Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Nog een mooi zijaanzicht van het fraaie wegrestaurant "De Mosterdpot" met de schuur. Zo zag men het voorheen aan de linker kant van de weg liggen als men vanuit de richting Wierden kwam. Het was een pand met een historische achtergrond, want de VriezenveensfRussische familie Engberts had hiermede te maken. Ook in dit pand waren Russische roebels geinvesteerd.

10. We zijn omgekeerd en gaan weer richting Burgemeester J.C. van den Bergplein. We zien voor ons de vroegere kruidenierswinke1 van Van de Riet, de banketbakkerszaak van J. Eshuis en de groentehande1 E. Botschuijver. Al deze pan den zijn in 1983 met de grond gelijk gemaakt. Op deze gesloopte percelen worden thans woningen gebouwd. Rechts onder andere de voormalige kantoorboekhandel Reterdink en de kruidenierszaak van H. Stevens.

11. Een overzichtsfoto van het Burgemeester I.e. van den Bergplein, die werd genomen vanaf de toren van de hervormde kerk. AIle winkelpanden (links) die bij de vorige ansicht met name werden genoemd, zijn in 1983 afgebroken en daarvoor in de plaats worden thans woonhuizen gebouwd. Rechts de groothandel in ijzerwaren van de weduwe H.I. van Buuren b.v, Daarnaast, met vierkantig dak, het voormalige gemeentehuis, dat ook gedeeltelijk is gesloopt en een andere bestemming kreeg.

Wierden

Hole "De Zwaans

12. We gaan nu linksaf in de richting Rijssen. Links op de hoek treffen we het bekende hotel-cafe-restaurant "De Zwaan" aan. Jaren1ang is dit pand reeds in het bezit van de familie Krommedijk. De tegenwoordige eigenaar is de heer J.Th. Krommedijk. Dit hotel is hier zeer gunstig ge1egen en menige ingezetene neemt hier dan ook een glaasje op z'n tijd.

13. Nogmaals een afbee1ding van hotel-cafe-restaurant "De Zwaan" op de hoek Burgemeester J.e. van den Bergp1einjRijssensestraat, na de verbouwing. Deze foto is gemaakt aan het eind van de jaren dertig. Er worden nu ook ve1e bruiloften en partijen gehouden. Hotel "De Zwaan" beschikt thans ook over een eigen slijterij. De 1aatste jaren zijn er nog enige uitbreidingen geweest.

14. We bevinden ons nu op de Rijssensestraat. Links smederij Nieuwenhuis, die ook verleden tijd is geworden. Het pand werd gehee1 verbouwd en ruim zes jaar ge1eden begon hier de heer Han Wassink zijn zaak in brilmode. Rechts de winkel van de firma Hoften in luxe en huishoudelijke artike1en. Deze zaak is de 1aatste jaren ook sterk uitgebreid. In het herenhuis rechts oefent de huisarts J. Stigge1bout zijn praktijk uit. Bij het kruisje stond vroeger de villa van notaris Paulie.

15. We zijn hier op dezelfde plek als op het vorige plaatje aangegeven, maar nu uit omgekeerde riehting. Links de winkel van de firma Hoften v66r de verbouwing. Reehts onder het geboomte smederij Nieuwenhuis. In het pand naast de zaak van H6ften is thans een eafetaria ondergebraeht. Aehter de vluchtheuvel zien we de winkel van Van Buuren.

16. Nogmaals een shot op dezelfde plek, maar dan op een later tijdstip. De winkel van de firma Hoften in luxe en huishoudelijke artikelen (links op de foto) heeft hier zijn eerste uitbreiding ondergaan, maar daar zou het niet bij blijven. De laatste jaren is de zaak nog herhaaldelijk gemoderniseerd en uitgebreid. Verder was toen de omgeving nog ongeveer in dezelfde toestand.

17. De vrijzinnig hervormden had den vroeger de beschikking over dit bedehuis, dat in 1913 werd gesticht. Ret jaartal is nog in de geve1 te 1ezen. In 1982 werd dit kerkgebouw ook met de grond gelijk gemaakt. De hervormden in Wierden zijn grotendee1s van de gereformeerde bond en deels van de confessione1e richting. Ret vrijzinnige gedeelte van de hervormden is in Wierden niet bijzonder groot.

Rijssensche weg.

Groet uit Wierden.

18. Links het notarishuis; daamaast het pand dat vroeger werd bewoond door de familie Noltes, dat later Boaz-Bank werd en waarin nu de Nederlandse Middenstandsbank is gevestigd. Hiemaast de woning van de familie D. Toeters, waarin thans de Amrobank is ondergebracht. Het hoge herenhuis op de achtergrond was vroeger de woning van notaris Paulie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in deze villa het gemeentelijk distributiekantoor gehuisvest. In 1967 werd de voormalige villa Paulie afgebroken en verrees op dezelfde p1ek het gebouw van de Rabobank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek