Wieringermeer in beeld

Wieringermeer in beeld

Auteur
:   A.C.M. Geers en H. Langereis
Gemeente
:   Wieringermeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3438-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wieringermeer in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. De derde van links, te midden vanenkele bewoners van het werkkamp bij Sluis I, is dominee Finkensieper. Samen met pastoor Braak trok dominee Finkensieper vaak de polder in naar de bewoners van andere werkkampen.

18. In dit kamp bij Sluis I woonden destijds de arbeiders omdat er nog geen huizen waren. Overdag was er aIleen keukenpersoneel, maar's avonds kwamen de werkers van aIle kanten naar hun tijdelijke verblijfplaats. Dan was het kamp vol. Het pad bij deze barakken werd de Kalverstraat genoemd.

19. Op de voorgrond de klapbrug bij Slootdorp. In de polder waren bijna geen wegen maar de kanalen waren er weI. Vandaar dat veel per schip werd vervoerd.

20. De Torenstraat in Middenmeer. Op de achtergrond het witte rooms-katholieke kerkje. De straat haaks op de Torenstraat is de winkelstraat, de Brugstraat. Wat ligt het dorp nog "open" in de kale polder.

21. De kerk van Maria Sterre der Zee aan de Brugstraat werd destijds gebouwd voor f 12.000,-. Het geld voor de bouw van deze kerk werd door een goede gever uit Scheveningen geschonken. Op 23 maart 1933 werd de kerk door bisschop Van der Ven, pastoor te Scheveningen, ingewijd en overgedragen aan het rooms-katholieke kerkbestuur van Wieringermeer. In die tijd verleenden de patersmissionarissen uit Driehuis-Velzen assistentie bij de diensten in deze kerk.

22. Hotel Smit aan de Brugstraat. Dit hotel-cafe-restaurant had een grote toneelzaal waar wekelijks de zeer druk bezochte graanbeurs werd gehouden. Ook werden hier allerlei uitvoeringen gehouden en dansavonden gegeven. Voor aile activiteiten werd hotel Smit als het hart van de polder beschouwd. Helaas is dit hotel, nadat het na de inundatie was hersteld, door brand volledig verwoest. Het nieuwe complex bevat slechts een bouwlaag met een plat dak.

23. Jan en Tonny Geers in de tuin achter de woning aan de Kerkstraat. De heesters en bomen zijn nog heel klein. In de achtertuinen wordt al groente geteeld en de aardappelen doen het ook goed. Op de achtergrond enkele woningen aan de Kadeweg, thans de Koningin Emmaweg. In het midden achter ziet u de Koningin Emmahoeve.

24. In augustus 1944 werd op het gazon van de Emmanuelhoeve van de familie Giesen aan het Wagenpad een tuinfeest gehouden. Hierbij waren aanwezig de families Giesen, Janssen, Crijns, Smit, Geers, Kerckhoffs en Vlaming. Ook de inwonenden bij die gezinnen waren erbij. Men had veel spelletjes zoals ballen gooien, koekhappen, ringsteken op de fiets, hindernislopen waarbij men onder dekzeilen door moest kruipen, door grote banden kruipen en over een balk moest lopeno De prijzen bestonden veelal uit fruit en eigen gebakken koek. Erwas veellimonade en ook wei snoep. De heer H.A. Giesen verwelkomt alle aanwezigen.

25. De eerste rooms-katholieke kerk in de nieuwe polder was in Slootdorp gebouwd en werd op 12 juli 1932 door bisschop Aengement van Haarlem ingezegend. De kerk was eigendom van de Rooms-Katholieke Zuiderzeestichting. Op 13 februari 1933 werd de parochie van de Heilige Geest opgericht. Het kerkbestuur van de nieuwe parochie nam toen de kerk in eigendom over. De in gang van de kerk was aan de zijkant. In de achtergevel waren boven drie lange ramen en beneden vijf kleinere ramen. Opvallend is het kleine torentje.

26. De eerste rooms-katholieke kerk in de polder had een breed middenschip met aan elke kant een smalle zijbeuk. Er was geen middenpad. De kerk was ook van binnen zeer eenvoudig. De parochianen voelden zich meteen thuis in deze kerk. De bezoekers von den het een "knus kerkje",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek