Wierden in oude ansichten deel 2

Wierden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Wierden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2788-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wierden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Foto van een groep leerlingen van de "School met den Bijbel" aan de Burgemeester Warnaarsstraat omstreeks 1928. Links op de foto zien we juffrouw Haverkamp, meester Companjen en juffrouw Bekkenkamp. Rechts staan "bovenmeester" J. Budding en juffrouw Van Loo.

70. Na meer dan vijfendertig jaar de gemeente Wierden te hebben gediend, vroeger als veldwachter, werd de heer E.H.C. Mengerink per 1 januari 1928 eervol ontslagen. In een vergadering van het college van burgemeester en wethouders werd met hartelijke bewoordingen zijn trouwe plichtsbetrachting gememoreerd en verschillende stoffelijke bewijzen van erkentelijkheid, bij die gelegenheid gegeven, zouden voor de scheidende ambtenaar gewaardeerde souvenirs blijven. Bij de Wierdense bevolking stond de heer Mengerink hoog aan geschreven.

71. Op 1 juli 1936 werd tot chef-veldwachtervande gemeente Wierdenbenqenid deheer 1.1. van Langevelde, voorheen rijksveldwachter brigadieHitulairteVriez¢nveen. Tergelegenheid van dit feit werd eind juni 1936 in eengezelllgsamenzijnonder meer in aanwezigheid vande burgemeester van Vriezenveen,deheet.A.P.F.A.LAlbarda.(links zittend), afscheid van de heer Van Langevelde (rechtszittend)geno1Ilen.Staande,van links naar rechts: de gemeenteveldwachters Th.Padbergen H.A.Klin~e,derijksveldwachter Van Diermen en de gemeenteveldwachterW. Brand. Deze fotowerdvoorhet gemeentehuis van Vriezenveen genomen.

72. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben vele geallieerde vliegers, soldaten en verzetsstrijders hun leven voor het vaderland gegeven. Wij mogen deze helden nooit verge ten. Ook in Wierdenkwamen verschillende vliegtuigen neer. U ziet hier veel bloemen op de graven van vier Engelse vliegers, die 10 augustus 1942 om het leven kwamen, toen hun Wellington bommenwerper van het lSOe squadron op terugweg was van een bombardement op Osnabrock. Ret toestel stortte neer op de Piksen, in de driehoek Wierden, Vriezenveen, Hellendoorn. De vliegers werden onder grote belangstelling in Wierden ter aarde besteld. Een van de inzittenden overleefde het ongeluk; hij werd gevangen genomen.

73. Evenals in aile plaatsen waar de bezetter in de jaren 1940-1945 zijn stampende laarzen liet horen, werd er uitbundig feestgevierd toen de bevrijders hun intocht deden. Zo was het ook in de gemeente Wierden, waar kort daarvoor nog hevig was gevochten. De eerste Canadese motorordonnans van het regiment de Maisonneuve, slechts bewapend met een stengun, is in de middag van 9 april 1945 op de Provincialeweg van Rijssen naar Nijverdal doorgedrongen in de buurtschap Zuna. Bij de boerderij van de familie J. Fokkert houdt hij even een rustpauze. Links van de Canadese bevrijder de onderduikers Johan Hosmar en Gerrit ter Avest, naast hen Jan Schippers en naast een onbekende geheel rechts mevrouw Weijers.

CaJrladese. Ja.rlk:(lerrlantnlllg op maandag 9 april 1945 naar Nijverda1 op-

g¢llOlden de boerderij van-ide familie J. Fokkert ill de

(ge:$e:el1teVf'ierd~!Il). Graag poseren ze voor deze hooischelf voor de

75. Canadezen, onderduikers, uit Nijverdal voor de bombardementen weggetrokken inwoners en in de buurtschap Zuna woonachtige burgers met een Canadese radiowagen op de achtergrond op maandag 9 april 1945, de dag van de bevrijding van Wierden. 't Is feest, de kinderen dragen al sjerpen. Op deze foto, genomen bij het woonhuis van de familie H. Schippers aan de Provincialeweg te Zuna (gemeente Wierden), herkennen we onder anderen de heren Van Brussel en Komegoor, de gebroeders G. en H. Ligtenberg (boven), de gezusters Van der Kolk, mevrouw L. Schippers, mevrouw W. Baan-Ligtenberg, de heer J. Schippers en mejuffrouw Toos Schippers. Enkele personen zijn ons onbekend.

76. Met de feestelijke afsluiting van de bevrijding van Wierden willen we allen die dit boekje lezen, met deze ansicht de hartelijke "Groeten uit Wierden" doen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek