Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Nog een latere foto van de brug bij het Exo. De ophaalbrug is hier vervangen door een betonnen brug. Het geboomte vormt hier in de zomer een prachtige groenebmlijsting van het witte huisje.

50. De zomp was min of meer een mysterieus scheepje. Hier ziet u zo'n merkwaardig schuitje op de Regge. De zomp werd geboomd of gezeild. Op deze opgetuigde zomp zien we, van links naar rechts: postbode J. de Wilde, bakker Ten Berge en Dirk ter Wee! (Viejs-Detje).

51. Twee van de oude zompvaarders, Gertjan ten Berge en J. de Wilde (rechts), die in 1939 voor het 1aatst met de zomp "Recht door Zee" uitvoeren; een andere opvarende, Dirk ter Wee1, sloeg op de woelige vaart overboord en verdronk.

52. De bekende Enterse zompvaarder Jans ten Berge werd bij verschillende festiviteiten uitgenodigd om zijn zeilkunst te vertonen. Op 6 mei 1936 werd het Twente Kanaa1 vo1tooid. Dit werd natuurlijk gevierd en ook Jans ten Berge was weer van de partij. We zien hem hier met zijn zomp het Twente Kanaa1 oversteken.

53. Enter bezit een aardig hervormd kerkje, dat dateert van 1709. U ziet het jaartal in de gevelsteen. In het torentje hangt de oudste klok van Twente, die dateert van de eerste helft van de veertiende eeuw. Deze klok heeft oorspronkelijk in Friesland gehangen en is pas later naar Enter gekomen. Zij heeft een middellijn van 85 centimeter en draagt een zeer slordig gegoten, tweeregelig opschrift in laat-Romeinse kapitalen, luidende: NICOLAUS ME FECIT. TEMPORIBUS DOMINI SASCH (?) ERIPERSO ANNO MILLENO TRECENTENO-o (?) VN (? ) OENO + NE +. Vermoedelijk is deze klok (blijkens het opschrift, waarin de Friese naam Sasker of Saso de Riperso voorkomt) in 1315 gegoten en dus van zeer hoge ouderdom.

-

54. Van Enter gaan we naar de buurtschap Zuna, die ook iets met de Enterse zompen heeft te maken. Omtrent het midden van de vorige eeuw was er in de buurtschap Zuna nog de schippersherberg "De Ster". Weliswaar lag "De Ster" Diet onmiddellijk aan de Regge, doch moest destijds via een zogenaamde vaarslootvanuit deze rivier bereikbaar zijn. "De Ster" was omstreeks 1920 nog bewoond door Jannes Hosmar (Steer'n Jans), grootvader van de schrijver. Het was toen geen herberg meer, doch een boerderij. Daarna werd. het pand aangekocht door de familie H. Dubbink. Thans is de boerderij in het bezit van de familie Klein Spenkelink. Schippersherberg "De Ster" getekend naar een oude foto. Tekening J .A.A.D. von Hejjas.

55. Hier ziet u voor de voormalige sehippersherberg "De Ster" in de buurtsehap Zuna de familie J. Hosmar. Aehterste rij, van links naar reehts: vader Jannes Hosmar (Steer'n Jans; geboren 2 augustus 1855 en overleden 4 maart 1932), moeder Lambertdina HosmarEgberts (geboren 22 november 1856 en overleden 19 juni 1910), dan volgen de drie doehters, Hendrika, Jenneken en Dina, en zoon Derk Jan. Voorste rij, van links naar reehts: zoon Johan, vader van de sehrijver, en de twee doehters Johanna Berendina en Lina.

56. Van de buurtschap Zuna gaan we naar Notter. Deze buurtschap vinden we voor het eerst genoemd in 1297. Ze heet dan , "Nuthere" (later ook wel "Nuthaer"). Deze naam is een afkorting van "notenhaar". De es van Notter en ook het aangrenzend kampgebied (waar elke erve zijn eigen kleine es of bouwkamp heeft) liggen alle op een haar (zandrug), die de rechteroever of noord-oostzijde van de Regge markeert. Vroeger stonden in Notter vele fraaie boerderijen, waarvan er nog verschillende zijn overgebleven. Op deze oude ansicht ziet u nog zo'n mooi boerenhuis met prachtige hooischelven.

57. Het boerenleven was vroeger in de buurtschap ook goed, al bezat men dan ook weinig vee en geen grote stukken land. Men was met weinig tevreden en het jachtige leven van deze tijd ken de men niet. Het gras werd met de zeis en het koren, meestal rogge, met de sikkel gemaaid. Er kwamen geen combines aan te pas. Dit vredige plaatje geeft u een beeld uit die "goeie ouwe" tijd, die men ook in Wierden heeft beleefd.

58. Notter heeft een bosrijke omgeving en trekt jaarlijks vele toeristen. De zan drug zal, voor ze in cultuur werd gebracht, voor een goed deel met hazelaars (hazelnootstruiken) begroeid zijn geweest. Later deed ook de den hier haar intrede en men treft in Notter thans ook vele dennenbossen aan. Op deze ansicht, die aan het eind van de jaren dertig werd gemaakt, ziet u aan de Nottermorsweg ook zo'n fraai dennenbos staan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek