Wieringermeer in beeld

Wieringermeer in beeld

Auteur
:   A.C.M. Geers en H. Langereis
Gemeente
:   Wieringermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3438-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wieringermeer in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Deze foto is gemaakt vanaf de toren van de Bonifaciuskerk in Medemblik. In de kanalen, die reeds in volle zee waren gegraven, en de kreken bleef bij het droogmalen van de polder veel platvis achter. Doordat de droogvallende bodem erg drassig was, kon men niet naar de kreken lopeno Verschillende vissers probeerden met behulp van planken, die ze telkens moesten verleggen, bij de kreken te komen am de vis te bemachtigen. Het gebouwtje in het midden van de foto is het magazijn waar aile dijkbeschermingsmaterialen, zoals zeilen en gewichten, lagen opgeslagen.

8. De werkers aan de dijk van Medemblik naar Wieringen en aan de Afsluitdijk verbleven in barakken op de werkeilanden zoals De Oude Zeug en Kornwerderzand. Er verbleven ook arbeiders aan boord van verspreid liggende schepen. Eenmaal in de drie weken op vrijdagmiddag werden ze met het schip IJsselmeer van de firma Kool uit Medemblik opgehaald en naar Medemblik gebracht. Met de speciale Zuiderzeewerkentrein werden ze naar Amsterdam gebracht. Vandaar konden ze verder naar huis in onder andere Sliedrecht, Werkendam en Enschede. 's Maandagsmiddags kwamen ze weer met de speciale trein van Amsterdam naar Medemblik en werden dan naar hun werkeiland of schip gevaren. Op de voorgrond de locomotief van de Zuiderzeewerkentrein. Het werk aan de dijk vordert goed. De ringdijk van de bouwput van het gemaal Lely is al grotendeels weg.

9. De Brink in Slootdorp. Het middenveld is nog een braakliggend terrein. De rooms-katholieke kerk staat aan het einde van de Brink. Op de achtergrond zijn de woningen van de Siootweg, thans de Koningin Wilhelminaweg genaamd, nog te zien. Er staat ook al een telefoonpaal.

10. In de jaren dertig werd bijna alle werk op het land met paarden gedaan. Het hooi is droog en wordt naar de schuur gebracht. Deze foto is genomen op het land bij het zogenaamde Jodenkamp op de hoek Waardweg/Nieuwesluizerweg. In dit woonoord werden jongelui van joodse gemeenten uit Duitsland en Polen opgenomen om naast hun opleiding - sommigen waren zelfs leraar, arts of iets dergelijks een yak te leren, in het bijzonder landbouw, veeteelt en tuinbouw, maar ook timmeren, kleding maken, brood- en banketbakken, tegelzetten, metselen enzovoorts. Het was de bedoeling om na hun vakopleiding te emigreren. Helaas hebben de laatste groepen dit niet bereikt.

. ....:.

11. De Wieringer vissersboot, die destijds voor De Haukes was vergaan, kwam bij het leeg malen van de Wieringermeer op het droge te liggen. Er is al gras op het nieuwe land gezaaid. Dit groeide zo goed, dat er kalveren konden worden ingeschaard. Enkele kalveren kwamen het scheepswrak bekijken.

12. In de drooggevallen Wieringermeer waren niet meteen wegen en bruggen. Dat kwam stuk voor stuk. Toch moesten de mensen al beginnen met het ontginnen van de grond en het maken van voorbereidingen voor het bouwen van het eerste dorp. Op de foto ziet u een grote pont bij Sluis I, later Slootdorp genoemd.

13. Wanneer het graan rijp is wordt er met man en macht gewerkt om het graan te maaien. Op de foto ziet u een maaimachine met een apparaat om het gemaaide graan te bundelen en te binden, een zogenaamde maaibinder. De schoven worden dan verzameld en in garven, ook wel hokken genoemd, gezet. De garven werden altijd keurig in een rij gezet, hetgeen een prachtig gezicht opleverde.

14. Bij het in cultuur brengen van de polder bleek in enkele gebieden een flinke laag zand op de onderliggende klei- en zavelgrond aanwezig te zijn. Na een intensief onderzoek besloot de directie op die percelen diepspitten toe te passen. Er werd gespit tot ongeveer een meter diepte. De klei-ondergrond werd naar boven gehaald en de afdekkende zandlaag werd naar onder gebracht. Later had men ploegen ontwikkeld, die tot ongeveer 1.50 meter diep gingen en zo de klei naar boven brachten.

15. Enkele leden van de directie van de Wieringermeer bekijken hier de vordering van de huizenbouw aan de Kerkstraat. Rechts staat de heer Roebroek.

16. Dominee Finkensieper, de eerste Nederlands-hervormde predikant in de Wieringermeer, woonde in 1931 evenals de arbeiders in het kamp bij Sluis I. Op de foto haalt ook de dominee zijn warme maaltijd bij de kok. Van links naar reehts ziet u: Geelje Por, Trientje Dik, Por, de kok; dominee Finkensieper, een verslaggever van drukkerij Bosker, een onbekende en Hendrik Dik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek