Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het onderwijs in de buurtschap Notter werd vroeger door de schoolopzieners zeer geroemd, dank zij de bijzondere gaven van "bovenmeester" Van Kregten. Leerlingen van de bijzondere lagere school te Notter poseren hier graag voor de fotograaf en natuurlijk mocht "bovenmeester" Van Kregten (links met hoed) niet ontbreken. Deze foto werd omstreeks de eeuwwisseling gemaakt.

60. Karakteristieke boerderijen zag men niet aIleen in Notter en omgeving, maar ook in de overigebuurtschappen zijn er nog verschillende intact gebleven, zoals op deze foto erve Rotman in de buurtschap Rectum.

61. Het 1andweggetje op deze foto draagt eerder een romantisch dan een spookachtig karakter. Deze fraaie foto doet in zijn zachte tinten denken aan een reproduktie van een werk van een onzer grote schilders Ruysdae1 of Hobbema. Het betreft hier echter de zogenaamde spookdennen bij boer Olthof op het Hoge Hexel in Wierden. In de avond en nacht van vrijdag 26 januari 1962 heeft het hier behoorlijk gespookt. Het spook ramme1de aan de deuren en bonsde op de ruiten van de boerderij van boer 01thof. Dit spook was erg bescheiden, want toen de politie en noabers er aan te pas kwamen, b1eef het weg. Het b1eek later de knecht van boer Olthof te zijn geweest.

62. Twentenaren hebben gedurende twee eeuwen intensieve handelsbetrekkingen onderhouden met het tsaristische Rusland. De meeste van hen waren Vriezenveners, maar er waren ook enkele Almeloers en zelfs een Wierdense onder. De laatstgenoemde was Gerritdina Kosters, hier afgebeeld, die in 1912 met mejuffrouw H. Smelt uit Vriezenveen naar Rusland vertrok. Haar belangrijkste taak was de blinde mejuffrouw Smelt, die een zuster was van de bekende gebroeders Smelt van hotel "Europa" in Sint Petersburg, te verzorgen. Toch heeft zij zich niet geheel afzijdig kunnen houden van het drukke zakenleven van de Vriezenveense kooplieden in Sint Petersburg. Daarover meer bij het volgende plaatje.

C. Ilerepoypr-s.

MHXaHAOBCKaa yA.B EBpOneHCKaa POCTHRHHua

St. Petersbourq.

La Michailovskaja avec I'Hotel d'Eu,ope.

63. In dit hotel "Europa" te Sint Petersburg, dat door de gebroeders Smelt uit Vriezenveen in 1872 werd gesticht, heeft de Wierdense Gerritdina Kosters belangrijk werk verricht, Haar sympathieke verschijning en haar tactvolle wijze van optreden was voor de gebroeders Smelt aanleiding haar ook bij het hotelgebeuren te betrekken. Ze hielp niet alleen bij het serveren in het hotel, maar wist zich ook bij de administratie zeer verdienstelijk te maken. Ze moest meestal de vooraanstaandefamilies die hotel "Europa" bezochten, onder wie veel adellijke officieren, bedienen, . omdat deze dit bijzonder op prijs stelden. Hierdoorontstonden veel vriendschappelijke banden met de Russen.

64 .? In.deze boetderij. aandeMolenbeltsweg te Wierden werd Gerritdina Kosters op 16 december 1871 geboren, Op eenenveertigiange leeftijd verliet zij Wierden en trok met de blindemejuffrouw H. Smelt naar het verre Rusland am zich daar in Sint Petersburg te vestigen.Na de Okroberrevolutie yah 1917 maakte men geleidelijk aan plannen om weer naar Nederland terug .te keren. Met het door de regering beschikbaar gestelde schip "De L.ingestroom"vertrokook Gerritdina Kosters in .1920 naar Wierden. Daar bleef zij wonen tot haar overlijdenop4 januari 1947. In Wierden kreeg zijdebijnaam "Russen┬ĚDine".

65. In de jaren van de Eerste Wereldoorlog (19144918) werden ook in Wierden en omgeving veel mensen werkeloos, Hier geven we een beeld van de werkverschaffing in die jaren. Van links gerekend herkennen we, op de onderste rij: P. Schipper, J. Evers en G. van Heek. Op de tweede rij: D. Boerkamp, J. ter Avest, J.H. Companje, E. Bargboer, H. Eertink, J. Huis in 't Veld, H. Beunk; J. Morsink en Chr. Wolterink. Staande zien we: D. Loozeman, J. Hosmar, Chr. Bolink, W. van de Vechte, J. Schooten, J. Dannenberg, Jansen, J. Zonnebelt, Meijer, Bergman en H. Klompenmaker.

66. Deze foto werd in 1942 genomen ter gelegenheid van het afscheid van de heer I.H. Hoitink, hoofdcommies ter gemeentesecretarie van Wierden. Bovenste rij, van links naar rechts: architect Vixseboxse, G. Knoef, G. Poorte, H.I. Dam Wichers, H. Homan, Ter Stal, G.I. Poolman en H. Wassink. Tweede rij, van links naar rechts: H. Eshuis, W.G. Lucas, I. Schipper, F. van Camerijk, D.W. Kasteleijn, G. Nijhof, G. Maathuis, I. Hosmar, G. Veenstra, E. Rutgers, I. Schuitemaker en F. van der Kolk. Zittend, van links naar rechts: wethouder W. Wolthuis, gemeenteontvanger G. Maat, mevrouw F. HoitinkSchouten, de scheidende functionaris I.H. Hoitink, gemeentesecretaris G. Schipper en E. van der Veen.

67. Het personee1 van de gemeentelijke distributiedienst te Wierden in 1943. Bovenste rij, van links: G. Mengerink, twee onbekenden, J,W. Eeftink, mejuffrouw Borgert, H. Ligtenberg, K. Geurtsen, Janna Wolterink, R. Tempert, H. Noltus, J. Schipper, G. Kerkhof, G.J. ter Te1gte en H. van Munster. Tweede rij, van links: H. Hofman, H.A. Vosman, H.J. Kleinbrinke, J. Langejans, H. Hobert, Fenny Grobben, W. Wolterink, J.J. van Aartsen, mejuffrouw F. Meijer, D. Eikenaar, G. Nijhof en J. Schipper. Zittend, van links: J.E. Kamp, J. Getkate, W. Mast, W.F. Anderson, J. Bos, H. Hoften, H. Eshuis en J. Kerkhof.

68. Het gemeentelijk distributie-voetbalelfta1 van Wierden in 1942/1943. Staande, van links naar rechts: R. Tempert, G. Sik, J. Schipper, J. Hosmar, J. Kerkhof, J. van Aartsen en H. Hobert. Zittend, van links naar rechts: ? Eeftink, J. Schuitemaker, G. Otten en H. Webbink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek