleg van de provinciale weg. Deze weg werd aangelegd in 1932 en lOU nu een groot gedeelte van de foto in beslag nemen. Links in de verte zien we de boerderij van Rowee. Op het land van deze boerderij vindt men nu onder andere de Parkstraat. De boerderij is gesloopt en hier zijn nu de winkels in de Nieuwe Zijde. Op de achtergrond zien we nog de bekende hervormde kerk.

68. Hier zijn we dan op het Weiver aangekomen, tegenwoordig totaal veranderd, mede door demping van de wegsloot. Links staat het huis van Hauzendorfer. Vroeger was dit de slagerij van Koster. De zoon van Koster heeft naast dit pand later een comestibleszaak gehad. Dan zien we daarnaast het huis van Kuyt, de timmerman. Geheel reehts zien we het huis van J. van 't Veer. In dit thans geheel verbouwde huis woont nu voetballer Abe van der Ban. In de verte zien we nog het huisje van Th. de Vries staan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek