Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groote straat - Wierden.

::..

39. We keren nu weer naar het centrum van Wierden terug via de Stationsstraat en gaan rechtsom naar de Nijverdalsestraat. Links zien we de vroegere gereformeerde pastorie. Later woonde hier de familie A.I. Wentzel, thans is er de Wierdense apotheek in gevestigd. Rechts v66r de haag beyond zich een sloot; op dit gedeelte is later de zaak van de firma Wanschers gebouwd. Links onder het geboomte bevindt zich de markt. Men ziet er nog een aantal kopers staan en de veehandelaar op de voorgrond gaat met zijn gekochte .koe huiswaarts, maar eerst nog even op de foto.

40. We zijn nu de markt dichter genaderd, Links het garagebedrijf van Van den Broeke. Rechts onder andere de zaak van Schipper. De zogenaamde "Bissing", de jaarlijks terugkerende markt, werd vroeger 's woensdags na de tweede zondag in juli gehouden. Van wagenwielen zonder beslag, warme worst en spek, tot pillen en drankjes van de kwakzalvers waren hier te koop. Veellater zijn de zogenaamde Sint-Maartens- en "Jennechiesmarkten" onverbrekelijk met Wierden verbonden.

41. We zijn nu op de markt beland. Links ziet u de drogisterij van de heer Nyzink. Op de achtergrond is nog de sigarenkiosk van de heer Klaas te zien.

42. Nog een opname bij de markt. Links de rijwielzaak van K. van den Broeke. De man met het paard is op weg naar de smederij Oonk ("de oale smid") om zijn paard te laten beslaan.

43. We gaan nu op weg naar Nijverdal en zijn de grens al dieht genaderd. Huize "Eversberg" was gelegen ten noorden van de weg Wierden-Nijverdal. In 1943 werd huize "Eversberg" een prooi der vlammen en brandde geheel af. De bosrijke omgeving is eehter nog behouden gebleven. Het is een praehtig wandelgebied. Op dit landgoed is de bekende Thomas Ainsworth op 13 februari 1841 overleden. In 1836 stiehtte hij te Nijverdal de faetorij van de Nederlandsehe Handel-Maatschappij op de plaats waar nu de pastorie van de Vrije Evangelisehe Gemeente staat. In 1986 is dat honderd vijftig jaar geledenen zal men dit feit feestelijk herdenken.

~. ,

Uitl ". H. J. ".0 d.lI B~ft. H.ll4;ndoor,,~

U", _ u. 1'1:;..... '~ _ Zwoll~ !'Io. ;$13

44. We gaan verder tot aan de grens van de gemeente Hellendoorn, waar destijds de ophaalbrug over de Regge de beide gemeenten scheid de. In de jaren veertig werden de grenzen verlegd en drong hier de gemeente Hellendoorn door tot op Wierdens grondgebied. Ook op andere "fronten" werd door Hellendoorn Wierdense gebieden "geannexeerd", onder andere een gedeelte van de buurtschap Zuna. De woningrij, de zogenaamde "lange jammer", viel ook in Hellendoornse handen.

45. Als we terugkeren naar het centrum van Wierden gaan we nog even zien hoe het in het Wierdenseveld gesteld is. Vroeger zag men hier de veenarbeiders hun turf graven en later doolde de "scheper" of schaapherder hier met zijn wit gewolde kudde rond. In het begin van de jaren zestig uitte men zijn bezorgdheid over het voortbestaan van de schaapskudde, die men op deze foto in het Wierdense veld ziet. We tekenden van schaapherder Vrielink toen de woorden op: "Al werk je dag en nacht, je kunt er niet meer van bestaan." Later besloot de "scheper" zijn werk maar te beeindigen. Ter elfder ure hebben toen enige natuurvrienden, onder wie mr. E.D. Maaldrink, het nodige geld bijeengebracht. En sindsdien grazen de schapen weer rustig verder in het vredige landschap.

46. In Wierden willen we nog even een kijkje nemen in enige straten waar de laatste jaren veel is veranderd en bijgebouwd. We bedoelen onder andere de Eerste Esweg en de Kruissteenweg. Op deze ansicht uit de jaren dertig krijgt u een indruk hoe het er in die tijd uitzag aan de Eerste Esweg.

47. Op deze foto ziet u nog veel braak liggende percelen aan de Kruissteenweg. Ook daarin is de laatste jaren veel verandering gekomen. Evenals in de naburige gemeeriten zijn er na de Tweede Wereldoorlog ook in Wierden veel woningen gebouwd en gerenoveerd. In de omgeving van de Kruissteenweg zijn vroeger ook veel archeologische vondsten gedaan. Ook de "deksteen" op het "monument" (rechts) is daarbij naar de oppervlakte gekomen, Deze foto werd genomen in 1939.

48. We gaan nu een bezoekje brengen aan het klompenmakersdorp Enter, dat ook bekend werd door het maken van zijn merkwaardige schuiten, de zogenaamde zompen. Wegaan de Enterweg op en passeren dan de Regge via de brug bij het Exo. Op deze foto zien we de oude ophaalbrug en rechts het tolgaardershuisje. Aan deze weg werd vroeger van gemeentewege tol geheven. Het varen met de zompen door het vaak ondiepe water van de Regge leverde geen problemen op, aangezien het scheepje (de zomp) weinig diepgang had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek