Westzaan in oude ansichten deel 3

Westzaan in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A. Sol
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4161-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Westzaan in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

1/1// Groete uit Westz n.

'.J'. /.a .

69. Dit is weer zo'n schitterende ansichtkaart van winkelier F.G. Hendriks. De kaart werd verstuurd in 1911, maar is nog voor 1905 gemaakt. Rechts zien we het huisje dat nog steeds bewoond wordt door familie Th. de Vries. Dit huisje is dit jaar precies driehonderd jaar oud. Links staat een dubbel woonhuis waarin onder anderen Winter en Buys gewoond hebben. Het huis daarnaast is de bakkerij van Klees. Ten slotte het geveltje daarnaast: het woonhuis van Tange. Het huis van De Vries was hier het enige dat bleef.

Westzaan ~'eiver

70. De laatste kaart van het Weiver omstreeks 1910. Links zien we het stenen, dubbele woonhuis waarin onder anderen W. Kroese en P. Eyer woonden. Dan een klein huisje met daarnaast het huis van Jongejans. Rechts zien we de winkel van Siem Tuyn. Daarnaast staat het dubbele, houten woonhuis van onder anderen Rink en De Graaf. Ten slotte staat daarnaast nog de klompenwinkel van J aap Baas.

71. We zijn nu in de Middel aangekomen en vindcn hier een zeer landelijk gebied. Dit is tegenwoordig gedeeltelijk verpest door de dijk, waarop een rijksweg is aangelegd, die dwars door de Middel heen loopt. Voor de aanleg van deze weg moesten ook enkele panden verdwijnen. Een van deze panden was de boerderij van Cor Ham. Deze boerderij vinden we links op de foto. Rechts staat het huis van Cor Mars. Deze Cor Mars zien we in zijn boot in de wegsloot. Zijn vrouw en kinderen staan voor het door hen bewoonde huis. Later zou Mars een huis bouwen op de plaats van de hooiberg, links op de foto. Het oude huisje werd toen gesloopt.

72. Op deze plek kijken we nu tegen de reusachtige dijk aan, die tegenwoordig dwars door de Middelloopt. Op deze dijk werd in 1970 een rijksweg aangelegd. Een deel van de Middel werd hierbij verlegd naar het oosten, waar men onder een viaduct door het noordelijke deel van de Middel kan bereiken. Op de voorgrond zien we de boerderij van Cor Ham. Op de achtergrond zien we nog de boerderij van Bakker. Deze staat er nog, aIleen de hooiberg is door sloping verdwenen. Rechts staan nog de huizen van S. Bakker en B. de Haan. Deze zijn eveneens door sloping ten onder gegaan.

73. Zo mooi was de Middel vroeger, omstreeks 1910. Links zien we de bakkerij van Oud. Dit huis bestaat nog steeds en staat bekend als "het huis op de vier winden". Dit omdat het werd gebouwd op een plek waar het op aIle windrichtingen staat. Rechts zien we het huis waarin Gerrit IJff woonde. Dit is nu gesloopt en men vindt daar tegenwoordig de werf van baggerbedrijf Piet Bruin. Ret bruggetje in de weg, dat op de foto staat, is tegenwoordig oak niet meer terug te vinden. In het midden staat nog een spuithuis. Hier stand vroeger de nu nog bestaande antieke handspuit van Westzaan.

74. Hier hebben we een foto die werd gemaakt voor het drukken van een ansichtkaart; deze werd uitgegeven door drukkerij S. Bakker uit Zaandijk. Het is de oude boerderij van Schellinger op de hoek van de Midde1 en het Guispad. Op de foto zien we links het begin van het Weiver. In de tijd van de ansichtkaart woonde hier boer Zonder1and. Na Zonderland kwam de boerderij in handen van lb. Schellinger. De boerderij was gehee1 van hout. Op 23 mei 1934 ontstond er brand in de boerderij en deze brand de gehee1 af. Op de p1aats van de afgebrande boerderij werd een nieuwe boerderij gebouwd, die geheel van steen is. Deze bestaat nog steeds. Op de voorgrond loopt tegenwoordig de in 1932 aangelegde provinciale weg.

75. We zijn hier dan aangekomen op het laatste gedeelte van Westzaan, namelijk het Guispad. Aan dit pad hebben verschillende molens gestaan, zowel in Westzaan als in Zaandijk. De meeste molens hiervan waren papierrnolens. De molen op de foto was dat echter niet, want het was cacaomolen "De Cacao boom" . Men trof hem hier tot de eeuwwisseling aan. Hij werd gebouwd aan de Oostzijde te Zaandam. Hier werd de molen omstreeks 1830 afgebroken en te Koog aan de Zaan weer opgebouwd. Hier was hem echter geen lang leven beschoren, want na zo'n twintig jaar werd de molen afgebroken. Nu werd hij weer overgeplaatst, ditmaal naar zijn laatste standplaats aan het Guispad te Westzaan. Hier stond hij even voor de nog bestaande molen "De Schoolmeester". Op 16 februari 1900 ontstond er brand en de molen brandde geheel af. Op zijn plaats werd een blauwselfabriekje gebouwd. Dit doet nu dienst als woonhuis en hier woont nu de familie Verwer,

76. We zijn alweer toe aan de laatste foto van het boekje. We besluiten net als we begonnen, narnelijk op het grondgebied van een andere gemeente, ditmaal de gemeente Zaandijk. Dit is een foto van ornstreeks 1915 van het Guispad, Links zien we de fabriek "De Vergulde Bijenkorf", gebouwd in 1903. Daarnaast staat papiermolen "De Schoolmeester". Deze was, eveneens als de fabriek, eigendom van de gebroeders De long. De molen is nu de enig overgebleven papiermolen ter wereld. Rechts zien we de hut van molen "De Veenboer". Deze molen stond al in Zaandijk en werd in 1907 afgebroken. De molen werd herbouwd in Gernert (N.Br.). De molen is daar nog steeds aanwezig en is in 1974 gerestaureerd, Zijn naarn aldaar is "De Bijenkorf". Het molenaarshuis, dat veel later is gesloopt, werd later bewoond door de alom bekende en legendarische orgeldraaier Heinis, Waar eens de molen stond, vindt men nu, in het verlengde van het oude Guispad, de hoge dijk, waarop de rijksweg is aangelegd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek